Loopbaan

Carriere
studeren

‘Wie niet bijblijft is gezien’

Wat is het nut van IT-certificeringen en welke trajecten zijn het lucratiefst?

25 juni 2018

Wat is het nut van IT-certificeringen en welke trajecten zijn het lucratiefst?

Nergens is de noodzaak om het kennisniveau op peil te houden zo groot als in de ICT. Professionals kunnen opdracht- en werkgevers laten zien wat ze waard zijn met aantoonbaar gevolgde opleidingen en certificaten en kunnen hierdoor hun salariseisen opschroeven en blijven ook op de langere termijn inzetbaar. Maar welke certificeringstrajecten verhogen je marktwaarde het meest?

Certificeringen zijn niet meer weg te denken in de ICT. Afnemers van IT-diensten hebben zo houvast over het kennisniveau en kunnen beter inschatten of ze met de juiste organisatie te maken hebben. IT-leveranciers hebben op hun beurt zo een instrument om aan hun klanten eisen te stellen met betrekking tot een minimaal kennisniveau. Maar certificeringen hebben vooral nut voor de ICT’er zelf. Vaak helpt een certificaat als springplank naar een andere functie. Bovendien kan het uurtarief of het salaris omhoog worden gekrikt als wordt aangetoond wat je waard bent.

Daarbij moet wel goed in de gaten worden gehouden wat voor belang je aan zo’n certificaat kunt hechten, want sommige certificaten bieden als het om vakbekwaamheid gaat, slechts schijnzekerheid. “Als we kijken naar competenties – kennis, vaardigheden en houding – zeggen certificeringen vooral iets over de kennis en in mindere mate over de vaardigheden en houding van een persoon. Het is dan ook goed om te zien dat dit steeds meer onderdeel wordt van een certificeringstraject”, zegt Ruud Kurver, programmamanager op de afdeling Strategy & Solutions van Telindus.

Certificaat gaat maar 18 maanden mee

De waarde van certificeringen staat in de snel veranderende IT-wereld onder druk. Technologieën en producten volgen elkaar in rap tempo op en er zijn steeds meer aanbieders. Volgens Piet Hompus, directeur van opleider Global Knowledge in de Benelux, gaat een certificaat gemiddeld achttien maanden mee. “Daarna moet je je kennis alweer updaten. Tien jaar geleden was dat pas na drie à vier jaar het geval.” Eveneens van invloed is de sterk toegenomen verwevenheid van IT met de kernactiviteiten van een organisatie. “Het toepassen van IT is tegenwoordig zo cruciaal voor organisaties dat IT-beslissingen steeds vaker door de business worden genomen en steeds minder door de IT-afdeling. Voor IT-afdelingen is het daarom belangrijk om het werkveld van de klant goed te begrijpen. Dit vereist competenties die verder gaan dan kennis van een specifiek product of technologie. Het gaat er vooral om dat bekend is hoe er in verschillende organisaties wordt gewerkt, wat de beweegredenen zijn en op welke manier IT het beste kan worden ingezet”, licht Kurver toe.

Dat je je moet blijven ontwikkelen, is iets waar de meeste ICT’ers die aan de Salary Survey 2018 deelnamen goed van doordrongen zijn. Bijna driekwart van de ICT-professionals in loondienst heeft het afgelopen jaar een training of cursus gevolgd en maar liefst 86% zegt in die richting plannen te hebben voor de komende twaalf maanden. Op dit moment is 95% van de opleidingstrajecten bij Global Knowledge inclusief certificering. Dat aandeel is nog nooit zo hoog geweest.

Geen beter bewijs

“Het belang van het behalen van certificaten wordt steeds groter. Dat geldt ook in een krappe arbeidsmarkt, waarin werkgevers de drempels om personeel te vinden wellicht verlagen, maar om professionals aan het werk te zetten en om ze inzetbaar te houden zijn certificaten enorm belangrijk. IT-professionals moeten aan de klant bewijzen dat ze de klus aankunnen en waar kun je dat beter mee dan met een certificaat? Bovendien kan het IT-bedrijf dan een hoger tarief in rekening brengen bij de klant”, reageert Hompus.

Van de zzp’ers die aan ons onderzoek deelnamen, heeft ‘slechts’ 63% in de afgelopen twaalf maanden een opleiding gevolgd. Van hen zegt driekwart dit in het komende jaar van plan te zijn. Global Knowledge heeft relatief weinig zzp’ers als klant. Hompus: “Wij zitten in het hogere kwaliteits- en prijssegment en zzp’ers proberen doorgaans zichzelf zo goedkoop mogelijk te trainen. Maar in het certificeringstraject zien we ze wel weer voorbijkomen.” Bijna drie op de tien zzp’ers in de ICT zegt onvoldoende tijd en middelen te hebben om bij te blijven met de ontwikkelingen in hun vakgebied. Gevraagd waarom dit zo is, zijn de hoge werkdruk en het naadloos aansluiten van de ene op de andere klus veelgenoemde antwoorden. Slechts 63% van de zzp’ers zegt een opleidingsbudget voor zichzelf te reserveren. De gemiddelde hoogte van dit budget bedraagt wel €3.250.

64% van de IT’ers in loondienst heeft een relevante IT-opleiding afgerond, bij zzp’ers is dit 56%

Duizenden euro's budget

Het gemiddelde opleidingsbudget voor IT’ers op de loonlijst bij een ICT-bedrijf bedraagt €2.250 en voor IT’ers buiten de IT-sector is dit €2.500. Dat is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Dit budget wordt in de meeste gevallen niet opgemaakt: 72% van de IT’ers in loondienst hield het afgelopen jaar budget over – veelal door de hoge werkdruk. Opvallend is verder dat bijna de helft van de IT’ers in loondienst geen idee heeft hoe hoog zijn opleidingsbudget is. Zo’n 28% van de IT’ers in loondienst die het afgelopen jaar geen cursus hebben gevolgd, zegt dat dit komt omdat het opleidingsbudget ontoereikend was.

Het behalen van een certificaat en de eraan voorafgaande opleiding(en) is vaak een kostbaar traject. ICT’ers in loondienst kunnen vaak een beroep doen op het opleidingsbudget bij hun werkgever. 72% van de respondenten hoefde bij het volgen van trainingen helemaal niets zelf te betalen.

Dat werkgevers waarde toekennen aan het in bezit hebben van bepaalde certificeringen blijkt wel uit onderzoek van Microsoft, dat het rendement, de vaardigheden en het salaris in relatie tot certificeringen onder de loep nam. Uit het onderzoek komt naar voren dat 62% van de werkgevers aangeeft dat (Microsoft-)gecertificeerde professionals efficiënter werken dan hun collega's die niet in het bezit zijn van dergelijke certificeringen. Ze beschikken over voldoende kennis en hoeven dus niet onnodig tijd te steken in het zoeken naar oplossingen. Maar liefst 91% van de (Microsoft-gecertificeerde) werkgevers geeft aan dat certificeringen een belangrijk criterium is bij het aannemen van nieuw personeel. Ondanks dat certificeringen vooral theoretisch getoetst worden, helpen ze volgens 89% van de ondervraagde werkgevers bij het valideren van de vakinhoudelijke kennis van een kandidaat.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 63% van de IT-professionals denkt dat een certificering kan helpen om promotie te krijgen, 58% geeft aan dat het kan leiden tot salarisverhoging en tot slot denkt 60% dat het kan leiden tot een nieuwe baan.

Welke certificaten kunnen IT’ers het beste halen als ze hun carrière en hun salaris een impuls willen geven? Global Knowledge heeft een top 15 samengesteld voor 2018.

Best betaalde certificeringen:

 1. Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)                                   $121,363
 2. AWS Certified Solutions Architect – Associate                                              $121,292
 3. Project Management Professional (PMP®)                                                   $114,473
 4. AWS Certified Developer – Associate                                                           $114,148
 5. Certified Information Systems Security Professional (CISSP)                      $111,475
 6. Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)                         $111,049
 7. Certified Information Security Manager (CISM)                                            $108,043
 8. Certified ScrumMaster                                                                                   $106,938
 9. Certified Ethical Hacker (CEH)                                                                      $106,375
 10. Six Sigma Green Belt                                                                                    $104,099
 11. Citrix Certified Professional – Virtualization (CCP-V)                                    $103,424
 12. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) – Server Infrastructure            $100,656
 13. Certified Information Systems Auditor (CISA)                                                $99,684
 14. Cisco Certified Networking Professional (CCNP) Routing and Switching      $99,402
 15. Citrix Certified Associate – Networking (CCA-N)                                           $99,217

Als je de lijst nader bestudeert, valt op dat zes certificeringen uit de ranglijst op het gebied van security zijn (nummer 1, 5, 6, 9 en 13), terwijl dat er vorig jaar nog maar vier waren. Vier certificeringen zijn van ISACA (Information Systems Audit and Control Association) en wel nummer 1, 6, 7 en 13. Ook virtualisatie en cloud zijn populair, met drie certificeringen in de top 15 (2, 4 en 11), al waren het er vorig jaar nog vier. Daarnaast gaat het om drie businesscertificeringen (3, 8 en 10), twee op het gebied van networking (14 en 15) en één certificering is gebaseerd op Windows-expertise (12), terwijl dat er vorig jaar nog drie waren.

Ga op zoek naar aansluiting

Voor welke certificering je kiest, is per IT’er verschillend. Hompus: “Kijk daarbij naar de kennis en de vaardigheden die je al bezit en welke certificering hierbij het best aansluit en je carrière naar een hoger niveau kan tillen. Zo zou een IT’er met kennis van opslag en netwerken een certificering op het gebied van virtualisatie of cloudcomputing kunnen overwegen. En IT’ers die een managersfunctie ambiëren, kunnen beter een ITIL- of PMP-training volgen en zich laten certificeren.”

De certificeringstrajecten die de marktwaarde het meest verhogen, liggen op het gebied van ISACA, waaronder de certificering op het gebied van IT-auditing CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT). Volgens Hompus is dit een typisch Noord-Amerikaans verhaal. “In Nederland zijn certificeringen op het gebied van security, cloud en big data erg in trek, net als de methodieken voor projectmanagement. Deze trajecten leggen IT’ers doorgaans geen windeieren.”

Ronald Kunenborg, een oudere zzp’er, zegt dat IT’ers zelf ook verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om bijblijven. “Wie niet bijblijft is gezien. Het is echt zo simpel: wie aan zijn netwerk blijft werken, wie blogt over relevante onderwerpen, wie cursussen blijft volgen is vrijwel altijd inzetbaar. Ik zie een hoop IT’ers om mij heen die op bijzonder spannende projecten werken, ook als ze ouder zijn dan 60. Ze worden dus gewoon nog aangenomen. Maar ja, dat geldt niet direct voor de 13-in-een-dozijn IT’er.”

Volgens hem moeten IT’ers niet zeuren over hoe duur cursussen zijn. “Er zijn genoeg goedkope of zelfs gratis cursussen te vinden. Of eentje waarbij je er kan komen met alleen het examen doordat je het boek goed bestudeert (ITIL, PRINCE, etc.). Ook de Khan University heeft veel cursussen. Je kunt voor een paar honderd euro een Machine Learning-certificaat halen van Oxford. Echt, wie roept dat zijn werkgever niet investeert in hem, heeft a) niet genoeg druk uitgeoefend, en b) zelf geen vinger uitgestoken.”

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.