Loopbaan

Carriere
Veiligheid cruciaal binnen een team

Veiligheid cruciaal binnen een team

De rol van psychologische veiligheid binnen High Performance Teams wordt onderschat.

© Pixabay CC0 Public Domain,  Tumisu
7 augustus 2020

Hoe meet je of een High Performance Team (HPT) goed functioneert en samenwerkt? Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar de hoeveelheid feedback – of beter gezegd: kritiek – die men in groepsverband levert is één van de belangrijkste indicatoren. Teamgenoten die elkaar constant wijzen op verbeterpunten ervaren namelijk een hogere mate van psychologische veiligheid dan binnen teams waar dit niet gebeurt.

De psychologische veiligheid speelt binnen HPT’s een grote rol omdat collega’s sterk afhankelijk van elkaar zijn: ze plannen werk, lossen problemen op, nemen beslissingen en beoordelen de voortgang van een project. In een team waarbij de hiërarchische rollen flexibeler en minder duidelijk zijn, is het extra belangrijk dat teamgenoten zich vrij voelen om gedachten met elkaar te wisselen, vragen te stellen, ideeën te opperen of kritiek te spuien.

Daar zit de crux, weet ik uit ervaring: IT’ers zijn relatief vaak technische mensen die eerder een introverte dan een extraverte houding aannemen. Hoe krijg je een team met typische IT-profielen zo ver dat ze zich kwetsbaar opstellen, kritiek durven te geven, vragen als ze iets niet snappen en niet bang zijn om fouten te maken? Hier een drietal tips.

  1. Reken niemand af op hun fouten

De manier van communiceren heeft grote invloed op de psychologische veiligheid binnen een HPT. Niet vijandig communiceren, maar opbouwend kritiek leveren is het devies. Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. De kunst is om van een fout een les te maken. Creëer een omgeving waarin fouten gemaakt mogen worden en schep de gelegenheid om te leren. Als mensen gestraft worden voor het maken van fouten, gaan ze deze proberen te verdoezelen.

  1. Stel duidelijke kaders

Psychologische veiligheid creëer je door duidelijkheid te scheppen. Aan het begin van een project kun je het team bijvoorbeeld afzonderen in een ruimte om elkaar te leren kennen en concrete afspraken te maken: wat verwacht je van mij en wat verwacht ik van jou? Welke rol heb jij en welke rol heb ik? Geef duidelijk aan welke competenties je wel, maar ook niet bezit, zodat je teamgenoten weten waarvoor ze niet bij je hoeven aan te kloppen.

  1. Gebruik tools als planning poker

Het is een psychologisch gegeven dat mensen worden beïnvloed door de mening van anderen. Ze zijn geneigd om naar de mening van de ander toe te bewegen. Een voorbeeld: stel dat een groep mensen wil bepalen hoe ingewikkeld een bepaalde taak is. Een extravert persoon geeft de taak een 8 qua moeilijkheidsgraad. Misschien dat een introverte collega de taak niet zo ingewikkeld vond (een 2), maar uiteindelijk toch een 5 geeft omdat dit meer in lijn ligt met het eerder gegeven antwoord. Dit kun je ondervangen via tools als planning poker, waarbij iedereen een kaart met een getal blind op tafel legt en alle kaarten tegelijk worden omgedraaid. Hierdoor telt de stem van een introvert persoon net zo zwaar mee als die van een extraverte collega.

Reactie toevoegen
1
Reacties
Simon Skark 12 augustus 2020 00:35

beste Ivo, dit zijn pareltjes 😍 is er potentie over om de maslov pyramide als evoluatie /(tool) ?