Beheer

Carriere
Connect

Beroepsverenigingen in beweging

Beroepsverenigingen Ngi-NGN, KNVI en SOD opereren met ingang van volgend jaar onder één vlag.

19 december 2016

De beroepsvereniging Ngi-NGN waar wij nu, althans in naam, afscheid van nemen, kent haar oorsprong in het in 1959 opgerichte Nederlands Rekenmachine Genootschap. Dat ging samen met het in 1960 opgerichte Genootschap voor Automatisering om voortaan Nederlands Genootschap voor Informatica (NGI) te heten. Later vinden NGI, VRI (uit 1984) en NGN elkaar en hebben we het over Ngi-NGN. Nog op 2 november 2016 herdacht het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)  dat het honderd jaar geleden is dat Aad van Wijngaarden (1916-1987), Nederlandse computerpioneer en medegrondlegger van deze vereniging, werd geboren.

Nu gaat Ngi-NGN samen met de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals (KNVI). De KNVI is opgericht in 1912 als NVB, de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen en Bibliotheekambtenaren. De Vereniging voor documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD), opgericht in 1931, voegt zich daarbij. Gedrieën gaan wij verder als KNVI.

Dit samengaan is historisch: de vakgebieden van de informatieprofessionals van de verenigingen vertonen grote overlap. Informatie is dé kern in een samenleving die midden in een digitale transformatie terecht is gekomen. De informatieprofessionals van de nieuwe KNVI ondersteunen de maatschappij door het maken, beheren en leveren van vele producten en diensten, en door het leveren en opbouwen van kennis. We hebben het over de Informatieprofessional 3.0, een centraal thema van de KNVI.

Wat ons bindt als Informatieprofessional 3.0 is dat we ons mee willen ontwikkelen met de vernieuwingen in het vakgebied en in de samenleving. De KNVI is een onafhankelijk platform waar vakgenoten, geïnteresseerden en belanghebbenden op het gebied van informatiemanagement, informatievoorziening en informatietechnologie terecht kunnen. Met Special Interest Groups, Afdelingen en Regio’s brengen we in samenwerking met AG Connect (blad en intelligence platform) relevante content. Een leven lang leren geven we houvast met intervisie en aan de hand van e-skills richtlijnen als eCF en de vernieuwing van het rapport “Taken, Functies, Rollen en Competenties in de Informatica”.  De driehoek onderwijs, bedrijfsleven en wetenschappelijk onderzoek geven we vorm met de jaarlijkse Informatiescriptieprijs, de jong talenten prijzen, een kennisportal met links naar recente wetenschappelijke publicaties en het gezamenlijk organiseren van masterclasses en leergangen. Door de producten en diensten van de drie verenigingen samen te voegen ontstaat een nog rijker aanbod voor informatieprofessionals.

Met een vernieuwde bestuurssamenstelling en versterkt met ambassadeurs en een Raad van Advies treedt deze beroepsvereniging de toekomst tegemoet. Ambitieus in onze doelstellingen, verbindend in ons denken en doen en gedragen door een visie.

Reactie toevoegen