Innovatie & Strategie

Apps
Zon

IoT: veel nieuws onder de zon

IoT dwingt om kritisch naar bedrijfsmodellen te kijken

1 november 2016

Vorige maand werd ik geïnterviewd voor AGConnect: een interessant gesprek, waarbij het onder andere ging over de ontwikkelingen op het vlak van Internet of Things. De uiteindelijke titel van het artikel was ‘IoT: niets nieuws onder de zon – de visie van Oswald Coene’. Ik las het terug, en vond het misschien niet de meest gelukkige titel voor het artikel…

Immers: ondanks dat er voor een deel technieken worden gebruikt die we in de industriële automatisering al langer kennen, staat de wereld van IoT natuurlijk bol van de innovaties. De kernvraag voor bedrijven die zich met IoT bezighouden blijft echter hoe de praktisch eindeloze mogelijkheden van IoT vertaald kunnen worden naar oplossingen waar de klant ook echt iets aan heeft. Want het is natuurlijk prachtig dat je systemen hebt die al je productiedata tot op het kleinste detail aan je kunnen presenteren; het gaat er om waar je die informatie voor gebruikt. Uitgangspunt moet altijd zijn om toepassingen te creëren waar de klant mee vooruit kan.

Een interessant voorbeeld waar wij vanuit Koning & Hartman nu aan werken, is predictive maintenance: daarmee wordt een ontwikkeling in gang gezet die ervoor zorgt dat de stilstand van machines en systemen tot een minimum wordt beperkt. Dat geeft veel bedrijven nieuwe kansen om geld te verdienen, maar voor de traditionele onderhoudsbedrijven vormen dit soort innovatieve oplossingen vaak juist een bedreiging. Je kunt dus stellen dat Internet of Things bedrijven dwingt om kritisch naar hun businessmodel te kijken. En daar is lef voor nodig. Ik ben van mening dat je dit het beste kunt doen door gewoon in de praktijk te kijken wat wel en wat niet werkt. Zo lang bedrijven oog houden voor toepassingen die echt bijdragen aan nieuwe verdienmodellen, biedt Internet of Things wel degelijk nieuws onder de zon.

Reactie toevoegen
1
Reacties
Manfred van der Voort 01 november 2016 12:31

Een aantal van de technieken is niet nieuw, een aantal wel (denk aan LPWAN, dat hadden we echt niet 10 jaar terug). Verder is de kostprijs enorm gedaald en miniaturisatie is opgetreden. Komt bij dat de werelden van Industriële IT (met nog steeds hun proprietary standaarden) en de de meer administratieve (met meer defacto/industrie standaarden) wat naar elkaar toegroeien. Tenslotte kunnen we met Big Data en Machine Learning aan Predictive Analytics doen.

En zie daar alle ingrediënten voor een nieuw toepassingsgebied. Ik denk dat het vooral belangrijk is om het als een nieuw toepassingsgebied te blijven beschouwen. Technologisch beschouw ik het als evolutionair.

Manfred van der Voort
ICR3ATE | Digital Makers Lab
http://www.icr3ate.nl