Waarde van software objectief gewaardeerd

19 augustus 2011

De meeste CFO’s hebben geen exact idee van de waarde van de software die in hun bedrijf in gebruik is. Vaak wordt er alleen gekeken naar alle kosten die zijn gemaakt om een pakket te produceren en wordt dat bedrag opgevoerd als balanspost. De Groot: “Dat geeft soms een erg vertekend beeld, want je ziet dat soms alle kosten worden meegerekend. Stel dat een ontwikkelaar naar een congres in het buitenland gaat en daar een week in een duur hotel zit. Die kosten worden meestal gewoon toegerekend aan het ontwikkelingstraject en ergens wringt dat toch. In plaats daarvan ontwikkel ik een model dat de waarde van de software op een objectieve manier bepaalt.”


Internationaal erkend
Het model maakt gebruik van de classificaties die door de Software Improvement Group worden gemaakt. Dat zijn de zogeheten star ratings, waarmee software volgens een internationaal erkend systeem wordt voorzien van een aantal sterren. Er wordt dan vooral gekeken naar de onderhoudbaarheid van de software. Pakketten die het best te onderhouden zijn, krijgen 5 sterren, slecht te onderhouden software krijgt er maar één.

“Het sterrensysteem is ontwikkeld door de researchafdeling van SIG op basis van een ISO-standaard voor softwarekwaliteit. De toepassing ervan wordt in de praktijk gecontroleerd door de TüV uit Duitsland. Tot nog toe zijn wij de enige onderneming in de wereld die deze ratings uitvoert. Bij de analyse van een pakket houden we rekening met de omvang (gemeten in Lines of code, LoC) en de gebruikte programmeertaal. Bij dat laatste hebben we inmiddels een meetlat voor meer dan vijftig talen”, zegt Michiel Cuijpers, manager Business Development van SIG.

De star rating wordt door De Groot gebruikt als input voor zijn rekenmodel. “In welke taal een pakket is geschreven is onbelangrijk, het gaat veel meer om de mate waarin zo’n pakket onderhouden kan worden. De gegevens worden ingevoerd in mijn waarderingsmodel en uit de berekening volgt een waarde. Ik ben nu bezig met een aantal gesprekken met CFO’s, om ze te vertellen wat hun software eigenlijk waard is.”

Met het rekenmodel krijgen de CFO’s een goed inzicht in de waarde van de programmatuur van een bedrijf. Na het horen van de bevindingen van De Groot reageren de CFO’s verschillend. “Ik begin met een uitleg over mijn model en de achterliggende technieken. Als ik dat verteld heb, komt deel twee van het gesprek, waarin de waarde van de software wordt aangegeven. Diverse CFO’s bleken al een tamelijk accuraat beeld te hebben van die waarde, voor anderen was het echt een verrassing. Wel zijn ze allemaal te spreken over het betere inzicht dat ze door deze waardebepaling hebben gekregen. Ze beschouwen het echt als een meerwaarde”, aldus Jelle.

Tijdens het wetenschappelijk onderzoek wordt Jelle intensief begeleid. Hij heeft twee university supervisors, prof. dr. Thomas Bäck en dr. Michel R.V. Chaudron, en ook twee company supervisors: dr. Ariadi Nugroho, die de wekelijkse voortgangsgesprekken voert, en dr. Joost Visser, die maandelijks een voortgangsgesprek doet. De combinatie van een hoge en lage overlegfrequentie bevalt in de praktijk erg goed.

Jelle: “Bij de lagere frequentie gaat het om het uitzetten van de grote lijnen en de voortgang van het onderzoek. De tussenruimte van vier à zes weken is prettig, omdat je dan niet te vaak uit je concentratie wordt gehaald. En dan zijn er de kleine overlegmomenten, zowel persoonlijk, via de telefoon als via moderne media.”

Bij SIG is ruimte voor externe wetenschappers en studenten. Joost Visser zegt: “We hebben bezoekende wetenschappers die hier een onderzoek komen doen, en externe deskundigen die meehelpen bij een van onze projecten. Die wisselwerking tussen academische wereld en het bedrijfsleven bevalt ons echt goed. Een punt is misschien dat deze mogelijkheid om onderzoek te doen weinig bekend is, want we zouden meer wetenschappers aan een onderzoeksplaats kunnen helpen.”

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!