Voorkom problemen met de BSA

10 september 2010

De BSA is een private partij die namens softwareproducten controleert of gebruikers van software voldoen aan hun licentieverplichtingen. Het gaat dus niet om een overheidsinstantie. De BSA heeft uit zichzelf geen bevoegdheid om uw systemen te onderzoeken op illegale software. Zij komt echter vaak langs met een deurwaarder die een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beschikking van de voorzieningenrechter heeft. Die beschikking kan zijn aangevraagd en verleend op basis van een tip die de BSA heeft ontvangen over een auteursrechteninbreuk.

Zodra de BSA binnen is, zal zij nagaan of op de aanwezige computers software wordt gebruikt van partijen die de BSA vertegenwoordigt. Als dat het geval blijkt te zijn en de licenties zijn volgens de BSA niet in orde, dan legt zij beslag op de betreffende software en de computers waar die software op staat.

Binnen elke organisatie wordt al snel gebruik gemaakt van meerdere softwareproducten waar auteursrechten op rusten. De licentievoorwaarden van die producten zijn allemaal weer anders. Het is dan ook belangrijk om bij elk product heel duidelijk te weten welke rechten en beperkingen u hebt verkregen door een licentie af te nemen. Denk daarbij met name aan:

� Heeft elke gebruiker binnen het bedrijf een eigen licentie? Soms kan er ook een bedrijfsbrede licentie worden afgenomen.

� Staat de licentie toe dat de software op zowel de desktop als de laptop van de gebruiker wordt geïnstalleerd, of is er voor alle gebruikte apparaten een aparte licentie nodig?

� Zijn er gebruikers die aanvullende functionaliteiten van de software gebruiken en hebben die gebruikers ook een licentie op die extra functies?

� Tot wanneer lopen de licenties? Zorg dat ze bijtijds vernieuwd worden.

� Pas op met het gebruik van een image of installatie die bedrijfsbreed gebruikt wordt. Een secretaresse heeft waarschijnlijk niet dezelfde software nodig als de ontwerper die bijvoorbeeld Adobe Photoshop nodig heeft. Die secretaresse zal dus geen licentie voor Photoshop hebben, maar mag Photoshop dan ook niet volledig geïnstalleerd hebben op basis van de standaardcomputerinstallatie.

� Bewijs dat er bepaalde licenties aanwezig zijn kan ook worden geleverd met de facturen van de aanschaf.

� Als er bij iedereen een upgrade wordt uitgevoerd van bijvoorbeeld Windows Vista naar Windows 7, zorg er dan voor dat er voor iedereen ook een licentie voor die upgrade aanwezig is.

� Er zijn tegenwoordig veel goede alternatieven aanwezig voor betaalde software. Denk aan OpenOffice in plaats van Microsoft Office.

� De BSA controleert niet alleen software, maar ook bijbehorende handleidingen. Daar kunnen ook auteursrechten op liggen. Pas dus op met het kopiëren van handleidingen.

De BSA vordert een bedrag dat gebaseerd is op de vergoeding voor het gebruik van de software (en handleidingen), eventuele reputatieschade omdat de rechthebbende niet in kan staan voor de kwaliteit van de niet door hen geautoriseerd in het verkeer gebrachte software en de kosten die de BSA zelf maakt.

Onlangs verscheen in Automatisering Gids een artikel over een bedrijf dat een ‘boete’ van 20.000 euro opgelegd kreeg vanwege het ontbreken van een aantal Microsoft Office-licenties. De term ‘boete’ klinkt wat misleidend, omdat we deze met name kennen vanuit het strafrecht. Tussen partijen kunnen echter wel degelijk boetebedingen worden overeengekomen. Duidelijker in het geval van de BSA is echter de term ‘schadevergoeding’.

Over de hoogte van eventuele schadevergoedingen valt te praten. Stuur dan ook aan op onderhandelingen en neem eventueel een jurist in de hand om u achter de schermen te begeleiden en te voorzien van steekhoudende argumenten.

Nog een tip: pas op voor een eventuele onthoudingsovereenkomst die u wordt aangeboden door de BSA. Hierin staat onder meer dat bij eventuele toekomstige overtredingen een direct opeisbare ‘boete’ (vordering) voor elke overtreding ontstaat. Ook kunt u meer tijd winnen om uw licenties op orde te krijgen dan de BSA standaard in deze overeenkomst voorstelt.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!