VVD klem in automatiseringsgeschil

14 november 2008
In mei 2003 sloot de politieke vereniging een mantelovereenkomst van T-Systems in Vianen, de Deutsche Telekom-dochter, voor het leveren van een extranet en website voor haar leden, genaamd vvd.net. Het zou eind 2003 klaar zijn, maar T-Systems haalde de deadline niet. In 2004 nam Perfect Database uit Schiedam een deel van de activiteiten over van T-Systems. Dat bedrijf zou in juni 2005 alsnog een werkend systeem opleveren, maar ook nu weer was het extranet niet gereed. De VVD had er inmiddels genoeg van en in september 2005 heeft de toenmalige raadsman van de VVD Perfect Database gevraagd om de reeds voor het project betaalde 298.109 euro terug te storten.

Perfect Database verwees echter naar de koopovereenkomst met T-Systems, waarin Perfect Database is gevrijwaard van “iedere aanspraak die al dan niet beweerdelijk verband houdt met de levering van goederen of diensten voorafgaand aan de Overdracht”. Oftewel: u moet niet bij ons zijn. Sindsdien bakkeleien partijen over de vraag wie nu precies verantwoordelijk is voor de malaise. Ook tussen T-Systems en Perfect Database is een knallende ruzie ontstaan, zo blijkt uit het begin november gepubliceerde tussenvonnis van de rechtbank in Rotterdam.

Perfect Database wilde dat T-Systems meer dan drie ton euro betaalt aan contractuele boetes, compensatie voor schade “voortvloeiend uit het niet verkregen hebben van de auteursrechten” en reputatieschade.
De VVD blijft bij het standpunt dat Perfect Database het geld moet terugbetalen omdat het alle rechten en verplichtingen van T-Systems heeft overgenomen. Maar Perfect Database beweert dat alleen “de exploitatie van een softwaresysteem dat voorziet in het beheer en de ontwikkeling van adressensystemen en het beheer en de bewerking van administratieve gegevens” is overgenomen, en niet het project zelf.

T-Systems heeft naar eigen zeggen zijn handen van het project afgetrokken: het heeft automatiseerder Phidias verzocht om de werkzaamheden die nodig waren voor het opleveren van het project in overleg met Perfect Database te vervolmaken en met Perfect Database afgesproken dat T-Systems zelf ertussenuit zou vallen. T-Systems draagt dan ook geen verantwoordelijkheid meer voor de afronding van het project en “om die reden hebben partijen nadere afspraken gemaakt omtrent het afkopen door T-Systems van haar eventuele aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid”. Sterker nog: T-Systems is van mening dat Perfect Database “een grote mate van eigen schuld treft”.

De rechtbank van Rotterdam is in elk geval tot de conclusie gekomen dat Perfect Database zich niet zomaar aan zijn verplichtingen kan onttrekken. “Gesteld noch gebleken is dat Perfect Database de VVD heeft bericht dat er geen sprake is van een overdracht voor dit project.” Aan de andere kant is nooit duidelijk geworden met welke Perfect Groep de VVD zaken heeft gedaan. Uit dagvaardingen van de VVD blijkt dat Perfect Database een lege vennootschap naar voren schoof toen het mis dreigde te gaan. Dat standpunt heeft de VVD later wel iets genuanceerd.

Toch lijkt de VVD in dit geschil aan het kortste eind te trekken. De vereniging heeft volgens de rechtbank haar oorspronkelijke standpunt dat zij erop mocht vertrouwen dat Perfect Direct de overnemende partij was, “niet nader onderbouwd”. De vordering van de VVD op Perfect Direct zal daarom in eerste instantie worden afgewezen. Ook de meeste vorderingen van Perfect Database op T-Systems worden vooralsnog afgewezen. Eerst moet vastgesteld worden of T-Systems in de relatie tot Perfect Database (toerekenbaar) tekortgeschoten is in de nakoming van bepaalde verplichtingen en of de aanspraken van de VVD op Perfect Database gelden als schade die Perfect Database dientengevolge lijdt. De partijen komen op 26 november weer voor de rechter.

T-Systems en Perfect Database wilden geen commentaar geven; bij de VVD was niemand beschikbaar voor commentaar.
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!