Loopbaan

Carriere
TU/e

Vrouwenvoorkeursbeleid levert TU/e vrouwelijke wetenschappers op

Toename van vrouwelijke wetenschappers ruim verdubbeld door nieuw aannamebeleid.

© TU Eindhoven,  Bart van Overbeeke
7 mei 2020

Toename van vrouwelijke wetenschappers ruim verdubbeld door nieuw aannamebeleid.

De TU Eindhoven heeft 35 vrouwelijke wetenschappers aangetrokken sinds juli vorig jaar het aannamebeleid is veranderd ten gunste van vrouwen. De kern van dat beleid is dat in het eerste halfjaar na het openstellen van een vacature alleen vrouwen mogen worden geworven. Dit heeft steun opgeleverd maar ook voor ophef gezorgd.

Het universiteitsbestuur noemt de eerste resultaten van het nieuwe aannamebeleid voor vrouwelijke wetenschappers bemoedigend. Binnen Nederland had de TU Eindhoven het laagste percentage vrouwelijke hoogleraren. Deze onbalans vindt de universiteit onwenselijk. Daarom introduceerde de TU Eindhoven vorig jaar een nieuw aannamebeleid en accepteerde de universiteit alleen vrouwelijke sollicitanten. Anders zou het tien tot twintig jaar kosten om de juiste balans te bereiken.

Vrouwen nu op 25 procent

De universiteit heeft afgelopen jaar 29 universitair docenten, twee universitair hoofddocenten en vier hoogleraren aangetrokken. Dankzij het programma is het percentage vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf gestegen tot 25 procent. "Hoewel deze cijfers bemoedigend zijn, zijn we er nog niet. We willen binnen vijf jaar een percentage van ongeveer 30 procent bereiken", zegt Robert-Jan Smits, voorzitter van het college van bestuur.

De rigoreuze stap van het nieuwe aannamebeleid, wat door criticasters wordt bestempeld als 'vrouwenvoortrekkerij', volgt op een gebrek aan succes in het realiseren van meer vrouwen bij de TU Eindhoven. Dit ondanks een reeks aan cumulatieve maatregelen die de universiteit in de afgelopen tien jaar heeft genomen. Daarover meldt de TU/e zelf nu dat de beperkte resultaten daarvan pas over tien tot twintig jaar voor een goede man/vrouw-balans zouden hebben gezorgd. 

3
Reacties
Tanja Ubert 08 maart 2021 14:43

Grappig, de afgelopen jaren heeft niemand gevraagd naar meer capable vrouwen, terwijl die er ook zijn. Deze maatregel is genomen omdat het huidige beleid niet leidt tot het gewenste resultaat (als je hetzelfde blijft doen, krijg je hetzelfde resultaat). Uit verschillende onderzoeken blijkt ook dat onbedoelde vooroordelen de grootste oorzaak zijn, niet de capaciteiten van de kandidaat. Dus deze actie is gedaan omdat het bestaande systeem niet werkt. Het is een tijdelijke maatregel om dit recht te trekken. En ja, dat is misschien zuur voor een aantal capabele mannen, maar het was al jaren zuur voor capabele vrouwen. Er zijn ook andere manieren (anoniem solliciteren o.a.), maar in de gesprekken die daarop volgen is de invloed van de onbedoelde vooroordelen toch nog te groot. Ander onderzoek heeft laten zien dat een actie om de balans recht te trekken, daarna zorgt dat het in orde blijft, omdat er door het hebben van diverse rolmodellen, de onbewuste vooroordelen verminderen of zelfs verdwijnen.
Het is dus een actie voor de lange termijn, even door de zure appel heen ...

Bop 08 mei 2020 15:59

Ik ook tegen elke vorm van POSITIEVE DISKRIMINATIE.

Men zou zich eigenlijk moeten richten op het tegengaan van negatieve diskriminatie, als die er is. Dat gaat niet alleen om vrouwen, maar ook afkomst, milieu, handicap, leeftijd, ... Misschien via gedeeltelijk anonieme sollicitatie. Iemands kwaliteiten (in brede zin) moeten de doorslag geven.

Kortom: maak het proces EERLIJKER, i.p.v. politiek korrekt ONEERLIJKER.

BasR 07 mei 2020 15:01

Leuk voor die vrouwen. Maar wat gebeurd er met de eventueel meer capabele mannen?
Lekker weer hokjes denken. Gaat het niet om de juiste persoon, maar om welk geslacht je aanhangt...
En hoe zit het met de kwaliteit? Volgens andere wetenschappers gaat het met onze jongens juist een stuk slechter omdat de meiden meer gestimuleerd worden. Het begint al op de lage school. Er is een groot leraren tekort, geen leraressentekort. Mede met dank aan de pabo.
Hierom hebben wij regelmatig leraressen-stakingen(♀) om leraren-tekorten (♂).
Maar goed, ik ben een man en ik mag waarschijnlijk niet zo denken van de policor.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.