Management

Branche
kikker op de weg

Waarom de kikker de weg overstak

Waarom een (IT-)bedrijf bestaat

© CC BY-SA 2.0 - Flickr.com Ezra Wolfe
18 april 2019

Tegenwoordig wordt er opvallend vaak gesproken over het 'waarom' van dingen. Zo zouden bedrijven zich vooral moeten bezighouden met de vraag 'waarom' ze bestaan. En als ze dat niet doen, zou hen slechts een kort leven beschoren zijn. 

Ik geloof daar niet in. Om te beginnen, ieder kind weet dat elke willekeurige verklaring op slag waardeloos wordt als je opnieuw 'waarom' roept. Dat lukt je niet met 'waar', 'wanneer', 'wie', 'wat' en 'hoe'. 

Als je 'oorzakelijkheid' kunt aanvoeren, ben je het beste bezig. De kikker zag een vrouwtje aan de andere kant van de weg, waardoor er enorm veel dopamine werd afgegeven in zijn bloed, zodat hij de oversteek uiteindelijk durfde te wagen. 

Een andere mogelijkheid is om de functie van het oversteken te benadrukken. Door over te steken, werd hij in staat gesteld zich bij zijn partner te vervoegen, zodat de soort in stand gehouden kon worden.  

Echter, daarmee begeven we ons op het gladde pad van de teleologie. Immers, 'doelmatigheid' is toch echt iets wat wij mensen uitgevonden hebben. Je kunt erover discussiëren of het in de natuur ook voorkomt. Dingen werken of ze werken niet. En dingen die niet werken, daar maakt moeder natuur meestal korte metten mee. Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie. 

En dan komen we uiteindelijk terecht bij het afvoerputje van het 'waarom', de historische verklaring. In feite verklaart die maar heel weinig. Het is alleen maar een relaas van de gebeurtenissen. De kikker zat in de berm van de weg, zag uit zijn ooghoeken een vrouwelijke soortgenoot, werd op slag verliefd en overrompeld door een overweldigend verlangen naar haar gezelschap en zag hij zich gedwongen om de weg over te steken. 

Nee, bedrijven hebben meestal genoeg aan het 'Fred Astaire'-paradigma. Toen deze acteur door een interviewer werd doorgezaagd over de kunstzinnigheid van zijn films, antwoordde hij: “Hoezo kunst? We wilden er alleen maar een paar centen aan overhouden!” 

Magazine AG Connect

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (aprilnummer, 2019). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, klik dan hier voor de inhoudsopgave.

Reactie toevoegen