Development

Wetenschap
Opengewerkte Pepper robot

Zo leer je een robot sociale vaardigheden

Robots moeten manieren leren als ze samenwerken met mensen.

2 januari 2019

Robots moeten manieren leren als ze samenwerken met mensen.

Wat persoonlijke eigendommen zijn is geen vanzelfsprekendheid voor een robot, net als wanneer het wel of niet gepast is een bepaalde handeling uit te voeren.

Wanneer robots intensief gaan samenwerken met mensen, moeten zij kunnen omgaan met de sociale conventies waar mensen van uit gaan. Een robot kan bijvoorbeeld een schroevendraaier pakken, als die niet in gebruik is, maar niet het koffiekopje van degene waar hij mee samenwerkt. Een robot kan helpen de tafel af te ruimen, maar niet op het moment dat er nog iemand aan het eten is of voordat het eten wordt opgediend.

Onderzoekers van de Yale University hebben een combinatie van twee machinelearningmethoden waarmee robots sociaal gedrag kan worden aangeleerd. De één is gebaseerd op expliciete regels, de ander maakt gebruik van ervaringen om te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat iemand de eigenaar is van een bepaald object.

Uit hun onderzoeksresultaten blijkt dat zij er in zijn geslaagd een robot taken uit te laten voeren terwijl ze rekening houden met het eigendom van verschillende objecten. Het systeem maakt gebruik van een 'graaf' (een representatie van gegevens gebruikmakend van knooppunten en onderlinge verbindingen) waarin de waarschijnlijke relaties tussen objecten en hun eigenaren zijn vastgelegd en een database met vooraf vastgelegde normen die grenzen stellen aan de acties die mogelijk zijn met objecten waar de robot over kan beschikken.

De onderzoekers hebben het systeem gedemonstreerd met een Baxter robot, maar het kan ook in combinatie met andere robots worden gebruikt.

 

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.