Management

Carriere
ICT

'Werkgevers doen te weinig aan bijspijkeren IT-skills werknemers'

Merendeel werkgevers neemt geen initiatief om IT-vaardigheden te verbeteren.

9 december 2021

Merendeel werkgevers neemt geen initiatief om IT-vaardigheden te verbeteren.

Ruim 80% van de Nederlandse medewerkers vindt dat hun werkgevers niet genoeg doen om hun IT-skills bij te spijkeren. Dat wordt duidelijk uit het onderzoek van de Bit Academy onder meer dan duizend Nederlandse werknemers. Ruim 60% stelt bovendien dat hun werkgever helemaal niks doet om IT-skills bij te spijkeren, of niet op de hoogte is van de initiatieven die hieromtrent worden genomen.

De onvrede bij werknemers die wél cursussen of trainingen krijgen aangeboden is fors. Zo'n 70% noemt de kwaliteit ondermaats. Zo'n 19% van die groep maakt dan ook bijna nooit gebruik van de mogelijkheid om een training of cursus te volgen. Andere gehoorde klachten zijn dat cursussen en trainingen beter moeten worden afgestemd op de behoeften van werknemers. Ongeveer één op tien stelt dat werkgevers hun cursussen en trainingen beter moeten  promoten.

Digitalisering neemt toe

"Op de vraag waarom ze het belangrijk vinden dat IT-skills worden bijgespijkerd, antwoorden de meeste werkende deelnemers (63%) dat IT-skills belangrijk zijn vanwege de digitalisering van de maatschappij. Een meerderheid (60%) van de respondenten is tevens van mening dat IT-skills belangrijk zijn om de continuïteit en stabiliteit van de organisatie te waarborgen. Daarnaast vindt een groot deel (41%) dat IT-kennis belangrijk is om de concurrentie voor te blijven. Slecht een kleine groep (15%) denk dat het bijspijkeren van vaardigheden alleen relevant zijn voor de IT-afdeling, terwijl een minimaal deel (3%) denkt dat het helemaal niet belangrijk is", zo schrijft Bit Academy.

Veel van de organisaties (47%) bieden alleen online cursussen aan. Ongeveer één op de drie biedt zowel online als offline cursussen of trainingen aan en 18% geeft alleen offline trainingen. Opvallend is dat met name oudere werknemers (45 jaar en ouder) de behoefte hebben aan meer verschillende cursussen of trainingen. Dit geldt voor bijna eenderde (30%) van die groep. Jongeren (18 tot 24 jaar) hebben deze behoeften veel minder (4%).

Weinig initiatief

“De maatschappij verandert steeds meer naar een kennis- en netwerksamenleving. Het gevolg is dat werk en banen hierdoor veranderen, waarbij IT-skills steeds belangrijker worden,” aldus Dennis Berkhof, medeoprichter van de Bit Academy. “Ons onderzoek laat zien dat de Nederlandse medewerkers snappen dat IT-skills belangrijk zijn voor hun toekomst. Het is echter jammer om te zien dat de meeste Nederlandse organisaties nog te weinig initiatief nemen om te voldoen aan deze behoeften.”

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.