‘Zonder cao kan Atos Origin heel goed verder’

10 oktober 2008
Het is gedaan met de cao van Atos Origin. De bemiddelingspoging van Boele Staal, bedoeld om het vertrouwen tussen de directie van Atos Origin en de vakbonden te herstellen, zal niet leiden tot een nieuwe cao. Het cao-conflict bij Atos Origin is daarmee in feite voorbij.

Binnenkort beslist de medezeggenschapsorganisatie binnen Atos Origin of ze de rol van de vakbonden als vertegenwoordigers van de medewerkers in het collectieve arbeidsvoorwaardenoverleg wil overnemen. Zelfs als de centrale ondernemingsraad (COR) ervan afziet de belangen van de medewerkers op die wijze te verdedigen als het om hun inkomen en secundaire regelingen gaat, is er overigens niet genoeg reden om de cao te reanimeren.

Atos Origin zal in dat geval met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de hand separate regelingen en beslissingen in de arbeidsvoorwaardensfeer, via de OR gaan invoeren, zegt Peter Kersten, die sinds 1 april de HR-verantwoordelijke bij Atos Origin Nederland is. “Ik hoop oprecht dat dat laatste niet nodig is. Maar als het moet, kan het.”

Kersten komt van buiten, uit de farmaceutische industrie. Hoewel hij al voor de stakingsdag van 17 april aan boord kwam bij Atos Orgin, was hij tot nu toe voor de buitenwereld in het conflict onzichtbaar. Nu is hij de man van de nieuwe start en heeft hij vertrouwen in de cao-loze toekomst van zijn bedrijf.

Kersten is de cao van Atos Origin liever kwijt dan rijk, maar hij is geen principieel tegenstander van collectieve regelingen. “Als de bonden de afschaffing van het septemberoverleg niet op de spits hadden gedreven, en als zich in ons bedrijf als gevolg van de acties geen tweedeling had voorgedaan, dan hadden we nu gewoon nog een cao gehad, denk ik.”

Hij vertrouwt erop dat de COR zal besluiten tot volledige medewerking in de vertegenwoordiging van het werknemerscollectief. Kersten: “Sinds het begin van de cao is de COR onderhandelingspartij geweest, dus ik denk dat de COR prima in staat is dit goed te doen. Om te veel HR-gedoe met afzonderlijke regelingen – die de COR allemaal apart onder ogen moeten komen – te vermijden, wil ik graag op gezette tijden het hele pakket arbeidsvoorwaarden, in hun onderlinge samenhang, behandelen. Daarvoor heb ik de medewerking van de COR nodig.”

De COR vertegenwoordigt volgens Kersten alle medewerkers van Atos Orgin, iets wat hij van de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en Clix IT niet wil zeggen. De representativiteitskwestie, de omvang van de groep medewerkers die lid zijn van een vakbond, is de belangrijkste reden waarom Atos Origin van zijn cao af wil. “De medewerkers die de bonden vertegenwoordigen zijn maar een deel van de hele populatie. Een groot deel van de mensen was het niet met de bonden eens ten tijde van de acties”, zegt Kersten.

De tweede reden waarom de cao van Atos Origin ophoudt te bestaan, is de druk vanuit de bonden het septemberoverleg af te schaffen. Het septemberoverleg hield in dat er in de cao-onderhandelingen bij Atos Origin niet over de loonparagraaf wordt gesproken. Het septemberoverleg is sinds het begin van de cao in 1998 een concessie van de vakbonden geweest, die gaandeweg voor de bonden steeds problematischer is geworden.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!