Loopbaan

Carriere
samenwerken

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Zzp'ers die onderling samenwerken hebben concurrentievoordeel, maar maak heldere afspraken.

© Shutterstock
15 maart 2017

Gedurende mijn studie werkten wij in zogenoemde projectgroepen. De vorm van werken was bedoeld om te leren samenwerken en dit te bevorderen. Dit had naar mijn mening zowel voor- als nadelen. Onderlinge samenwerking is zeker voor zzp’ers ook essentieel.

Samenwerken kan in de praktijk soms tegenvallen. Dit heb ik voornamelijk gemerkt tijdens de vele projecten tijdens mijn studie. Dit lag voornamelijk aan het feit dat ik niet met mijn studiegenoten op één lijn zat en andere verwachtingen had over de samenwerking. Hierdoor botste het meer dan eens en ervoer ik deze projectgroepen als vervelend en was mijn beeldvorming voornamelijk negatief. Achteraf heeft het werken in projectgroepen mij veel gebracht en geleerd waardoor ik nu zeker de meerwaarde van samenwerken in zie. Hieronder deel ik graag mijn ervaringen.

Allereerst heb ik geleerd dat je met zijn tweeën (of met meerderen) veel meer weet en kunt. Op het moment dat je besluit om samen te werken kun je beide een beroep doen op elkaars kennis/specialisme, netwerk en vaardigheden en ervaringen. Hierdoor zal je als persoon groeien en jezelf ontwikkelen. Daarnaast kun je elkaar coachen en stimuleren gedurende een opdracht waardoor je op nieuwe inzichten wordt gebracht zodat je jouw opdracht kwalitatief kan voortzetten. Daarnaast kun je elkaar inspireren en verder borduren op elkaars ideeën.

Wat ik vervolgens heb ondervonden is dat één van de belangrijkste dingen van samenwerken het maken van heldere afspraken is. Zorg dat je op één lijn zit en dezelfde verwachtingen hebt omtrent het samenwerken. Niets is vervelender dan tijdens de samenwerking onenigheid te krijgen over zaken die van te voren niet duidelijk zijn afgesproken. Zorg ervoor dat de afspraken worden vastgelegd, zodat je elkaar erop kan aanspreken. Maak bijvoorbeeld afspraken over het oplevermoment, hoe je elkaar feedback geeft en wanneer en hoe je samen de voorgang bespreekt.

Daarnaast moet je natuurlijk volledig kunnen vertrouwen op je samenwerkingspartner. Je moet er zeker van zijn dat hij of zij afspraken nakomt en de opdracht goed kan afronden.

Bovengenoemde punten laten de meerwaarde zien van samenwerken. Graag wil ik hier nog aan toevoegen dat samenwerken niet altijd alleen maar waardevol is, soms is het ook noodzakelijk. Je kunt niet alle opdrachten alleen aan en soms moet je als zzp’er ook samenwerken met andere professionals binnen een organisatie om je werk gedaan te krijgen. Samenwerking op business niveau wordt steeds belangrijker. Je ziet ook steeds meer SOW (statement of work) projecten die je vaak niet alleen als zzp’er gedaan kunt krijgen. Hier zal je dus formele en informele samenwerkingsverbanden voor moeten aangaan.

Tot slot wil ik benadrukken dat het belangrijk is om plezier met elkaar te maken en elkaar te inspireren. Men zegt wel eens ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Ik sluit mezelf zeker aan bij deze uitspraak!

Reactie toevoegen