Management

Procesmanagement
En nu gaat het wel lukken

En nu gaat het wel lukken

Laten we het echt anders doen als we écht gaan veranderen.

16 december 2020

Laten we weer kort teruggaan naar het boek Informatieprofessional 3.0. Een boek van de KNVI over het vakgebied van informatieprofessionals. Over collega’s die zich inzetten op het gebied van informatiemanagement, informatietechnologie en informatievoorziening. Prof. dr. Rik Maes schrijft daarin over hoe je de transitie van ‘meer’ naar ‘beter’ naar ‘anders’ kunt maken.

Bij ‘meer’ gaat het om aanpassingen binnen de kaders en processen. Wellicht herkenbaar in veel organisaties, zeker bij de overheid. Met meer control en efficiency en de focus op producten en diensten zie je organisaties … nou ja, niet écht andere activiteiten oppakken.

Bij ‘beter’ gaat het om herstructureren en het opnieuw en beter inrichten van processen. Dit zijn de acties die we herkennen van ‘verbetertrajecten’. Voor velen zijn dit zeer herkenbare en concrete acties, die vaak comfortabel voelen. Soms nét even buiten de comfortzone, maar niet al te ver. En zeg nu zelf, wie weet er nu niet één of twee verbeteringen te noemen binnen de eigen organisatie. Een rondgang door ieder willekeurig team levert er vaak al een stuk of tien op. Je weet wel, acties die zo op de verbeterroadmap kunnen worden geplot.

Bij ‘anders’ wordt het pas echt spannend. Ecosystemen worden ontwricht, systemen gaan eraan, en er is een ambitie om écht te veranderen. Proactiviteit, een belangrijke rol voor cultuur en voor disruptie. Aandacht voor het openstellen van je organisatie richting de omgeving én vice versa. Het risico zal duidelijk zijn dat dit mogelijk al snel buiten de comfortzone van ‘de organisatie’ en ‘de medewerker’ ligt. Vaak begint dat al bij het ter discussie stellen van het woord. Verandering? Een veranderaanpak? Laten we eerst maar eens een paar zaken beter maken, dat is al lastig genoeg! Weg energie.

Zowel de business als de IT vond dat ze meer van buiten naar binnen moesten denken, in plaats van vanuit binnen naar buiten

Onlangs zat ik ook zelf weer in die beroemde workshops waarin we business en IT gingen verbinden. Dat noemden we overigens vaak ‘alignen’. Leve de Angelsaksische managementliteratuur. En wat viel het meeste op in deze workshops? Dat zowel de business als de IT vond dat ze meer van buiten naar binnen moesten denken, in plaats van vanuit binnen naar buiten. 

Met andere woorden, de redenaties gingen tegen elkaar in – ze zaten elkaar conceptueel dus al in de haren, zonder het te zien. En toen viel bij mij het kwartje – opnieuw. Weer een rondje doen om de beelden van buiten/binnen, binnen/buiten te benoemen en zaken beter te maken? Neen, laten we dat niet doen. 'Anders' is om zij aan zij te gaan staan, samen de échte relevante omgeving te benoemen (de klanten, de concurrent, de maatschappij, of de politiek, de toezichthouder, de wetgever…) en samen een verandering teweegbrengen. Samen iets disruptiefs doen wat niemand verwacht en waarmee je het positieve verschil kunt maken. Het is even wennen. Hier en daar gaat er mogelijk een ego aan onderdoor, en de collega’s van ‘control’ en de ‘herstructurering’ bieden zeker weerstand – ze kunnen vaak niet anders in deze eerste fase van verandering – maar nu kan het wel lukken, die verandering.

Magazine AG Connect

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (novembernummer, 2020). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, klik dan hier voor de inhoudsopgave.

Reactie toevoegen
2
Reacties
Mr A.F. le Gras 18 december 2020 23:36

Een opvallende oproep van een strategisch adviseur van de Belastingdienst, u weet wel die organisatie die net aan de schandpaal genageld is als de grootste schender van de grondbeginselen van onze rechtsstaat. Dezelfde organisatie die de interne tegenspraak van het hoofd vaktechnische coordinatie, vervat in een vernietigend memo in 2017, direct beantwoordde met het opheffen van haar functie en een gedwongen overplaatsing. Want weerstand vanuit de organisatie : dat komt toch van mensen die hun comfortzone niet willen verlaten, zoals Bronsgeest lijkt te betogen.

Is deze weerzin tegen weerstand uit de organisatie terecht ? Nee, want te vaak komt deze weerzin voort uit een gebrek aan kennis m.b.t. het DNA van de organisatie. Zo was "inkt in je bloed" bij nederlandse krantenbedrijven jarenlang eerder een diskwalificatie dan een aanbeveling. Maar na aan disruptieve ideeen bijna ten onder gegaan te zijn, worden ze nu succesvol gerund door mensen die met het kranten DNA groot geworden zijn. Ook de toeslagenaffaire is een goed voorbeeld van hoe de schade en schande aanzienlijk beperkt had kunnen worden als er naar de weerstand vanuit de organisatie geluisterd was, want die representeerde nu juist het DNA van de organisatie : rechtmatigheid van handelen.

Het bepalen van het DNA van een organisatie is niet hetzelfde als "het benoemen van de relevante omgeving" . Het gaat eraan vooraf en is bepalend voor de wijze waarop de organisatie met haar omgeving omgaat. Verandering zonder het DNA van de organisatie als uitgangspunt te nemen is een recept voor mislukking.

Atilla Vigh 17 december 2020 07:52

Helemaal eens Wouter.
Overigens hoeft dat disruptief te zijn.