Loopbaan

Carriere
appen

Kwaliteit Hbo-ICT-student vaak niet op orde

Is er nou zoveel mis in dat hbo of laat de student zelf ook steken vallen?

© Pixabay CC0 Public Domain
10 oktober 2018

Vorige week bleek uit de Keuzegids Hbo 2019 dat ICT-studenten steen en been klagen over hun ICT-opleiding. Maar volgens Twan Deibel, extern gecommitteerde bij 3 hbo-instellingen, wordt soms het onmogelijke gevraagd van hbo-ICT-opleidingen en valt er ook wel het een en ander aan te merken op de studenten.

De ICT-wereld is zeer snel. En ook nog eens divers in die snelheden. Met de beste wil van de wereld is dat niet bij te houden. De kwaliteit van de hbo-instelling wordt bepaald door de kwaliteit van de curriculumeigenaren. Zij moeten keuzes maken.

Prioriteit is een van de lastigste dingen voor de dociele laag. Studenten, nieuw materiaal, protesten, vergaderingen, oh, die vergaderingen, en onzinnige zaken als internationaal gaan met alle uitstapjes van dien. Dat past niet in het aantal uren. Dus sommige dingen worden niet gedaan, maar erger nog, een aantal zaken worden half gedaan. Begeleiding van het afstuderen bijvoorbeeld. Nieuw lesmateriaal maken. Zelf gaan studeren. Geen tijd. Dat doet me denken aan dit plaatje:

In de echte wereld heb je een aantal spelers die een standaard zetten: Google, Amazon, Microsoft, Oracle, IBM. Die reflectie zie je niet bij de hbo-instellingen. Wel de truckjes: ERP, CRM, en dergelijke. Niet belangrijk, zo luidt de gedachte: ‘Dat leren ze in de praktijk wel!’. Het hbo is veelal intern gericht. Mijn advies: haal je kennis van hetgeen je moet leren uit de markt, bij de bedrijven. Overleg met ze. Zoals het concept Partners In Education van de Fontys ICT in Business.

En de kwaliteit van de student dan? Ik ben extern gecommitteerde bij 3 hbo-instellingen in de ICT-richting. In die positie maak ik mee dat een student zijn finale stap laat liggen. Onbegrijpelijk is het hoe laks men denkt het papiertje te halen. Geen doorzetting, geen onderbouwing, fatale woorden als ‘heel veel’, ‘toenemend’, ‘verbeterd’, zonder enige vorm van kwantificering. Oliedomme herhalingen. Papagaaien zijn het dan: ik doe aan Moscow, ik doe aan Agile. En als je daar dan naar vraagt, hebben ze domweg niet in de gaten waar het over gaat. Doe maar een dotje.

Naar mijn mening moet dat strenger. Dan maar geen iPhone X, Nike’s en dergelijke. Serieus tijd besteden aan de voorbereiding op je meesterproef en aan de uitvoering daarvan. Niet alleen het ‘doen’, maar zeker ook de verslaglegging. Naar mijn mening laat een groot deel van de studenten het daar liggen, de diepgang is ver te zoeken. Het lijkt wel of er geen echte aandacht voor is. Vaak is er niet eens een spellingschecker over het document gehaald. Ik nodig iedere student uit om te excelleren tijdens hun meesterproef. Succes!

Reactie toevoegen
6
Reacties
Notaboomer 22 november 2019 12:44

OK BOOMER

Hans Bezemer 04 november 2019 10:18

@Naam Laat ik beginnen met het geweldig te vinden, dat je in de vrije tijd ook met je vak bezig bent. Dat heb je absoluut nodig om de benodigde vaardigheid te krijgen. Maar C# en Java is dan absoluut niet genoeg. En als je denkt dat OOP "de" manier van programmeren is, dan heb je het ook mis.

Ik was al een paar jaar met C bezig, maar er was "iets" waar ik maar niet doorheen kwam. Advanced C van de Andersons gekocht - en toen begreep ik het. De Andersons gaven aan welke code er uit een statement kwam. En dat zoiets per platform verschillend kon zijn qua performance, grootte en soms zelfs gedrag. Er zijn zeker twee of drie wijzen om een switch() te compileren, bijvoorbeeld. En toen begreep ik C.

OOP is een kunstje. De eerste C++ "compiler" was niks anders dan een preprocessor. Je kunt dus ook best OOP schrijven in een taal die dat niet is. Zie https://sourceforge.net/p/forth-4th/wiki/Object%20Orientation/ en https://sourceforge.net/p/forth-4th/wiki/FOOS%3A%20Under%20the%20hood/
Mutatis mutandis, het zou je een veel betere programmeur maken als je OOP eens onder de motorkap bekeek. Overigens zorgt OOP voor meer problemen dan je lief is, omdat de aandacht, die er binnen de opleiding voor ontologie is, ver beneden peil is. En OOP draait om data en (vooral) abstracties. Jammer, maar zo is het nou eenmaal.

Dijkstra zei het al: "Als je de kwaliteit laat afhangen van de programmeertaal zul je van een koude kermis thuis komen". Hetzelfde geldt voor talen als Python, C# en Java. Ga eens aan de gang met Forth, Assembly (Z80 is een mooie oefening, omdat je drie kilometer van tevoren moet nadenken welk register vrij moet zijn voor een bewerking) of C (C++ zo je wilt). Iets zonder vangnet, waar je zelf middels malloc() en free() je geheugen moet beheren en waar longjump() toch net effe iets anders is dan try().

Het verschil is, dat je dan kunt PROGRAMMEREN. Dat is iets anders dan codekloppen. Sorteren is iets anders dan std::sort kiezen. Er zijn een paar dozijn basisvarianten (en stapels hybrides) met allemaal hun eigen sterkten en zwakten.
Over programmeren gesproken, er is in Forth in 1K (1024 KARAKTERS sourcecode):
- een floating point implementatie;
- een full OOP extensie;
- een line editor;
- dynamic memory manager.

Dat is programmeren.

Naam 18 oktober 2018 09:48

Twan, zelf studeer ik momenteel op het HBO af en moet helaas aangeven dat je de plank bijna volledig mis slaat. Zelf was ik al voor het HBO aan het programmeren (dus tijdens mijn HAVO) en heb dit ook tijdens mijn studie doorgezet. Met ongeveer 6 jaar ervaring en momenteel bezig te zijn met het afstuderen hoop ik je de kant van de student te laten zien.

"De kwaliteit van de hbo-instelling wordt bepaald door de kwaliteit van de curriculumeigenaren. Zij moeten keuzes maken."
Helaas lijkt het curriculum totaal niet aan te sluiten bij het werkveld (dit wordt zelfs door bedrijven gecommuniceerd naar de opleiding echter wordt hier niks mee gedaan).

"Dus sommige dingen worden niet gedaan, maar erger nog, een aantal zaken worden half gedaan. Begeleiding van het afstuderen bijvoorbeeld. Nieuw lesmateriaal maken. Zelf gaan studeren. Geen tijd. Dat doet me denken aan dit"
Helemaal gelijk in.

In de echte wereld heb je een aantal spelers die een standaard zetten: Google, Amazon, Microsoft, Oracle, IBM. Die reflectie zie je niet bij de hbo-instellingen. Wel de truckjes: ERP, CRM, en dergelijke. Niet belangrijk, zo luidt de gedachte: ‘Dat leren ze in de praktijk wel!’.
Hier kan ik niet inkomen, misschien dat dit bij BI opleidingen is, echter bij software development opleidingen niet.
Dat een opleiding kiest om de volledige opleiding zowat in C# te doen of Java, maakt naar mijn mening niet uit. Het gaat erom dat je leert object georiënteerd programmeren (dit is het doel van HBO), niet dat je C# of Java master bent.

"Mijn advies: haal je kennis van hetgeen je moet leren uit de markt, bij de bedrijven. Overleg met ze. Zoals het concept Partners In Education van de Fontys ICT in Business."
Ja, je leert de concepten op het HBO niet de implementatie. Vind ik ook meer dan normaal, het is een HBO opleiding geen MBO opleiding. Dat de student de implementatie pas leert in de praktijk en door zelf in vrije tijd te programmeren (wat vele niet doen) is ook meer dan normaal in mijn optiek.
Daarnaast, waarom marketing voor een opleiding doen als je het hebt over de kwaliteit van opleidingen (dit maakt je niet echt betrouwbaar)

"En de kwaliteit van de student dan? Ik ben extern gecommitteerde bij 3 hbo-instellingen in de ICT-richting."
Mag wel wat specifieker, nu weten we nog niks (voornamelijk 'ICT-richting' zegt niks).

"Onbegrijpelijk is het hoe laks men denkt het papiertje te halen."
Persoonlijk vind ik het afstuderen niks anders dan gewoon werken maar minder betaald krijgen... Dus ja, misschien denk ik er laks over maar het stelt naar mijn mening ook niks voor.

"Geen doorzetting, geen onderbouwing, fatale woorden als ‘heel veel’, ‘toenemend’, ‘verbeterd’, zonder enige vorm van kwantificering."
Wat bedoel je met doorzetting? Dat heeft niks te maken met onderbouwing?
Doorzetting zie ik als een persoonlijke houding, onderbouwing zie ik als een belangrijk onderdeel van producten.
Kwantificering is vaak vanwege tijdsbeperking niet mogelijk om te achterhalen, vaak moet je dan een experiment doen. Hiervoor is gewoon geen tijd tijdens het afstuderen.
Dit wil niet zeggen dat het geen plaats heeft op het HBO, zelf ben ik bezig met een onderzoek waarbij zelfs in de wetenschappelijke literatuur bijna geen kwantificering zit.

"Oliedomme herhalingen. Papagaaien zijn het dan: ik doe aan Moscow, ik doe aan Agile."
Klopt bij veel studenten, echter wordt de 'waarom' vraag ook niet goed aangeleerd op het HBO.

"Naar mijn mening moet dat strenger. Dan maar geen iPhone X, Nike’s en dergelijke. "
Wat is dit voor een opmerking? Denk jij echt dat ik 1000 EUR te besteden heb met hogere huurkosten voor een appartement dan een gezinswoning (waarin m'n oma leeft)?

"Serieus tijd besteden aan de voorbereiding op je meesterproef en aan de uitvoering daarvan."
Hoeveel uur denk jij dat wij besteden aan ons afstuderen per week 40?
Nee, veel meer omdat wij alles moeten documenteren zodat externe beoordelaars die niet in het traject hebben meegelopen het volledige traject moeten kunnen volgen...
Dus nee, geen 40 uur, dat red je gewoon simpelweg niet. Denk eerder 60-80 uur...

"Niet alleen het ‘doen’, maar zeker ook de verslaglegging. Naar mijn mening laat een groot deel van de studenten het daar liggen, de diepgang is ver te zoeken"
Zie hierboven.
Eigen best wel hypocritisch, je wilt dat studenten alles documenteren EN heel veel uitvoeren (je wilt namelijk cijfertjes = experiment in de meeste gevallen) EN dan wil het bedrijf ook nog dat je iets nuttigs maakt.
Dat kan gewoon niet in de KORTE periode...

"Vaak is er niet eens een spellingschecker over het document gehaald."
We zijn geen studenten Nederlands... En klopt jouw spelling altijd overal?

Het is heel makkelijk praten als je zelf er geen kennis van hebt, zorg dat je eerst kennis hebt voordat je deze (zeer zacht uitgedrukt) stomme dingen schrijft.

Jaap Gall 15 oktober 2018 12:21

Truckjes? Gecommitteerde bij Autotechniek? Iets te veel vertrouwd op de spellingschecker?

Leo van Koppen 13 oktober 2018 18:32

Twan, ik onderschrijf direct je advies aan het onderwijs/docenten "haal je kennis van hetgeen je moet leren uit de markt, bij de bedrijven. Overleg met ze"
Ik zou daar aan willen toevoegen. Bepaal zelf wat en wanneer je invoegt in het programma en bedenk daarbij dat "als er wat nieuws bij moet, moet er ook wat (legacy) van af".
Bij het ontwikkelen en ook onderhouden van het opleidingsprogramma Information Security management (nu ondergeschoven in HBO ICT) is dat onze succesformule geweest.

Warner bros 10 oktober 2018 15:18

Je bek houden je weet niks ervan