Ziekteverzuim in ICT-sector vorig jaar historisch laag

31 juli 2009
Het ziekteverzuim in de ICT-branche is in 2008 op het laagste niveau sinds jaren beland. Ook ten opzichte van andere sectoren doet de sector het goed. Dat blijkt uit gegevens van ArboNed, die de verzuimgegevens van leden van ICT~Office in kaart heeft gebracht.

Het verzuimpercentage binnen de ICT-branche bedroeg 2,9 procent in 2008. Dat is fors lager dan in de voorgaande jaren (3,8 procent in 2007 en 4,7 procent in 2006). Bovendien is het zo’n 30 procent lager dan het gemiddelde verzuimpercentage in ons land.

Volgens ArboNed loopt het verzuimpercentage sinds begin jaren negentig terug, toen het verzuim over alle sectoren gemeten nog rond de 9 procent lag. Sindsdien hebben zich op het gebied van sociale zekerheid fundamentele wijzigingen voorgedaan, waardoor werkgevers en werknemers meer financieel risico lopen bij verzuim en zich dus meer inspannen om het verzuim terug te dringen.

“De branche is al ver gekomen in de beheersing van het verzuim. De kunst is om dit ook vast te houden voor de toekomst”, reageert sectormanager Evelien Ottink van ArboNed. Of dit ook gaat lukken, valt te betwijfelen, zeker in deze economisch roerige tijden. Over het algemeen is het zo dat in tijden van crisis het verzuim in eerste instantie daalt. “Mensen worden onzeker over hun baan en zullen zich niet zo snel ziekmelden”, aldus Ottink.

Ted van Hintum, woordvoerder van branchevereniging ICT~Office is tevreden met de verzuimcijfers. “Het is positief dat de verzuimcijfers bij de onderzochte ICT-bedrijven laag zijn. We zien breder in de hele branche dat de invloed van het eigen arbobeleid en van arbodiensten positief bijdraagt aan de terugdringing van het ziekteverzuim.” Van Hintum stelt dat de arbeidsvoorwaarden in de ICT-branche veelal vooruitstrevend en flexibel zijn. “Dit speelt een rol bij de motivatie van ICT’ers en heeft daarmee ook een positief effect op het verzuim.”

Leden van ICT~Office kunnen gebruikmaken van een risico-inventarisatie en -evaluatie om te werken aan een veilige en gezonde werkomgeving en de interne voorlichting daarover. Deze is in opdracht van de branchevereniging vijf jaar geleden ontwikkeld.

Opvallend is dat van de werknemers die meer dan drie weken verzuimen, slechts 14,9 procent kampt met klachten die gerelateerd zijn aan het bewegingsapparaat, terwijl dit bij alle klanten van ArboNed gemiddeld 22,7 procent is. Hieronder valt bijvoorbeeld ook RSI. Van Hintum: “Door voorlichting, betere inrichting van werkplekken, pauzes en dergelijke, is RSI nu veel minder een onderwerp dan vroeger.”

Aandoeningen die veroorzaakt worden door zwangerschap en bevalling komen relatief weinig voor onder de leden van ICT~Office, maar dat is voor een branche waar het aandeel vrouwen lager kligt dan gemiddeld geen verrassing te noemen. Bij alle klanten van ArboNed lag deze verzuimoorzaak in 2008 op 3,8 procent, in de ICT was dit 2,8 procent.
Psychische aandoeningen werden in de ICT juist vaker dan gemiddeld genoemd als reden voor verzuim (23,5 procent in de ICT t.o.v. 19,2 procent gemiddeld). Letsel door ongevallen kwam juist weer minder dan gemiddeld voor (3,6 procent in de ICT t.o.v. 8,5 procent gemiddeld).

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.