Wi-Fi en UMTS: concurrentie of synergie?

25 september 2003
In de AG van 5 september staat een artikel met de kop ‘Wi-Fi wordt nachtmerrie telecombranche; draadloze technologie maakt miljardeninvesteringen in UMTS zinloos’. Wereldwijd worden steeds grotere gebieden met behulp van sterke antennes ingericht voor Wi-Fi-ontvangst, zo betoogt de auteur. In Leiden is het centrum al vrijwel helemaal voorzien van Wi-Fi-knooppunten. Dit zou een grote bedreiging zijn voor leveranciers van 3G-diensten, zeker nu bedrijven als Nokia en LG al serieus werk maken van mobiele telefoons met Wi-Fi, zodat je behalve met je laptop ook met je telefoon kunt inloggen.
In mijn ogen kan Wi-Fi juist dè manier zijn om die miljardeninvesteringen terug te verdienen. De economische en technische verschillen tussen Wi-Fi en UMTS zijn zo groot dat ze ieder hun eigen optimale toepassingsgebied hebben. Ze beconcurreren elkaar niet, ze vullen elkaar aan.
UMTS zal vooral door consumenten worden gebruikt voor persoonlijk contact (spraak, berichten) en plezier (multimediadiensten als MMS, IMS, games, internet) met leuke, kleine, speciale toestellen. Wi-Fi zal vooral voor zakelijke diensten worden gebruikt die een grote bandbreedte vragen. Verhoogde productiviteit is daarbij de drijfveer. De concurrentie zal beperkt zijn. Slechts 5 tot 10% van het GPRS/UMTS-verkeer zal gebaseerd zijn op zakelijke gebruikers met laptops, de verwachte gebruikers van Wi-Fi. In plaats van concurrentie verwacht ik eerder dat Wi-Fi de zakelijke gebruikers ‘hooked on speed’ zal maken en dat daarmee het UMTS-gebruik wordt gestimuleerd.
Daarnaast is het voor Wi-Fi internet service providers (WISPs), die veelal met venture capital zijn gestart, moeilijk om een sluitende business case te maken. De kosten voor de aanleg en het onderhoud van een Wi-Fi-netwerk zijn vele malen hoger dan voor UMTS. Om met Wi-Fi een groot gebied te bestrijken heb je circa 400 keer zoveel antennes nodig dan met UMTS. De investeringen in een landelijk dekkend Wi-Fi-net bedragen daarmee ongeveer twee maal zoveel als die voor UMTS. Maar om het netwerk draaiende te houden, zijn de operationele kosten ongeveer 20 keer zo hoog als die van een UMTS-netwerk. Daarbij komt dat de frequentiegebieden die voor Wi-Fi worden gebruikt niet worden beschermd door licenties zoals bij UMTS. Dat maakt het investeren van miljarden in een landelijk Wi-Fi-netwerk extra riskant. Kortom, bundeling van plaatselijke Wi-Fi-netwerken met een landelijk GPRS/UMTS netwerk biedt veel betere mogelijkheden.
De mobiele belbedrijven hebben de beste papieren om deze markt te veroveren. Aan de opbrengstenkant hebben zij een goede uitgangspositie doordat zij GPRS/UMTS-diensten kunnen bundelen met Wi-Fi. Aan de kostenkant hebben zij veel mogelijkheden voor hergebruik van gedane investeringen in ‘core’ data netwerk, verrekeningsprocessen, klantenzorg, klantbestanden en netwerk management. Immers, slechts ongeveer 10% van de Total Cost of Ownership van een op wireless LAN gebaseerd Wi-Fi-netwerk betreft apparatuur; 40 - 60% betreft operationele en administratieve kosten, de zogenaamde ‘verborgen kosten’.
De Nederlandse mobiele operatoren zijn nog bezig met het bepalen van hun strategie: zelf ontwikkelen, overnemen, partneren of niets doen. KPN heeft met de overname van Hubhop die knoop al doorgehakt. In het buitenland zijn operators als T-Mobile en vooral Telenor en Telia al een stap verder. Zij zijn al gestart met gecombineerde Wi-Fi/GPRS-abonnementen.
Om de mogelijkheden van zo’n combi-abonnement te optimaliseren, willen de operators natuurlijk op termijn roaming kunnen aanbieden. Een echte naadloze overgang van een telefoniegesprek van Wi-Fi naar UMTS is qua standaardisatie en techniek is nog vrij ver weg, alhoewel in een laboratorium opstelling reeds gerealiseerd. Roaming beperkt tot geïntegreerde verrekening, klantenzorg, toegangscontrole en basale diensten als MMS en IMS is nu al mogelijk. Dit is van groot belang voor het maken van een sluitende business case, die volgens mij vooral gebaseerd zal zijn op een bundeling van Wi-Fi- en UMTS-diensten.


Bruijns is director business development Nortel Networks
Bijdragen in de rubriek Opinie staan los van de redactionele opvattingen van AG. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te redigeren en in te korten. Bijdragen voor de rubriek kunnen worden gestuurd aan: ag@wkths.nl onder vermelding van ‘opinie’.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!