Loopbaan

Carriere
Docent

Zeker 100 vacatures voor docenten hbo-ICT-opleidingen

Hbo’s in heel Nederland zoeken naarstig naar ICT-docenten.

4 november 2021

Hbo’s in heel Nederland zoeken naarstig naar ICT-docenten.

Bij hogeschool Fontys staan maar liefst vijftig vacatures open voor zijn ICT-opleiding in Eindhoven, zo werd in oktober bekend. Maar niet alleen Fontys komt lastig aan personeel: in heel Nederland hebben hbo’s vacatures voor ICT-docenten openstaan, regelmatig zelfs structureel. Dat blijkt uit een rondgang van AG Connect.

Vrijwel alle negen van de zeventien hogescholen met een ICT-opleiding die AG Connect benaderde, zeggen vacatures open te hebben staan voor docenten aan hun ICT-opleidingen en ze vervullen blijkt overal lastig. Een groot probleem: als er niet genoeg docenten zijn voor de ICT-studies, worden studenten niet goed opgeleid en stromen er minder gediplomeerden door naar de arbeidsmarkt, waar bedrijven óók met een enorm tekort aan personeel te maken hebben.

Bij de negen hogescholen die reageerden op vragen van AG Connect staan in totaal zeker vijftig vacatures voor docenten aan ICT-opleidingen open, naast de vijftig vacatures die Fontys dus heeft. Daarmee zijn er in heel Nederland minstens honderd onvervulde posities voor docenten bij ICT-opleidingen. Bij sommige onderwijsinstellingen staat zelfs structureel een vacature open, zoals bij Novi. “Als we met goede mensen in contact komen zullen we snel geneigd zijn om ze een baan aan te bieden”, aldus directeur George Vlug.

Slechts één hbo-instelling – InHolland - zegt geen vacatures meer open te hebben staan. “Afgelopen studiejaar hadden we enkele openstaande vacatures, maar die hebben we gelukkig allemaal kunnen invullen”, aldus een woordvoerder van de onderwijsinstelling.

Uitdagende vacatures

Alle hogescholen geven aan dat het lastig is om de vacatures te vervullen, onder meer omdat een ICT-achtergrond een vereiste is. “Als beroepsopleider vinden we het belangrijk dat een docent de praktijk kent en boven de stof staat. Voor studenten is een docent vaak ook een rolmodel: een goede docent heeft verhalen uit de beroepspraktijk”, legt een recruiter van Saxion uit.

Maar ICT’ers zijn ook gewild in het bedrijfsleven, waar eveneens sprake is van grote tekorten. "Het is opboksen tegen het bedrijfsleven”, vertelt Anita Bosman, directeur instituut voor ICT bij Hogeschool Utrecht. “Terwijl de salarissen en arbeidsvoorwaarden goed zijn bij het hbo. Als je de vakantiedagen en andere arbeidsvoorwaarden om zou rekenen naar een geldbedrag dan ligt dat niet eens heel ver uit elkaar.”

Daarnaast kan een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven voor nieuwe uitdagingen zorgen, verklaart een woordvoerder van de Haagse Hogeschool. “Veel van ons onderwijs krijgt in nauwe samenwerking met externe ICT-organisaties vorm. Een dergelijke ‘coproductie’ stelt andere eisen aan de docent.”

Docenten moeten bovendien ook vaardigheden hebben om les te geven en een groep te kunnen boeien. Lang niet alle ICT’ers hebben die vaardigheden. “Ook zie je in het veld veel autodidacten die goed zijn, maar niet aan onze voorwaarden van minimaal een hbo- of wo-diploma kunnen voldoen waardoor we ze niet kunnen inzetten”, aldus een woordvoerder van de Hogeschool Rotterdam. “Tot slot neemt de vraag ook elk jaar toe, dus heb je niet alleen een vervangingsvraag, maar ook een groeivraag. Al met al uitdagende vacatures waardoor het voor ons erg van belang is om duidelijk te maken hoe mooi het beroep van docent is.”

De grootste tekorten

De meeste hbo’s die op vragen van AG Connect reageerden, hebben tussen de één en vijf vacatures openstaan. Maar op een aantal plekken blijkt de vraag veel groter te zijn. Zo zegt een woordvoerder van Windesheim Zwolle, waar de opleiding Hbo-ICT gegeven wordt, dat als er puur naar de financiële FTE-ruimte gekeken wordt er rond de 18 FTE's openstaan. Ongeveer de helft daarvan is voor docenten software development, maar er worden ook andere ICT-docenten en coaches en docenten die vakken als management of Engels geven gezocht.

Verder kampt de Haagse Hogeschool met flinke tekorten, al wist deze onderwijsinstelling in de eerste negen maanden van 2021 wel negen vacatures in te vullen. Op het moment van schrijven staan daar nog elf vacatures open.

En ook bij de Hogeschool Rotterdam staan veel vacatures open: zo’n acht tot tien, specifiek bij Informatica, Technische Informatica en een nieuwe opleiding gericht op data science. “Ook is er bij de HR Business-school ruimte voor nieuwe collega’s bij data science en bij Business IT en Management”, aldus een woordvoerder.

Eisen aanpassen

Een aantal hogescholen past daarom zijn eisen aan, in de hoop meer docenten te kunnen werven. Bij Windesheim Zwolle is bijvoorbeeld de mastereis voor ICT-docenten voor de duur van het eerste contract komen te vervallen. “We kunnen nu dus makkelijker docenten met een bachelordiploma voor de klas zetten”, vertelt een woordvoerder. Als docenten in vaste dienst komen, moeten ze wel hun master behalen. Daarvoor krijgen ze tijd en geld vanuit Windesheim, en ze kunnen zelf kiezen welke master ze gaan volgen.

Ook heeft de onderwijsinstelling sinds mei een recruiter die specifiek verantwoordelijk is voor alle ICT-vacatures binnen de organisatie. Hierdoor is de focus nu op deze profielen en zien we hier ook de meerwaarde van. De eerste nieuwe collega’s zijn ondertussen gestart. Uiteraard is het een lastige doelgroep, maar we verwachten vooralsnog dat we de planning gaan halen zoals we hebben vastgesteld in het recruitmentplan.”

Bij Novi wordt geprobeerd docenten te trekken door de rol van de docent anders in te richten. De ‘traditionele’ docentenrol wordt door veel ICT’ers niet “attractief” gevonden, meent directeur Vlug. “Binnen NOVI werken we met een modern onderwijsconcept waarin de ‘docent’ veel meer verantwoordelijkheden heeft dan alleen simpelweg voor de klas te staan. Een docent is, in veel gevallen, de verbinding met het werkveld, de ‘accelerator’ van onze community. Ze hebben een leidende rol in onze product- en programmaontwikkelingen en denken mee over vernieuwingen in ons onderwijsmodel. Ik denk dat we hiermee een attractieve plek kunnen bieden voor professionals uit de IT.”

Hybride en zzp-docenten

Ook zijn er hogescholen die met hybride docenten werken, bijvoorbeeld de Hogeschool Utrecht en Hogeschool Rotterdam. “Dit houdt in dat deze mensen voor een deel bij een organisatie en voor een deel bij ons werken”, vertelt Bosman, die als directeur instituut voor ICT bij de Hogeschool Utrecht werkt.

Bij de Utrechtse onderwijsinstelling is bovendien zo’n 20% van de docenten zzp’er. “Wat we zien is dat veel IT’ers bewust kiezen voor een zzp-leven. Ze vinden het vaak interessant om les te geven, maar willen niet volledig docentschap. Zo werken wij bij deeltijdonderwijs voornamelijk met zzp’ers of met het bedrijfsleven. Dit is een bewuste keuze omdat dit volwassenenonderwijs betreft.”

Toch kleven ook hier weer uitdagingen aan, vooral vanwege de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), waarmee bepaald wordt of er sprake is van loondienst of een freelance relatie. “De wet DBA maakt het lastig voor het onderwijs, en uiteraard ook voor heel veel andere branches, om zzp’ers in te huren. Ik denk dat de wet DBA er uiteindelijk voor zorgt dat de problemen met onvervulde vacatures alleen maar groter worden in het onderwijs. De wet is hiervoor niet bedoeld, maar zorgt wel voor een negatief bijeffect. Het is niet zo dat onze freelance docenten bij ons in dienst willen. Ze willen juist zzp’er zijn. Een bewuste keuze dus.”

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.