Management

Infrastructuur
samen sterker

'Zorgsector mag en kan blockchain niet negeren'

Technologische impuls kan ketensamenwerking over dood punt helpen

groep © CC0 (Pixabay),  OpenClipart-Vectors
23 juni 2017

Technologische impuls kan ketensamenwerking over dood punt helpen

Een landelijke blockchaintoepassing kan dé hefboom worden om de tot dusverre moeizame samenwerking tussen zorginstellingen en gemeenten vlot te trekken. Dat betoogt informatiemanager Thomas Geelkerken, van zorginstelling Pluryn in Nijmegen.

Sinds de regie over onder meer de jeugdzorg is overgedragen van het Rijk naar de gemeenten, is voor zorginstellingen de verantwoordingsdruk gigantisch toegenomen. Werktijd die voorheen beschikbaar was voor contact met cliënten, gaat nu op aan administratief uitzoek- en rapportagewerk.

"Waar we ons onder het oude regime slechts 2 maal per jaar hoefden te verantwoorden, moeten we sinds de transitie van 2015 maandelijks rapporteren. En de manier waarop verschilt vaak per gemeente. De zorginstelling waar ik voor werk heeft met zo'n 300 gemeenten te maken. Dat betekent dat we met zo'n stuk of tien verschillende rapportage- en berichtenformats te maken hebben. Er is een standaard 'Vecozo', maar die wordt vooral binnen de zorg zelf gebruikt. Gemeenten werken soms met GGK (Gemeentelijk Gegevensknooppunt), maar er zijn ook heel wat gemeenten die nog weer andere berichtenstandaarden hanteren of ons laten rapporteren via door hen zelf ontworpen XML- en Excell-bestanden die we moeten mailen of uploaden in een portal. 

Daarnaast verschillen ook vaak de procedures, bijvoorbeeld als iets niet lijkt te matchen. Wat geregeld voorkomt daar er geen 'single version of truth' is over wat er rond een bepaalde cliënt speelt. Indicatiestellers, zorginstellingen en financierende instanties houden er elk een eigen registratie op na. "Terugkoppeling duurt soms weken, wat het oplossen van mismatches natuurlijk alleen maar ingewikkelder maakt", vertelt Thomas Geelkerken. Geelkerken is informatiemanager bij zorgorganisatie Pluryn en overtuigd pleitbezorger van blockchain. "Een blockchaintoepassing voor onze sector zou er op neer komen dat er één eenduidige vastlegging komt, waar alle betrokken partijen gebruik van maken. Een van de grote voordelen is dan dat er veel minder mismatches zullen zijn, want je krijgt onmiddellijk een afwijzing zodra je iets probeert in te voeren wat niet spoort met wat er al inzit. Dat voorkomt het tijdrovende uitzoekwerk achteraf en bespaart behalve de zorginstellingen ook gemeenten veel werk."

Businesscase

Met blockchain is het volgens Geelkerken mogelijk om de administratieve last flink te verlichten en zorg nog meer op maat te maken. Instellingen en gemeenten krijgen een veel beter inzicht in de besteding van middelen en signaleren eerder of er een budgetoverschrijding dreigt. Zo komen gemeenten niet voor verrassingen te staan en hebben instellingen minder financiële rompslomp. Geelkerken erkent dat het idee van een blockchaintoepassing waarin alle stakeholders hun informatie met elkaar delen valt of staat met consensus over de inrichting en de structuur van de records. Terwijl het huidige probleem nu juist is dat het tot dusverre niet mogelijk is gebleken de gemeenten en zorginstellingen wat betreft communicatiestandaarden op één lijn te krijgen. Geelkerken: "Ja. Partijen zitten met bestaande applicaties en veranderen betekent dat er kosten moeten worden gemaakt. Daar heeft niemand trek in. En bovendien: wat wordt eigenlijk de standaard, waarop je dan op inzet? Lastig, maar ik ben er van overtuigd dat een breed blockchainproject die patstelling kan doorbreken, doordat de te behalen efficiëntievoordelen voor alle partijen voldoende zijn om de businesscase voor een overstap op te baseren."

Ook DBC-zorg 

Geelkerken praat met name vanuit zijn ervaring als informatiemanager bij een organisatie die zich met jeugd- en gehandicaptenzorg bezighoudt, maar hij weet dat de administratieve besognes in andere zorgdomeinen niet wezenlijk anders liggen. De blockchain die hem voor ogen staat zou volgens hem dan ook alle zorgvormen kunnen bedienen die hun kosten vergoed moeten zien te krijgen op basis van een tarief per dag. Behalve de jeugdzorg, waarin Pluryn actief is, zijn dat langdurige zorg en thuiszorg. Zorg die wordt gefinancierd op basis van diagnose-behandel-combinaties (DBC's) - zoals GGZ, ziekenhuiszorg, huisartsenzorg en bejaardenzorg - zou volgens Geelkerken waarschijnlijk het meest gebaat zijn bij een eigen blockchain die is toegesneden op hun administratieve proces.

Geelkerken adviseert instellingen en gemeenten om gebruik te maken van de kennis en concepten die al zijn ontwikkeld voor de toepassing van blockchain. Ook is het noodzakelijk dat instellingen en gemeenten met elkaar samenwerken en kennis durven te delen. Echte co-creatie, op basis van gebundelde kennis, is volgens Geelkerken de succesfactor voor de toepassing van blockchain. Thomas Geelkerken is graag bereid om zijn visie op de toepassing van blockchain in de zorg toe te lichten aan de hand van praktijkvoorbeelden en aan de hand van een nieuw concept voor één centraal informatiesysteem voor gemeenten en zorgaanbieders.

kasteel nyenrode
Masterclass blockchain

Meer weten over het toepassen van blockchain-technologie? In de maanden oktober en november verzorgt AG Connect in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit een praktijkgerichte masterclass over dit onderwerp. In 6 bijeenkomsten wordt u bijgepraat over de technologie, de impact op bedrijfsmodellen, juridische facetten en mogelijke toekomstscenario's. Docenten zijn afkomstig uit zowel de academische wereld (TU Delft) als uit de praktijk (Port of Rotterdam en Logicalis).

3
Reacties
Shujohn Ahmed 05 september 2017 14:38

In samenwerking met KPMG hebben wij Cegeka een werkende proof of concept voor een Smart PGB oplossing ontwikkeld met Blockchain technologie (op Ethereum). https://blockchaininnovationconference.com/conference-2017/shujohn-ahme…
We hebben deze PoC ook gepresenteerd op het Blockchain Innovation Conference.

Wij zijn van mening dat oplossingen met blockchain technologie niet zijn bedoelt om de reeds gedane investeringen in een portal / systemen teniet te doen maar juist om de integratieproblematiek op te lossen. Ons inziens zal er een API-achtige oplossing moeten komen waarin alle partijen met elkaar tot een overeenstemming komen over de onderliggende overeenkomst. Dat is met bestaande technologie moeilijk te realiseren. Er zijn immers 4 partijen betrokken:
- Patiënt, deze maakt een zorgplan op samen met zorgverlener
- Zorgverlener en patiënt sturen plan voor akkoord naar gemeente
- Gemeente geeft akkoord
- SVB gaat op basis van akkoord gemeente uitbetalen

Samengevat is er overeenstemming nodig van 3 partijen voordat er een overeenkomst tot stand komt die door de vierde partij moet worden uitgevoerd. Dat is met blockchain technologie veel eenvoudiger te realiseren omdat data niet constant tussen deze partijen heen – en weer gestuurd hoeft te worden maar iedere partij (met name de SVB) direct kan inzien welke andere partijen (gemeente, zorgverlener, patiënt) reeds overeenstemming hebben bereikt.

Mocht er ruimte zijn ben ik bereid in een van jullie masterclasses deze praktijkcase nader toe te lichten.

Gr. Shujohn
Cegeka - Lead Solution Sales Blockchain & IoT
0614275881

Herman Roovers 29 juni 2017 17:41

Als de huidige opstelling van alle samenwerkende partners hetzelfde blijft, komt deze goede gedachte nooit van de grond. Veel partners denken dat ze het zelf (heel) goed doen en dat het probleem bij de ander ligt. Laatst nog een soortgelijke regionale discussie bijgewoond over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder dus mensen met een beperking. Negen van de tien instellingen klopten zichzelf uitvoerig op de borst. De 10e was realistisch(er) over het eigen functioneren en de te hoge verwachtingen. U raadt het al: de aanwezigen en de 9 andere ketenpartners maakten gehakt van deze eerlijke bestuurder....

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.