Management

Juridische zaken
conflict

Zorgplicht van de IT-leverancier telt steeds zwaarder

Wat kun je verwachten van een IT-leverancier?

© Shutterstock fizkes
4 oktober 2021

IT-afnemers doen in IT-geschillen steeds vaker met succes een beroep op de zorgplicht die op een leverancier rust. Het gewicht dat rechters aan de zorgplicht toekennen wordt groter en het toepassingsbereik steeds uitgebreider. Regelmatig wijzen ze een IT-afnemer een schadevergoeding toe omdat de leverancier zijn zorgplicht niet heeft nageleefd. Het is daarom goed om als IT-leverancier een idee te hebben van wat deze zorgplicht inhoudt. Vanwege het toenemende belang schetsen Annemarie Bolscher en Esmee Fonville een beeld van de ontwikkelingen in de rechtspraak op dit gebied.

De zorgplicht vindt zijn oorsprong in de wet: de opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Daarnaast wordt de zorgplicht vaak ook expliciet opgenomen in IT-overeenkomsten. Daarin staat dan dat de IT-leverancier zijn dienstverlening op zorgvuldige en professionele wijze moet uitvoeren. In de rechtspraak wordt deze plicht neergelegd in de algemene norm: dat een IT-leverancier moet handelen in overeenstemming met de zorg die van een redelijk en bekwaam IT-leverancier mag worden verwacht. Welke verplichtingen vloeien hier concreet uit voort?

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!