Innovatie & Strategie

Analytics
Datagedreven ICT-oplossingen voor de urban jungle

Datagedreven ICT-oplossingen voor de urban jungle

Het aanpakken van overlast in het Amsterdamse centrum kan prima met ICT worden ondersteund.

© CC BY-SA 3.0,  Swimmerguy269
24 augustus 2018

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft tijdens een nachtelijke rondgang door het wallengebied kennisgemaakt met wat door de Amsterdamse ombudsman Arre Zuurmond als ‘urban jungle’ is betiteld. Zuurmond woont deze zomer tijdelijk midden in het centrum van de hoofdstad om zelf van dichtbij de overlast te ervaren en te onderzoeken.

Politie en handhavers lijken geen gezag meer te hebben. Overlast, crimineel geld, openlijke drugshandel, illegale taxi’s op de weg en lawaaiige sloepen in de grachten worden gezien als uitwassen van deze jungle. De sterke groei van het aantal toeristen zal de problemen alleen maar versterken. Halsema wil echter niet spreken van complete wetteloosheid, maar wil wel meer politie en handhavers op straat.

Een klassieke reflex vanuit de politiek die na de rondgang van de burgemeester te verwachten was. Dit zal ongetwijfeld bijdragen aan meer veiligheid en minder crimineel gedrag, maar mag niet als de ultieme oplossing worden gezien. Halsema zal ook haar aandacht moeten gaan richten op de koppeling tussen meer gezag op straat en data-analyse.

Halsema zal haar aandacht moeten gaan richten op de koppeling tussen meer gezag op straat en data-analyse

Kan ICT een oplossing bieden voor de problemen? Zuurmond, een doorgewinterde professional op het snijvlak van ICT en overheidsdienstverlening, komt na het opdoen van ervaringen in de afgelopen weken met een aantal eerste concrete voorstellen die bij uitstek geschikt zijn om met ICT te faciliteren. Bijvoorbeeld het meten van geluidsoverlast door burgers zelf, het volgen van voortvluchtigen en het traceren van gestolen auto’s en onverzekerde voertuigen. Stuk voor stuk onderwerpen die, door ICT-oplossingen ondersteund, bij de kraag gevat kunnen worden. Mits het verzamelen van data gebeurt binnen de bestaande (privacy)kaders en daar politiek-bestuurlijk efficiënt mee wordt omgegaan.

Onderwerpen die, door ICT-oplossingen ondersteund, bij de kraag gevat kunnen worden

‘Overtourism is becoming a major issue for cities across the globe’, constateert ook het World Economic Forum (WEF) op de eigen website in een recente publicatie. Dit artikel stelt dat toerisme terecht moet worden gezien als een onderdeel van een breder ‘destination management system’, waarin in ieder geval moet worden gekeken naar transport en mobiliteit, het behouden van publieke ruimte, de lokale economie, huisvesting en andere onderdelen van het dagelijkse leven. Ook hier geldt weer dat het efficiënt omgaan met data-analyse een voorwaarde is voor succesvol beleid. Politiek-inhoudelijke sturing over de lijn van wat datagedreven ICT-oplossingen kunnen betekenen (Zuurmond) is in combinatie met meer blauw op straat (Halsema) een vereiste. Dat is voor veel politici een onwennige combinatie, maar wel een onvermijdelijke.

‘We moeten dringend de ontwikkeling van de stad herdefiniëren om de rechten van de inwoners te beschermen’, concludeert het artikel op de site van het WEF. En zo is dat.

Magazine AG Connect

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (nummer 8, 2018). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, klik dan hier voor de inhoudsopgave.

Reactie toevoegen
1
Reacties
NumoQuest® 26 augustus 2018 05:44

Een beetje storend in het artikel twee zaken. Zaken die dan ook meteen het gevaar vormen voor falen. Er is een, nog steeds ongoing, bijzonder bedroevende trackrecord waar hat commercie en politiek in de IT betreft in Amsterdam. De reactie van Halsema spreekt boekdelen. Meteen ontkennen, bagatelliseren, alsof de problemen daarmee dan ook daadkrachtig worden aangereden. Zuurmond die meteen gaat denken vanuit een IT rol die niet helemaal begrijpt dat je daar het probleem niet mee op lost.

Het in een sociaal maatschappelijk probleem dat de Amsterdamse politiek en autoriteiten volkomen uit de hand hebben laten lopen. Het is een zeer eenvoudig mondiaal gegeven dat a: wanneer een metropool kwa bemensing zo dicht bevolkt raakt, de controlerende overheid zich terugtrekt, er 'rattengedrag' zal ontstaan. New York, Miami, Malmo, Parijs, London, voorbeelden te over, Amsterdam is echt geen uitzondering. b: Mensen 'ruiken' dat er geen controle meer is van die overheden en mensen dan ook heel snel geneigd zijn gewoon haar/zijn ding te doen waarbij het recht van de sterkste geld.

Orde is vooral een zaak van sociale cohesie enerzijds en duidelijke/verborgen aanwezigheid, (on)zichtbaar optreden van autoriteiten anderzijds om zo een helder signaal af te geven dat orde nog steeds de norm dient te zijn. Als we kijken naar de criminaliteits cijfers in Amsterdam versus de ervaren werkelijkheid van mensen in Amsterdam dan heb je het al over een stuitend verschil van ervaren van een ontwijkende, ontkennende, bagatelliserende plaatselijke politiek 'by reflex' en de uitkomst van de zg participatiemaatschappij gedachte van Rutte.

Daar kan geen IT meer tegenop. Het antwoord dient zeer krachtig te zijn en te komen vanuit de driehoek politie/justitie/politiek. Gezien de verhoudingen en houding van Halsema, is zeer te betwijfelen of de huidige explosie van criminaliteit in Amsterdam dan ook voortvarend zal worden aangevlogen.