Loopbaan

Carriere
gracht

Waar woon en werk je als IT'er het best?

De drie W’s van IT-salarissen in Nederland: Wonen werken en werven.

Prinsengracht Amsterdam © CC BY-SA 2.0 - Flickr.com Steve Parker
18 november 2019

De drie W’s van IT-salarissen in Nederland: Wonen werken en werven.

Wat hebben de woningmarkt in grote steden als Amsterdam en IT-salarissen overeen? Dat ze beide flink scheefgetrokken zijn. Dwars door expertiseniveaus en functies heen spelen ook fluctuaties in salaris naar regio. Waar kan een IT’er het beste werken, ook in verband met wonen? En waar kan een werkgever (dus) het beste werven? Kiezen voor Amsterdam lijkt niet logisch, maar is het voor sommigen juist wel.

“Developers vinden is moeilijk! Onze klanten hebben ook die uitdaging”, vertelt Nick van Weerdenburg, CEO en oprichter van Rangle.io. Dit Canadese softwarebedrijf helpt bij digitale transformaties en heeft Nederland gekozen voor de nieuwe basis in Europa. Concreet: in het dure Amsterdam. “Amsterdam is maar een tikje duurder dan Toronto”, relativeert de Canadese topman.

Team + talent

“Wij bouwen high-performance teams, dus het draait om talent.” Lokaal zijn is daarbij een must, legt Van Weerdenburg uit, vanwege het benodigde hechte contact met klanten. Talentvolle developers die goed passen in het team zijn daarbij de sleutel. “Het gaat om team plus talent, niet om kosten.” Amsterdam won in een Europese vergelijking van steden waar de Canadese firma wilde neerstrijken. De wegingscriteria waren: aanwezigheid van goede teams plus talent plus leiderschap plus connectiviteit.

Amsterdam heeft met de juiste mix van die criteria gewonnen van wereldsteden als Londen, Dublin, Parijs en Berlijn. Maar naast steden in andere EU-landen heeft Rangle ook gekeken naar Rotterdam. De Canadese oprichter van Rangle heeft namelijk Nederlandse roots en komt weleens hier. Hij weet dus dat Amsterdam niet alles is wat Nederland heeft te bieden.

De ervaring die Rangle in Toronto, New York en San Francisco heeft opgedaan, is dat tech verbonden is met een lokaal ecosysteem. Rotterdam is sterk qua tech, vertelt Van Weerdenburg, maar scoort minder hoog dan Amsterdam wat betreft creativiteit en leadership. De agile aanpak van Rangle voor zijn softwareontwikkeling vereist crossfunctionele teams, dus de behoefte aan talent is niet eenduidig.

De zoektocht van Rangle en van diens klanten naar IT’ers is zeker niet uniek. Naast developers zijn ook andere IT-beroepsgroepen in trek. Gevolg: stijgende salarissen. Gemiddeld krijgen IT’ers er 2,3% bij, zo blijkt uit het jaarlijkse salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot. De 20e editie van de Salary Survey wijst uit dat IT’ers qua beloning net iets meer groei boeken dan de gemiddelde Nederlander. Volgens het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) zijn de salarissen in Nederland afgelopen jaar 2,1% gestegen.

Meer verdienen? 3 opties

Nadere beschouwing leert echter dat de stijging in de praktijk minder gunstig uitpakt. De inflatie stijgt namelijk hard mee; haast net zoveel als de salaristoename voor IT’ers. Deze twee stijgingen nivelleren elkaar dus nagenoeg. Resultaat: nauwelijks stijging van de koopkracht. Advies voor IT’ers die effectief meer willen verdienen, is dan ook een promotie naar een managersfunctie zien te veroveren, óf overstappen naar een beter betalende baan.

Maar er is nog een derde optie: verhuizen, qua werklocatie en/of qua woonlocatie. Uit de Salary Survey komt namelijk nog een opvallend fenomeen naar voren, namelijk dat dezelfde IT-functies uiteenlopende salarisniveaus hebben in verschillende regio’s. Een feit waar IT’ers hun voordeel mee kunnen doen, maar wat ook waardevol is voor werkgevers die hengelen naar IT’ers in de krappe IT-arbeidsmarkt.

23% meer in Amsterdam

Zo verdienen softwareontwikkelaars in Amsterdam wel 23% meer dan het landelijk gemiddelde voor hun IT-beroepsgroep. Daar staat wel wat tegenover in de drukke en dure hoofdstad van Nederland. Zoals woningkosten, of tijd en moeite (plus kosten) voor woon-werkverkeer. Hoe deze rekensom uitpakt, verschilt per IT-beroepsgroep en per individuele IT’er.

De last van woon-werkverkeer is anno 2019 nog altijd niet uitgebannen, ook niet voor het connected beroep van IT’er. Telewerken, flexwerken en freelancen hebben zeker een vlucht genomen, maar toch zijn er nog altijd hele volksstammen die zich tweemaal daags in fysieke verkeersstromen bewegen. Deze forenzen bestaan uit grote aantallen menselijke ‘packets’ die elkaar flinke ‘congestion’ bezorgen. Daaronder ook IT’ers, uiteenlopend van developers tot managers en CIO’s.

Locatie, locatie, locatie

Werken en wonen zijn dus gelinkt, wat weer economische gevolgen heeft. Zie maar de trends op de woningmarkten in grootstedelijke gebieden, en verschillen met aanpalende regio’s en zogeheten randgebieden. Het vastgoedmantra ‘locatie, locatie, locatie’ bepaalt de prijs van huizen en appartementen, maar blijkt dus ook van toepassing op salarissen.

Grotere schaarste van geschikte mensen in een regio jaagt salarissen aan. Kijk daarbij ook naar de kosten van wonen in een regio, of reizen daarnaartoe. Inwoners van Amsterdam die de stad zijn ontvlucht naar bijvoorbeeld Almere, hebben voor hetzelfde geld ‘veel meer huis’. Als zij werken in of nabij Amsterdam betalen ze dan echter wel met tijd of moeite; voor het forenzen naar hun werk.

15% hoger

Verhuizen wordt niet door iedereen lichtzinnig gedaan, net zoals van baan wisselen voor velen. Toch kan het zeer lonend zijn om deze twee zaken kritisch te bestuderen. Zo blijkt namelijk uit de Salary Survey dat het gemiddelde salaris van IT’ers in de regio Groot Amsterdam 15% hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Werken in die regio lijkt dus te lonen.

De cruciale vraag voor individuele IT’ers is wat zij overhouden in het licht van hogere woonkosten. Of wat ze overhouden na aftrek van kosten (plus tijd) voor het forenzen vanuit een regio die qua wonen goedkoper is. De waarde van reistijd voor woon-werkverkeer is lastig kwantificeerbaar, maar weegt zeker mee.

Naast secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals bonussen, winstdeling, een auto van de zaak en een verhuiskostenvergoeding) spelen tertiaire arbeidsvoorwaarden een rol. Of moet er ook gesproken worden van quartaire arbeidsvoorwaarden, om bijvoorbeeld werkplezier in relatie tot reiservaring en woongenot een eigen positie te geven?

Salaris, kosten en leefgenot

Het gemiddelde IT-salaris ligt in sommige regio’s lager dan de mediaan in het salarisonderzoek van AG Connect dit jaar. Zo scoren Midden- en Oost-Brabant 1% lager, komen Utrecht en Flevoland 2% lager uit, en zit de regio Rijnmond qua salaris 4% onder het landelijk gemiddelde. Maar de woonkosten in die diverse gebieden verschillen ook nogal. Net zoals tijd en kosten voor woon-werkverkeer naar een eventuele baan buiten zo’n regio.

De verschillen in salariëring kennen nog een variabele: de specifieke IT-beroepsgroep. Zoals eerder al aangegeven, verdient een developer van applicaties en apps wel 23% meer in Groot Amsterdam (€67.500) dan landelijk (€55.100). In Midden- en Oost-Brabant is dit slechts 3% meer: €56.500. In Utrecht en Flevoland ligt het developerssalaris met €53.400 zo’n 3% ónder het Nederlandse gemiddelde, en in Rijnmond met €49.700 een forse 10% eronder.

De gewilde IT’ers-groep van developers is de grootste uitschieter en wordt op bescheiden afstand gevolgd door de brede groep van applicatiebeheerders, die in het salarisonderzoek van AG Connect en Berenschot bestaat uit functioneel (applicatie)beheerders, beheerders en coördinatoren informatievoorziening, en applicatiemanagers. Zij krijgen landelijk een salaris van €50.500 en zien in Groot Amsterdam een uitschieter van 15%: naar €57.900.

Een keer niet Amsterdam

De betaling in de hoofdstedelijke regio is echter niet de grootste uitschieter voor deze IT-beroepsgroep. De grootste salarissprong ten opzichte van het landelijke gemiddelde valt voor de applicatiebeheerder te behalen in Rijnmond: met 18%, en daarmee een salaris van €59.600. In Midden- en Oost-Brabant bedraagt de afwijking 3%, waarmee €51.800 wordt verdiend. In Utrecht en Flevoland zit de applicatiebeheerder met een ‘regiosalaris’ van €51.100 slechts 1% boven het landelijk gemiddelde.

Applicatiebeheerders worden qua salarisuitschieters op de voet gevolgd door IT-managers. Zij krijgen landelijk een hoger liggend salaris van €82.300. Wederom is het de regio Groot Amsterdam die dit het meest overtroeft: met 17%, om uit te komen op een salaris van €95.900. In Utrecht en Flevoland wordt deze IT-beroepsgroep 9% beter beloond: met €89.400.

De regio’s Midden- en Oost-Brabant plus Rijnmond zijn aanmerkelijk minder lonend wat de salariëring voor IT-managers betreft. Daar liggen de salarissen voor deze leidinggevende IT-functie respectievelijk op €76.500 en €72.300, wat neerkomt op respectievelijk 7% en 12% ónder het landelijke gemiddelde.

Systeembeheerders

Na de Amsterdamse uitschieter voor IT-managers volgt nagenoeg direct de functie van systeembeheerder. Het salaris voor die IT-beroepsgroep ligt flink lager en komt landelijk uit op €51.000. Qua uitschieter zit de admin echter de IT-manager op de hielen: in Groot Amsterdam 16% méér dan landelijk, om uit te komen op €59.300.

In Midden- en Oost-Brabant is het ook relatief goed verdienen voor systeembeheerders: met 7% meer salaris, à €54.600. In Rijnmond maar ook in Utrecht en Flevoland is het salarisbeeld veel minder rooskleurig. Daar kunnen systeembeheerders rekenen op een salaris dat respectievelijk 5% en 10% lager is dan het landelijk gemiddelde. De betaling voor deze IT-beroepsgroep bedraagt daar respectievelijk €48.500 en €46.000.

Implementatieconsultants

Tot slot, gerangschikt naar uitschieters, zijn er nog de implementatieconsultants. Landelijk ligt het gemiddelde salaris voor deze IT-beroepsgroep op €59.600. Opnieuw is het Groot Amsterdam waar de grootste afwijking ligt, maar die is met 4% (naar €61.900) best klein te noemen.

Erger nog voor implementatieconsultants is dat hun salarissen in andere regio’s alleen maar in negatieve zin afwijken van het landelijk gemiddeld. In Midden- en Oost-Brabant valt er 8% minder te verdienen (€54.600). In Utrecht en Flevoland ligt het salaris met €54.500 9% onder het landelijk niveau, en in Rijnmond is het met €53.400 10% eronder.

Puur en alleen naar salaris gekeken, valt de volgende samenvatting te maken. Applicatie- en appdevelopers kunnen het beste werken in de regio Groot Amsterdam. Hetzelfde geldt voor IT-managers, systeembeheerders en implementatieconsultants. Applicatiebeheerders kunnen hun hoogste salaris echter krijgen in de regio Rijnmond. Bovenstaande regio-indeling is echter niet sluitend voor wat IT’ers dan daadwerkelijk verdienen. Of correcter gesteld: wat ze van hun salaris overhouden.

Duurkoop ...

De woningmarkten van dichtbevolkte gebieden zoals de Randstad (met Amsterdam op voorsprong) zijn namelijk flink scheefgetrokken. Dit geldt voor koopwoningen maar ook voor huurhuizen (inclusief appartementen). Bedragen als €600 per maand voor een schamele zes vierkante meter zijn niet echt excessen meer. Dit voorbeeld betreft weliswaar huurkamers, en dan midden in Amsterdam.

Appartementen, koopwoningen en huizen buiten stadscentra zijn hele andere deelmarkten. Alleen zijn die woningterreinen ook duur, duurder, duurst in ‘salarisrijke’ regio’s als Amsterdam. Het kan voor werkgevers dus lonend zijn om juist niet daar te werven. Ze hoeven dan niet op te bieden tegen de grote salarisuitschieters én kunnen IT’ers uit relatief goedkopere regio’s toch meer laten verdienen.

... en relatief goedkoop

Uiteindelijk is wonen, werken en werven allemaal relatief. Dit geldt voor de hogere salarissen in een regio als Groot Amsterdam, maar geldt zelfs voor de hoge huizenprijzen daar. Zie maar de komst naar Amsterdam van Rangle, maar ook van de Californische start-up Cooper. De Nederlandse oprichter van laatstgenoemde werft daarvoor met de aanprijzing dat je elke dag op je fiets vanuit je redelijk betaalbare huis naar je werk kunt gaan. Redelijk betaalbaar huis in Amsterdam?! Ja, zeker in vergelijking met de Bay Area (van Silicon Valley), antwoordt Robert Gaal op kritische twitteraars.

Magazine AG Connect

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (oktobernummer 2019). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, klik dan hier voor de inhoudsopgave.

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.