studenten

Vrouwen nog altijd vies van harde IT-studie

Slechts 6,6% van de studenten hbo-ICT is vrouw; Communication and Multimedia Design wel in trek bij meiden.

21 maart 2018

Slechts 6,6% van de studenten hbo-ICT is vrouw; Communication and Multimedia Design wel in trek bij meiden.

Vrouwen zijn dit studiejaar in de meerderheid in het hbo, maar niet bij bèta- en technische studies. Harde IT-studies zijn al helemaal niet populair bij vrouwen: ruim 93% van de nieuwe eerstejaars studenten is man.

Terwijl vrouwen in de meerderheid zijn als het gaat om de totale instroom van het aantal eerstejaarsstudenten, blijft hun aandeel achter bij de bèta/technische studies, blijkt uit gegevens die VHTO verzamelde. Maar liefst 51% van de eerstejaars studenten in het hbo is vrouw, maar bij de technische opleidingen was in het studiejaar 2016/2017 slechts 23% vrouw. Wel is er een stijging zichtbaar: in 2015/2016 was 21,4% van de eerstejaars in technische studies vrouw, en in 2012/2013 was dat nog 18,4%.

In het hoger beroepsonderwijs (hbo) worden zeven sectoren onderscheiden: economie, gezondheidszorg, kunst, landbouw, pedagogisch, sociaal-agogisch en techniek. De sector hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (HTNO) – ook wel bèta/techniek - is met bijna 80.000 studenten goed voor zo’n 20% van het totaal aantal studenten binnen het hbo. Bij de grootste technische hbo-opleiding (hbo-ICT) was in 2016/2017 in totaal slechts 6,6% vrouw, zo blijkt uit cijfers van VHTO.

Het aandeel bèta/technische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen 10 jaar gestegen. De vrouwelijke instroom is ook toegenomen.

Instroom vrouwen bij technische opleidingen (HTNO)

Studiejaar  

Studenten  

Aantal vrouwen  

% Vrouwen

2016/17

21.345

4.901

23%

2015/16

19.797

4.234

21%

2014/15

20.255

4.362

22%

2013/14

19.552

3.968

20%

2012/13

18.204

3.341

18%

10 grootste technische hbo-opleidingen

De instroomcijfers van de tien grootste technische hbo-opleidingen (2016/17) en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen zien er als volgt uit:

Opleiding

Studenten 

Aantal vrouwen 

% Vrouwen

Hbo-ict

3.628

238

6.6%

Communication and multimedia design

1.654

721

43.6%

Werktuigbouwkunde

1.447

49

3.4%

Technische bedrijfskunde

1.367

176

12.9%

Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

1.298

807

62.2%

Informatica

1.060

71

6.7%

Built environment

916

250

27.3%

Bouwkunde

897

223

24.9%

Elektrotechniek

827

50

6.0%

Engineering

737

93

12.6%

Bron: Vereniging Hogescholen en VHTO 

Communication & Multimedia Design is de enige ICT-opleiding die in de top 10 staat van technische hbo-opleidingen met het hoogste aandeel vrouwen. Met bijna 44% vrouwen in het eerste jaar is deze hbo-opleiding goed voor de zevende plek van alle technische hbo-studies. De opleiding fashion & textile technologies heeft van alle technische hbo opleidingen het hoogste aandeel vrouwelijke studenten: 90%.

Het aantal gediplomeerden in het hbo bèta/techniek (HTNO) steeg de afgelopen 5 studiejaren ieder jaar licht. In het studiejaar 2015/2016 was 20,3% van de bèta-techniek afgestudeerden in het hbo vrouw, terwijl dat 5 jaar ervoor nog maar 16,7% was.

Gediplomeerden HTNO

Studiejaar  

Totale uitstroom  

Vrouwen  

% Vrouwen

2015/16

11.711

2.378

20.3%

2014/15

11.074

2.103

19.0%

2013/14

10.515

1.989

18.9%

2012/13

10.325

1.801

17.4%

2011/12

11.238

1.872

16.7%

Bron: Vereniging Hogescholen en VHTO 

Gender balance

Gender balance is al jaren een prominent punt op de agenda van Stichting HBO-i, het overkoepelend orgaan van hbo-ICT-opleidingen. Momenteel laat de stichting VHTO in kaart brengen hoe groot het probleem precies is. Daarnaast wil het HBO-i een toolkit ontwikkelen om opleidingen te helpen meer vrouwen aan te trekken en te behouden. Tot slot is gender balance onderdeel van een HBO-i-project over rendement. Eerder al deed HBO-i onderzoek om meer inzicht te krijgen in en grip te krijgen op de instroom, uitstroom en het behoud van vrouwen voor de

Diversiteitspact voor hbo-personeel

Ook als het gaat om het bekleden van banen in het hbo doen vrouwen het goed. De Vereniging Hogescholen meldt dat 56% van de werknemers in het hbo vrouw is. Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40% Dat is een aanmerkelijk hoger percentage dan in andere sectoren. Desondanks vindt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, dat het beter moet. Hij riep in oktober vorig jaar al op tot een diversiteitspact met als streven 50% vrouwen in alle hogere functies.   

3
Reacties
Robin 16 januari 2020 14:38

Omdat ze niet slim genoeg zijn. Punt.

Ellen van Wettum 26 maart 2018 10:30

Niet alleen in de ICT zie je weinig vrouwen in Nederland acteren. Ook bijvoorbeeld in hogere functies in bedrijfsleven en in de politiek is dit een issue.

VHTO onderzoekt regelmatig de verschillende landen op het gebied van techniek, en NL komt daar niet goed uit. Blijkbaar speelt de cultuur een grotere rol dan je op basis van sociaal-economisch gronden zou verwachten.

Beter dan Nederland scoren Zweden, Finland, Griekenland, Duitsland, Roemenië enzovoort.

Meisjes krijgen tijdens hun opleiding nog veel te weinig stimulans, en hebben te weinig rolmodellen in Nederland om deze keuzes serieus te onderzoeken.

https://www.vhto.nl/cijfers-onderzoek/cijfers/cijfers-internationaal/ci…

Wilko Pels 21 maart 2018 12:43

De vraag is of het onlogisch is dat vrouwen in het algemeen niet kiezen voor de “harde beta kant”.

In “De Ingenieur ‘van de KIVI, maart 2018, staat een artikel over psycholoog Gijsbert Stoet die studiekeuzes onderzocht bij meisjes in verschillende landen. Dit artikel geeft een verklaring:
1. Iedereen , meisjes en jongens , kiezen bij voorkeur waar ze goed in zijn. Het “individu” heeft geen belang bij ‘politiek correct handelen’, maar volgt haar gevoel.
2. Veel meisjes die goed zijn in de beta- vakken , zijn nog beter in ‘typische meisjes vakken” en kiezen die dus bij voorkeur.
3. De situatie in verschillende landen heeft hierop nog wel een sterke invloed:
a. Landen waar de sociaal – economische situatie slecht is en ‘werken in beta” een ontsnapping biedt door bv of economische onafhankelijkheid, een noodzakelijk gezinsinkomen , landen waar een ‘typische vrouwen beroepen “er minder zijn , slecht betaald worden etc.
b. Landen waar de sociaal economische situatie goed is, is noodzaak er niet om een “tweede keuze” carrière te maken, en dat doen ze dan niet.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.