Overslaan en naar de inhoud gaan

Miljoenennota: OCW investeert in nieuwe supercomputer

Techniek in opleidingen is een belangrijk onderwerp in de begroting van het departement Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die Minister van Engelshoven gisteren presenteerde. In dat kader wil zij niet alleen aandacht schenken aan het onderwijs aan jongeren maar ook aan de inzet van techniek en ICT bij het volwassenenonderwijs.
supercomputer
© Pixabay
Pixabay

Flexibeler vormen van onderwijs zijn een manier om dat te bereiken. In het hoger onderwijs worden daar al experimenten mee gedaan. De robot voor de klas of de inzet van kunstmatige intelligentie lijken daar voorlopig geen rol in te gaan spelen. In de beleidsplannen komen beide termen in ieder geval niet voor.

De bèta en technische wetenschappen en onderzoeksgroepen krijgen in de begroting extra aandacht in de vorm van  sectorplannen. Met deze plannen wordt de samenwerking tussen de instellingen op onderzoek, onderwijs en maatschappelijke doelen vergroot.Daarnaast komen er extra investeringen in de digitale onderzoeksinfrastructuur. NWO komt samen met onder andere SURF, de Vereniging Hogescholen, de VSNU en de NFU in februari 2019 met plannen. Een belangrijk punt daarbij is de aanschaf van een nieuwe supercomputer.

In de begroting is speciale aandacht voor jonggehandicapten die diverse hulpmiddelen zodat deze leerlingen met goed gevolg basisonderwijs tot en met hoger onderwijs) kunnen volgen. Het project 'Beter en slimmer leren met ICT' krijgt daarvoor extra middelen toegekend. 

Ook komt er meer subsidie beschikbaar voor de Stichting Kennisnet, die onderwijsinstellingen ondersteunt bij het benutten van ICT. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor de versterking van het techniekonderwijs op het VMBO.

In het beroeps- en volwasseneonderwijs krijgt het College voor Toetsen en Examens de opdracht extra aandacht te besteden aan de invoering van de digitale examens. 

Hoger onderwijs

Het ministerie werkt met andere departementen, sociale partners, onderwijsinstellingen en andere stakeholders aan het realiseren van een doorbraak op leven lang ontwikkelen. OCW zorgt daarbij voor flexibilisering van het mbo en het verkennen van een digitaal overzicht van scholingsmogelijkheden en (op termijn) financiële rechten.

Doel van de experimenten en pilots is om kennis op te doen over de effecten van meer maatwerk en vraaggerichtheid van het aanbod op de deelname en diplomering van volwassenen in het deeltijd- en duale onderwijs. 

Dit jaar is een nieuwe regeling voor open en online hoger onderwijs van start gegaan die loopt tot 2022. Daarin is extra aandacht voor het stimuleren van delen, hergebruiken en (door)ontwikkelen van open leermateriaal in vakcommunity’s. Het doel van de regeling is onderwijsinstellingen te laten experimenteren met verschillende vormen van open en online onderwijs. Onder begeleiding van SURF  - de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland - zijn 7 projecten gestart om het online onderwijs verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn 5 projecten gestart op het gebied van open leermaterialen. 

Het ministerie heeft in de sectie Cultuur voor 2019 en 2020 in totaal 12 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. Ook gaat het budget bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) voor het beheer en het ontsluiten van het gedigitaliseerde materiaal structureel omhoog.

Onderzoek en wetenschapsbeleid

OCW stelt voor de komende jaren extra middelen beschikbaar voor investeren in wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuur zoals high performance computing, netwerken en data-opslag, ICT-ondersteuning bij data- en software intensief onderzoek, én ontsluiting en toegankelijk maken van data. Onderdeel van dit plan is zoals genoemd de aanschaf van een nieuwe supercomputer.

DUO haalt ICT'ers binnenboord

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wil relatief duur extern personeel vervangen door goedkoper intern personeel. De jaren 2019 en 2020 staan daarom in het teken van de 'verambtelijking' van met name extern ICT-personeel. Uitgangspunt is dat in 2020 het optimum in de verhouding intern extern is bereikt. 

Het projecttarief per uur (€ 112) is een gemiddeld uurtarief in- en externe inzet ten behoeve van systeem- en procesaanpassingen. De tarieven laten een stijging zien ten opzichte van voorgaande jaren. DUO gaat verder de tevredenheid van klanten meten op de online-kanalen Mijn DUO en de website (digitaal) en op de kanalen telefonie, email en balie (traditioneel).

Dienstverlening aan studenten

De afgelopen jaren is het gebruik van de voorzieningen die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) sterk toegenomen, constateert Van Engelshoven. Om de wet- en regelgeving goed uit te voeren, net als de communicatie en dienstverlening aan studenten, instellingen en ouders/ burgers, is de digitale infrastructuur van essentieel belang. Daarnaast zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van privacy en security aanleiding om aanpassingen in het ICT-landschap te moeten uitvoeren. In stappen worden oude applicaties vervangen door pakketsoftware, nieuwe systemen of cloudoplossingen. Op middellange termijn kunnen alle oude systemen en platformen daarna worden uitgefaseerd. 

De stijging in 2019 hangt samen met de gepleegde investeringen in immateriële vaste activa (vernieuwing ICT-landschap) in 2018.

Reacties

Om een reactie achter te laten is een account vereist.

Inloggen Word abonnee

Bevestig jouw e-mailadres

We hebben de bevestigingsmail naar %email% gestuurd.

Geen bevestigingsmail ontvangen? Controleer je spam folder. Niet in de spam, klik dan hier om een account aan te maken.

Er is iets mis gegaan

Helaas konden we op dit moment geen account voor je aanmaken. Probeer het later nog eens.

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in