Innovatie & Strategie

Privacy
Ivo Opstelten

XS4ALL stelt Opstelten ultimatum: 31 december, 14:00 uur

Internetprovider XS4ALL geeft Justitie-minister Opstelten ultimatum over bewaarplicht.

11 december 2014

Internetprovider XS4ALL geeft Justitie-minister Opstelten ultimatum over bewaarplicht.

Minister Ivo Opstelten moet uiterlijk 31 december 2014 om 14:00 uur ingaan op redelijke eisen die Xs4all stelt in zake de borging van van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Zo niet, dan kan hij een uitnodig verwachten om voor de rechter te verschijnen.

Dat blijkt uit een brief die bureau Brandeis namens XS4All vandaag aan Minister Opstelten verzond. In de brief doet advocaat Christiaan Alberdingk Thijm uit de doeken dat zijn client XS4All het zat is om nog langer internetverkeersgegevens achter de hand te houden voor raadpleging door politie of openbaar ministerie. XS4all weet zich in zijn bezwaren gesterkt door het Europese Hof van Justitie, dat in april dit jaar bepaalde dat het bewaren van bel- en internetdata van klanten  in strijd is met de grondrechten van de Europese burgers.

In weerwil met die uitspraak van het Hof handhaaft Opstelten de omstreden bewaarplicht, op straffe van boetes die op kunnen lopen tot vele honderdduizenden euro's. Een gang van zaken die volgens XS4All's CTO/COO Ronald Renes overduidelijk op gespannen voet staat met de grondbeginselen van onze democratische rechtsstaat.

Handtekening rechter-commissaris

Dat XS4All niet al veel eerder de stap naar de rechter zette, is volgens Renes ingegeven door de aankondiging van een wetsvoorstel waarmee de minister de Nationale Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens alsnog in overeenstemming denkt te brengen met het Europese recht. Uit de recentelijk vrijgeven conceptversie komt het beeld naar voren dat Opstelten de zaak denkt te repareren via additionele restricties op het het gebruik van de bewaarde gegevens. Zo stelt de Minister voor dat bepaalde gegevens alleen nog moeten kunnen worden opgevraagd voor de zwaarste categorie misdrijven, en dat voor het inzien van de gegevens behalve een handtekening van de officier van justitie ook die van de rechter-commissaris nodig zal zijn.

Maar dergelijke restricties kan de minister ook zonder instemming van het parlement doorvoeren, observeert Renes. In de brief van vandaag spoort XS4All de minister aan om dat, vooruitlopende op de  behandeling van het het wetsvoorstel, dan ook alvast te doen. Voor 31 december 2014, 14:00 uur.

 

Lees meer over
Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.