Innovatie & Strategie

Personal Tech
Marc Zuckerberg

Zuckerbergs toekomst-recept: meer Facebook

Marc Zuckerberg ziet wereldwijde Facebook-gemeenschappen als hoeksteen voor de toekomst.

17 februari 2017

Marc Zuckerberg ziet wereldwijde Facebook-gemeenschappen als hoeksteen voor de toekomst.

Meer Facebook, maar wel een verbeterd Facebook om te helpen wereldwijde gemeenschappen tot stand te brengen Zo zou je in een paar woorden het zo'n 6000 woorden tellende manifest van Facebooks Marc Zuckerberg kunnen samenvatten.

Zuckerberg legt de lat voor zijn bedrijf hoog. 'Ons succes is niet alleen gebaseerd op de vraag of we video's kunnen vastleggen en delen met vrienden. Het gaat erom of we een gemeenschap bouwen die ons veilig houdt - die kwade invloeden afweert, helpt tijdens crises en daarna helpt bij de wederopbouw.

Facebook kan daarbij een sleutelrol spelen, meent Zuckerberg. Enerzijds door het gat op te vullen dat ontstaat door de afnemende betrokkenheid bij kerken, sportverenigingen en andere lokale organisaties die met elkaar de sociale infrastructuur gestalte geven. En anderzijds door nieuwe gemeenschappen te organiseren. Zuckerberg noemt het voorbeeld van een wereldwijde gemeenschap van mensen die aan een zeldzame ziekte lijden.

Zuckerberg wordt niet heel specifiek in de producten en diensten waarmee hij die zelfgestelde opdracht wil invullen. Wel geeft hij een aantal speerpunten aan. Zo ziet hij een toenemende rol voor Facebook in het onderkennen van potentiële problemen en crises voor ze materialiseren, en in het organiseren van hulp als zich onvermijdelijke rampen voordoen - zoals het bieden van onderdak, maar ook het inzamelen van hulpgeld.

Politieke betrokkenheid

Zuckerberg ziet ook een rol voor Facebook in het verhogen van de politieke betrokkenheid. Als eerste begin heeft Facebook voor de afgelopen verkiezingen in de VS 2 miljoen kiezers geholpen bij de registratie, claimt Zuckerberg. In de toekomst kan Facebook een grotere rol spelen bij het verhogen van de politieke betrokkenheid door de dialoog tussen politici en kiezers te verbeteren, stelt Zuckerberg. Facebook zou ook een vehikel kunnen worden voor collectieve besluitvorming op lokaal niveau.

En Facebook kan een grotere rol spelen bij het versterken van de gemeenschappen die op Facebook ontstaan, meent Zuckerberg, en zo de gemeenschapszin verhogen. Hij hint daarbij op de ontwikkeling van tools ter ondersteuning van online gemeenschappen zonder daar verder op in te gaan.

Informatiebubbel

Zuckerberg gaat het meest omstreden effect van het gebruik van sociale media - het ontstaan van informatiebubbels waarin mensen alleen nog op zoek zijn naar hun eigen gelijk - niet uit de weg. Mensen informatie tonen die niet strookt met hun opvattingen is niet de oplossing, stelt Zuckerberg. Maar Facebook gaat wel meer doen om nepnieuws tegen te gaan. Een van de maatregelen die het in petto heeft is het tegengaan van het doorsturen van nieuws waarvan de zender kennelijk alleen door de kop getriggerd is - door te meten of het artikel ook echt gelezen is. Maar de uiteindelijke oplossing moet komen van het tot stand brengen van een dialoog tussen mensen, stelt Zuckerberg - zonder overigens aan te geven hoe dat beweerkstelligd gaat worden.

Meer specifiek reageert Zuckerberg op de incidenten waarbij Facebook van censuur werd beticht - zoals bij het weren van de iconische foto van de Vietnamese Kim Phuc die de kleren en een deel van haar huid zag wegbranden nadat ze slachtoffer was geworden van een napalmbombardement. Kritiek die hij pijnlijk vindt, stelt Zuckerberg. Om dat probleem te adresseren gaat Facebook de Community Standards individualiseren. Facebook-gebruikers krijgen in de toekomst de mogelijkheid om - binnen door Facebook gestelde grenzen - aan te geven hoevel naaktheid, geweld etc. ze aanvaardbaar vinden.

Kunstmatige intelligentie

Bij dat alles is kunstmatige intelligentie cruciaal, stelt Zuckerberg, om goed te kunnen interpreteren wat de inhoud is van teksten, foto's en video's. AI is de sleutel tot het individualiseren van de 'community standards', maar ook voor het weren van terroristische propaganda en andere ongewenste inhoud - maar bijvoorbeeld ook voor het vroegtijdig onderkennen van het optreden van crisissituaties.

De volledige tekst is te vinden op Facebook, op Zuckerbergs blog Building a globnal community.

 

 

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.