Innovatie & Strategie

Branche
Welke IT-vraag heb jij voor toekomstige Kamerleden?

Welke IT-vraag heb jij voor toekomstige Kamerleden?

Hoe kunnen we met ICT een beter Nederland maken? AG Connect en NLdigital organiseren een IT-vragenuurtje.

© CC BY-SA 2.0,  risastla
4 maart 2021

Hoe kunnen we met ICT een beter Nederland maken? AG Connect en NLdigital organiseren een IT-vragenuurtje.

Hoe kunnen we met ICT een beter Nederland maken? Daarover gaan AG Connect en NLdigital in gesprek met kandidaat-politici mét kennis van ICT tijdens een webinar op 10 maart om 10:30 uur.

Hoe willen politieke partijen met technologie maatschappelijke uitdagingen aanpakken? Hoe kunnen we digitalisering institutionaliseren? Wie moet zich binnen het ambtelijke apparaat bemoeien met digitalisering? En hoe gaan we om met de verouderde ICT-infrastructuur die innovatie in de weg kan staan? Omdat deze vragen nu amper in de partijprogramma's van politieke partijen aan bod komen, vragen we het aan de kandidaat-politici met IT-kennis.

Benieuwd naar de antwoorden van deze kandidaat-politici? Meld je aan voor het webinar

Weinig aandacht voor digitalisering

Branchevereniging NLdigital constateerde vandaag nog na een analyse dat het partijen vooral ontbreekt op de rol van de overheid bij digitalisering. De branchevereniging toetste de programma's van de grootste partijen omdat ze een indicatie geven wat we straks in het regeerakkoord aantreffen op digitaal vlak. "Het opvallendste resultaat is de gebrekkige aandacht voor vernieuwing binnen de overheid zelf. Partijen hebben wel ideeën over nieuwe wetgeving of betere regulering rond digitale zaken, maar een visie op hoe de overheid zich beter kan organiseren ontbreekt", aldus NLdigital.

AG Connect constateerde weken geleden al dat de aanwas van nieuwe IT-politici laag is. Wij vroegen aan 13 partijen met 1 of meer zetels de vraag wie zij op de lijst aanwijzen als IT-experts. Het antwoord was vaak teleurstellend. Of er was geen kandidaat aangewezen of kandidaten met IT-kennis staan laag op de lijst met weinig kans de Kamer in te komen. Omdat de vier politici met IT-kennis uit de Tweede Kamer vertrekken, is de vraag of er na de verkiezingen nog wel genoeg IT-kennis in de Tweede Kamer aanwezig is.

IT-vragenuur

ICT is wel een belangrijk thema. Technologie kan een oplossing zijn voor maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld in de zorg. Bovendien is er een visie nodig vanuit de overheid over de inzet van bepaalde technologie, zoals algoritmen. Gelukkig ziet de Tweede Kamer ook in dat de grip op digitalisering moet worden vergroot en daarom start er na de verkiezingen een Kamercommissie Digitale Zaken.

We gaan nieuwe IT-politici aan de tand voelen hoe zijn denken over digitale onderwerpen. Daarom organiseren AG Connect en NLdigital woensdag 10 maart een IT-vragenuurtje waar we met politici in gesprek gaan. Politici die deelnemen zijn in elk geval Andrew Harijgens (GroenLinks), Hind Dekker-Abdulaziz (D66), Itay Garmy (Volt) en Mark Strolenberg (VVD). Directeur Lotte de Bruijn van NLdigital zal de kandidaatpolitici vragen stellen.

Benieuwd naar de antwoorden van deze kandidaatpolitici? Meld je aan voor het webinar

Welke vraag heb jij?

Welke IT-thema's en digitale onderwerpen moeten poltici zeker aanpakken de komende vier jaar? Welke vraag moeten we zeker stellen aan de deelnemende kandidaat-politici? Dat horen we graag van jou. Stel je vraag hieronder in de reacties of stuur je vraag naar redactie@agconnect.nl en dan nemen we hem mee in de uitzending.

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
4
Reacties
Atilla Vigh 05 maart 2021 08:09

De problemen bij de "overheid" liggen niet alleen op het gebied van IT, maar op allerlei gebieden, klimaat, woningnood, armoede, de staat van de zorg, het onderwijs. Allereerst zou ik wil pleiten dat deze problemen echt niet alleen vanuit de politiek kunnen worden opgelost. De politiek heeft vandaag de dag formeel twee primaten: het budgetrecht en het maken van wetten. De ambtenaren hebben vandaag de dag formeel een primaat: zij gaan over de uitvoering. Wat we nu zien is dat ze te vaak op elkaar stoel gaan zitten en dat de vragende partij (de politiek) de prijs van te voren denkt te betalen. De leverende partij zegt altijd "ja".
Inherent aan dit gedrag zitten drie oorzaken imho: binnen de overheid heerst een 0% risico houding (er moet van te voren zoveel "zekerheden" worden ingebouwd, dat het vaak nauwelijks de moeite loont, om ooit aan iets nieuws (verbeteringen) te beginnen. Diepgaandere oorzaak hiervan: "ik wil er geen last van hebben, het mag niet in de krant komen, de bedoeling is dat ik niet zichtbaar ben". Een tweede oorzaak zie ik in het feit dat de overheid (en overigens ook alle andere organisaties) nog steeds gelooft in een hierarchisch besluitvormingsproces. Dat suggereert dat diegene die het hoogst in de boom zitten, "alles weten, alles besluiten en alles doen". Wat een kul: inmiddels is het besef wel doorgedrongen in veel organisaties (ook binnen overheden) dat "alles weten en alles doen" toch meer iets is van "deskundigen". Dat is al winst, maar dat besluiten dan. Hoe kun je in godsnaam ergens over beslissen als je niet begrijpt waar het "besluit over gaat". Overigens laten de besluitnemers zich vaak erg goed "voorliegen" door een grote schaar aan "adviseurs" (waar de onafhankelijkheid ver te zoeken is). Zo optimaal mogelijk objectieve besluitvorming is een lastige, maar niet geheel onmogelijk. Het laatste euvel binnen de overheid, is dat praktisch alle besluiten, "politiek" gemaakt worden. Sterker nog, ik lees in deze verkiezingstijd dat sommige politieke partijen zich complete beleidsterreinen zichzelf toe-eigenen. Het klimaatprobleem is natuurlijk niet van Groen Links en de woningnood van het CDA. Wat in deze tijd veel erger is dat er complete problemen als niet bestaand worden gekenschetst. Mijn stelling is dat 90% van de problemen die er zijn helemaal niet politiek zijn.
Dus ik zie niet te wachten op 150 kamerleden die van alle vakgebieden (naast IT, dat zijn er een paar duizend) verstand hebben. De genoemde oorzaken aanpakken lijkt me dan ook een veel effectievere oplossing om sneller al die andere problemen op te lossen. De weeffouten in de manier waarop wij de samenleving hebben ingericht, leidt er toe om eens fundamenteel zaken anders te gaan organiseren. Dat vereist doorzettingskracht, moed en de wil om echt de problemen aan te pakken.

P.J. Westerhof LL.M MIM 04 maart 2021 14:43

Welke browser en welke mailclient gebruik je, zijn die de laatste versie en welke add-ons heb je daarop geïnstalleerd?

RBx 04 maart 2021 13:39

Mijn vraag is: Wanneer gaat de kamer er nou eens voor zorgen dat de mensen die objectief zijn en de technische kennis hebben niet worden geweerd? Ik heb hier zelf ervaring mee, ik wilde mijn steentje bijdragen heb de procedure doorlopen mijn cv ingestuurd en krijg niet eens antwoord, na een lange tijd ga ik mensen zelf maar lastigvallen krijg ik als antwoord: Jij bent te technisch! dan vraag ik mij af wat voor soort mensen hun doen zoeken voor advies en consult van wat voor soort mensen hun zoeken zo te zien letterkundige of artsen of iets dergelijks? wellicht een paardenfluisteraar?

Lezer#5631 Rijsenbrij 04 maart 2021 13:24

Vraag 1: Alvorens aan digitaliseren te beginnen dienen de oude problemen te worden opgelost: IT-verkrotting (onwrikbaar legacy), datachaos (niet snel de juiste gegevens kunnen vinden; zie Belastingdienst), te zwakke cybersecurity.
Ik schat dat dat tussen de 5 en 10 miljard gaat kosten. Iets voor het Wopke-Wiebe fonds?
Welke Kamerlid maakt zich daarvoor sterk?

Vraag 2: Het heeft pas zin veel geld te stoppen in digitaliseren als de gebruiker (burger, ambtenaar) voldoende digitaal geletterd is. Wat gaan de Kamerleden daar concreet aan doen; te beginnen met de Tweede Kamer zelf, de SG's en de bewindslieden.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.