Loopbaan

Carriere
werkloos

‘Voor veel WW’ers in de IT is scholing nodig’

Werkgevers denken nauwelijks aan UWV bij invullen vacatures.

© Pixabay
26 juni 2019

Werkgevers denken nauwelijks aan UWV bij invullen vacatures.

Vorige week meldde AG Connect dat de procentuele daling van het aantal ICT’ers in de WW minder groot is dan voor de meeste andere beroepsgroepen. Volgens uitkeringsinstantie UWV is dit opmerkelijk, maar niet zorgwekkend.

Freek Kalkhoven, arbeidsmarktadviseur van UWV, laat AG Connect desgevraagd weten dat het aantal WW’ers onder ICT’ers laag is in vergelijking met andere beroepsgroepen. “Het klopt dat het aantal ICT-vacatures blijft stijgen en dat de arbeidsmarkt overspannen is. We merken echter dat werkgevers nog maar weinig aan UWV denken om vacatures in te vullen. En we merken bovendien dat vraag en aanbod van WW’ers vaak niet overeenkomen in de praktijk.”

Scholing om mee te komen

Volgens Kalkhoven is het beeld dat veel werkgevers hebben van ICT’ers die al lang in de WW zitten, dat ze verouderde skills en kennis hebben. “Voor veel WW’ers is scholing nodig om mee te kunnen met de snel veranderende ICT-arbeidsmarkt.”

UWV werkt in meerdere regionale en landelijke projecten samen met werkgevers en opleiders om werkzoekenden om- of bij te scholen. Kalkhoven: “Wie zo’n traject volgt kan vaak na een paar maanden al gegarandeerd aan de slag bij een werkgever.”

In de maand mei daalde het aantal professionals met een IT-beroep dat in de WW zit slechts met 0,4% ten opzichte van de maand ervoor. Gemiddeld genomen over alle beroepsgroepen was de daling 2,6%. Ook op jaarbasis is er een groot verschil tussen ICT-beroepen en andere beroepen: de afname van het aantal ww-uitkeringen was overall 16,7%, terwijl dat voor ICT-beroepen 11,9% was.

Zorgen over het bij kunnen benen

In ons jaarlijks salarisonderzoek dat we voor de 20e keer samen hebben uitgevoerd met Berenschot, blijkt dat maar liefst 69% van de ondervraagde IT'ers in ons land zich wel eens zorgen maakt over het kunnen bijblijven met professionale kennis en competenties. Hierbij maakt 17% zich vaak ernstige zorgen hierover en 52% doet dat soms. Bovendien ligt 64% van de IT'ers wel eens wakker over zijn of haar eigen leeftijd en concurrentie van nieuwe jonge collega's.

Uit het eerste IT-opleidingenonderzoek van AG Connect, uitgevoerd door MSI-ACI Europe, bleek in februari van dit jaar dat vrijwel alle IT’ers hun kennis verder willen ontwikkelen. Maar dat zij zich hierin onvoldoende gesteund voelen door de organisatie waar zij voor werken. Dit zorgt voor spanningen. Zo zeer dat 40% van de respondenten aangeeft wel eens te overwegen om te stoppen in de IT.

Maar liefst 82% van de ondervraagde IT’ers stelt dat bijblijven de afgelopen 12 maanden nodig was en 96% denkt dat het ook in 2019 nodig is om de IT-kennis verder te ontwikkelen. Maar liefst driekart van de ondervraagde IT’ers zegt eigenlijk meer tijd te moeten besteden aan opleidingen om up-to-date te blijven dan nu het geval is.

Ruim drie kwart volgt training

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 22% van de respondenten in 2018 geen training heeft gevolgd. Meer dan 3 op de 10 IT’ers volgde het afgelopen jaar 3 of meer trainingen. De grootste groep van de IT’ers die er voor koos om zichzelf te ontwikkelen, ging voor een externe opleiding of cursus (45%), maar er werd ook veel aan zelfstudie gedaan (43%). Daarnaast koos bijna 1 op de 5 IT’ers voor een interne opleiding.

 
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.