Overslaan en naar de inhoud gaan

'EU-toezichthouder moet alle overnames door big tech beoordelen'

Alle overnames en fusies door grote digitale platformen met een poortwachterspositie moeten voortaan beoordeeld kunnen worden door een EU-toezichthouder. Daarvoor pleiten Duitse minister Peter Altmaier van Economie en Energie, Franse minister Bruno Le Maire van Economie en Financiën, Franse staatssecretaris Cédric O van Digitalisering en Nederlandse staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Om dat mogelijk te maken, moet de Digital Markets Act uitgebreid worden.
Mona Keijzer
© Rijksoverheid
Rijksoverheid

De Digital Markets Act (DMA) is een wetsvoorstel vanuit de Europese Unie waarmee toezicht en maatregelen geïntroduceerd worden voor de poortwachters waar ondernemers en consumenten nauwelijks omheen kunnen. De bedrijven moeten bijvoorbeeld verplicht data delen en interoperabiliteit mogelijk maken.

Nederland, Duitsland en Frankrijk zien graag dat de DMA nog verder uitgebreid wordt, zodat er extra maatregelen komen die alleen voor specifieke poortwachters gelden. Volgens staatssecretaris Keijzer is dit maatwerk noodzakelijk, omdat we zo "doelen daadwerkelijk bereiken en op snelle veranderingen kunnen inspringen". "De effectiviteit zit in de combinatie van maatregelen voor alle poortwachters én een flexibele aanpak per geval door gericht in te grijpen bij de allergrootste spelers."

Eén van de aanvullingen die de landen graag zien is dat alle fusies en overnames door deze poortwachters door een EU-toezichthouder worden beoordeeld. Op die manier moet voorkomen worden dat grote bedrijven met zo'n poortwachtersfunctie "aan de lopende band innovatieve startups opkopen" en moet concurrentie juist gestimuleerd worden. 

Nationale wetten blijven belangrijk

Daarnaast benadrukken de drie landen het belang van toezicht op EU-niveau door de Europese Commissie, maar vinden ze tegelijkertijd dat er ook een rol moet blijven voor nationale toezichthouders. "Nationale en Europese wetgeving zouden elkaar moeten aanvullen om marktafscherming en de daarbij horende oneerlijkheid van digitale poortwachters te voorkomen. De wetgevingen moeten elkaar niet ondermijnen", aldus de landen. "Daarom moeten lidstaten in staat blijven om nationale regels in te stellen en uit te voeren, waaronder het nationale mededingingsrecht dat van toepassing is op het eenzijdige gedrag van poortwachters."

De voorstellen van Nederland, Duitsland en Frankrijk worden vandaag in Brussel door de betrokken EU-bewindspersonen besproken in de Raad voor Concurrentievermogen.

Reacties

Om een reactie achter te laten is een account vereist.

Inloggen Word abonnee