Development

Dit is een bijdrage van Conclusion
Datamanagement
Conclusion-collega's aan het werk

Onderzoek Conclusion geeft inzicht in datagedreven werken

Onderzoeksresultaten brengen belangrijkste voordelen en uitdagingen in kaart. 

22 februari 2023
Door: Conclusion, partner

Onderzoeksresultaten brengen belangrijkste voordelen en uitdagingen in kaart. 

Conclusion vroeg 596 IT-beslissers en -eindverantwoordelijken naar de stand van zaken in hun organisatie op het gebied van factbased improvement: het consequent analyseren en sturen op basis van feiten en data in je dagelijkse werk. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de voordelen en uitdagingen van datagedreven werken.  

Download onderzoeksresultaten 

Top drie belangrijkste voordelen van datagedreven werken 
Efficiëntie is volgens IT-beslissers het belangrijkste voordeel van datagedreven werken (55%). Op nummer twee en drie staan het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening (40%) en optimale klantbediening (34%).  

Bij het spotten van kansen en het bepalen van de strategie voor product- en dienstontwikkeling speelt data voor veel organisaties een cruciale rol. Zo geeft 55 procent van de IT-beslissers aan dat zijn/haar organisatie kansen detecteert met op data gebaseerde feiten en niet puur vertrouwt op onderbuikgevoel. Ook geldt voor ruim twee op de drie bedrijven (67%) dat zij beschikbare data gebruiken om nieuwe diensten te ontwikkelen. IT-beslissers zien echter nog meer kansen: 56 procent geeft aan dat zijn/haar organisatie klaar is om (meer) datagedreven te werk te gaan. 

Top drie belangrijkste uitdagingen van datagedreven werken 
Beperkte kennis van medewerkers wordt door IT-beslissers het vaakst bestempeld als de grootste uitdaging voor datagedreven werken (60%). Op nummer twee en drie staan het vrijmaken van budget (35%) en een gebrek aan veranderbereidheid van medewerkers (35%) genoemd.  

Organisaties erkennen het belang van datagedreven werken (66%), maar het gebrek aan kennis van medewerkers vormt in de adoptie een uitdaging. Ruim 55 procent van de IT-beslissers geeft aan dat zijn/haar organisatie voldoende investeert in het ontwikkelen van nieuwe datagedreven vaardigheden. Een mogelijke oorzaak voor de achterblijvende bereidheid van medewerkers is onduidelijkheid binnen de organisatie. Een op de vijf IT-beslissers geeft aan dat het voor medewerkers niet duidelijk is wat hun verantwoordelijkheden zijn omtrent datagedreven werken.  

Datavolwassenheid en -kwaliteit 
Bijna een derde (32%) van de IT-beslissers geeft aan dat zijn/haar organisatie geen duidelijke datastrategie heeft. Als we verdiepen, zien we dat de meerderheid (56%) tevreden is met de datavolwassenheid van de organisatie waar zij werken. Toch vindt ook een groot deel, namelijk twee op de vijf, de datavolwassenheid van de organisatie ondermaats. Over de kwaliteit van de data in de organisatie valt ook nog te twisten. De helft (49%) van de IT-beslissers geeft aan volledig te vertrouwen op de datasets van hun organisatie. Voor de andere helft geldt dit niet. Ook geeft slechts 47 procent aan snel te kunnen voldoen aan verzoeken met betrekking tot nieuwe datasets.  

Over het onderzoek 
Aan dit online onderzoek hebben 596 respondenten meegewerkt. De respondenten zijn (mede)beslissend of eindverantwoordelijk op het gebied van IT binnen hun organisatie en zijn werkzaam op verschillende niveaus, verdeeld over verschillende sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Conclusion. 

Reactie toevoegen