Visie op Geïntegreerd Meldkamer Systeem uitgewerkt

6 oktober 2005
De lange doorlooptijd en hoge kosten van de herbouw van het Geïntegreerde Meldkamer Systeem (GMS) zijn voor minister Remkes aanleiding het systeem minder complex te maken en te kijken of er kant-en-klare alternatieven op de markt zijn. De hulpverleningsdisciplines hebben de periode van herbezinning aangegrepen om een eenduidige visie te ontwikkelen op de meldkamer van de toekomst. Zij pleiten voor één frontoffice-systeem voor politie, brandweer en ambulancediensten waar de aanname van zowel spoedeisende als niet-spoedeisende meldingen plaatsvindt en zoveel mogelijk meldingen worden afgehandeld. De rest wordt doorgesluisd naar een monodisciplinaire backoffice.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken is voorstander van deze plannen, maar vreest voor ‘aanzienlijke technische complicaties’ als de systemen van de drie disciplines, het geïntegreerde frontoffice-systeem en systemen als C2000 en GIS aan elkaar gekoppeld moeten worden. Het wil daarom dat functionaliteit die identiek is voor de disciplines in hetzelfde systeem ondergebracht wordt.
Bij grootschalige incidenten en rampen wordt opgeschaald naar een multidisciplinaire backoffice, waarbij de taken worden overgenomen door een actiecentrum. Verder moet de komst van één ondersteunend frontoffice-systeem de uitwijk voor alle meldkamers vereenvoudigen. Binnenlandse Zaken oordeelt dat dit ook voor de vitale systemen in de backoffice en de voorzieningen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing geregeld moet worden. Tot slot wil het dat op het gebied van beveiliging standaardisatie nagestreefd wordt, zodat in alle meldkamers eenzelfde beveiligingsbeleid geldt. foto: milan vermeulen
 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!