Loopbaan

Carriere
kennis

‘Vakkennis sollicitanten op ICT-functies vaak onvoldoende’

Relatief veel werkzoekende ICT’ers met ww-uitkering.

© CC0 - Pixabay StockSnap
23 augustus 2018

Relatief veel werkzoekende ICT’ers met ww-uitkering.

Kandidaten die solliciteren op een ICT-vacature hebben volgens UWV vaker dan gemiddeld onvoldoende vakkennis. Maar liefst 41% van de ICT-werkgevers noemt een gebrek aan vakkennis bij sollicitanten als een van de oorzaken voor wervingsproblemen, terwijl dit gemiddeld in Nederland maar bij 23% van de moeilijk vervulbare vacatures het geval is.

In geen enkele andere sector wordt het gebrek aan vakkennis zo vaak genoemd als reden voor wervingsproblemen als in de ICT. Het UWV meldde gisteren al dat vacatures voor ICT-beroepen het moeilijkst vervulbaar zijn: maar liefst 70% van de ICT-vacatures is op dit moment al lastig in te vullen, terwijl dit gemiddeld genomen voor alle sectoren 40% is. Vooral voor vacatures voor programmeurs in bepaalde talen, ontwikkelaars van specifieke toepassingen en beroepen die te maken hebben met het ontwerp en beheer van IT-infrastructuur zijn er te weinig geschikte kandidaten.

Als belangrijkste oorzaak voor het moeilijk in kunnen vullen van ICT-vacatures noemen werkgevers het gebrek aan sollicitanten. Daarna komt het gebrek aan vakkennis van sollicitanten. Bij moeilijk vervulbare vacatures voor ICT-beroepen wordt specifieke vakkennis (73%) vaak als functie-eis genoemd. “Het gebrek aan relevante vakkennis van sollicitanten voor ICT-beroepen zou kunnen verklaren waarom er nog relatief veel werkzoekende ICT’ers met een WW-uitkering zijn”, licht een woordvoerder van UWV toe.
 

Veel oudere werklozen

Op dit moment zijn er nog 6.342 niet-werkende ICT’ers die bij UWV staan ingeschreven voor een uitkering. Dit zijn hoofdzakelijk ICT’ers die ouder zijn dan 45. Daarnaast zijn er dit jaar al 1.645 uitkeringen voor ICT’ers beëindigd omdat ze de maximale duur hadden bereikt. Die mensen zijn dus in de bijstand beland. Nog eens 1.826 zagen hun uitkering beëindigen omdat ze ander werk hadden gevonden.

Bij- of omscholing zou volgens de uitkeringsinstantie uitkomst kunnen bieden om de mismatch tussen vraag naar en aanbod van IT’ers te verminderen. Zo leidt het omscholingstraject Make IT Work, een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond op tot een IT-functie op hbo-niveau met baangarantie. Cursisten worden via een tool geselecteerd voor Make IT Work. Werkgevers en kandidaat-cursisten ontmoeten elkaar tijdens een werkgeversmarkt en als er een match is, kan de kandidaat als cursist mee doen in de omscholing tot Software EngineerCyber Security Specialist of Business Analytics Specialist. Het traject wordt inmiddels ook aangeboden op andere locaties in ons land. Inmiddels loopt de werving voor kandidaten voor het 14e en 15e cohort.

De belangrijkste redenen waarom ICT-vacatures moeilijk vervulbaar zijn (meerdere redenen waren mogelijk) zijn volgens UWV:

 1. Te weinig sollicitanten (55%)
 2. Vakkennis is onvoldoende (41%)
 3. De benodigde vrelevante werkervaring ontbreekt (35%)
 4. Anders (28%)
 5. Opleidingsniveau is niet passend (23%)
 6. Geen juiste instelling (motivatie) (13%)
 7. Arbeidsvoorwaarden/werkomstandigheden niet aantrekkelijk genoeg (12%)
 8. Opleidingsrichting niet passend (10%)
 9. Weet niet/zeg ik niet (2%)

Extra wervingsinspanningen

Extra inspanningen om moeilijk vervulbare vacatures alsnog vervuld te krijgen richten zich vooral op aanpassing en uitbreiding van het wervingstraject. Maar liefst 34% van de ondervraagde ICT-werkgevers doet dit. Maar toch is dit niet de meest genoemde maatregel door ICT-werkgevers. Het inschakelen van een headhunter of werving- en selectiebureau gebeurt nog vaker in de ICT en wel bij 50% van de moeilijk vervulbare vacatures. Voor andere functies ligt dit gemiddeld een stuk lager: 19%. De top10 van extra inspanningen voor het werven van ICT’ers ziet er verder als volgt uit:

 1. Inschakelen van werving- en selectiebureau of headhunter (50%)
 2. Aangepast of uitgebreid wervingstraject (34%)
 3. Iemand aannemen en zelf opleiden (20%)
 4. Functie-eisen aanpassen (17%)
 5. Primaire arbeidsvoorwaarden/salaris aanpassen 13%
 6. Werven in het buitenland (11%)
 7. Eigen medewerkers verder opleiden (9%)
 8. Andere inspanningen (9%)
 9. Secundaire arbeidsvoorwaarden aanpassen (7%)
 10. Een uitzendbureau inschakelen (7%)

Ruim vier op de tien bedrijven verwachten dat het in 2018 (veel) moeilijker wordt om vacatures te vervullen dan in 2017. Voor de sector Communicatie en Informatie, waaronder ook de ICT valt, is dit 38%. Ruim zes op de tien bedrijven die meer wervingsproblemen verwachten denken dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel zal leiden., voor ICT-bedrijven is dit zelfs 73%.

2
Reacties
Martin Elzinga 25 augustus 2018 12:10

Misschien een mooie gelegenheid om eens een branche-brede CAO af te sluiten met heldere afspraken over opleidingsbudgetten. Drukke projecten en veel reistijd zie je veel in de ICT. In hoeverre mag je dan nog van een medewerker verwachten dat alle studie activiteiten in de avonduren plaatsvinden? En dan heb ik het nog niet eens over certificering. Er moet echt structureel branche-breed meer in medewerkers geïnvesteerd worden, anders blijft dit een terugkerend fenomeen. De ontwikkelingen gaan hard, dat lost zich niet vanzelf op. De minister van Sociale Zaken zou natuurlijk een keer kunnen overwegen om de ICK CAO algemeen verbindend te verklaren? Waarom gebeurt er niets op CAO gebied? Inzet van recruiters, "leuke uitstapjes" en "boeiende projecten" beloven aan sollicitanten lost dit probleem niet op.

Ronald Wouterson 24 augustus 2018 17:22

ja, ja, "onvoldoende vakkennis"... bij de sollicitant of bij de HRM-er die geen onderscheid kan maken tussen hoofd- en bij-zaken? Zo staat er bij vacatures vaak modernistische kretologie over 'de' werkwijze terwijl de vorige versie ruimschoots volstaat.

In werkelijkheid kom je op de werkvloer mensen tegen met amper 2 jaar ervaring die eigenlijk heel veel ondersteuning nodig hebben, die door hun eigen organisatie of die van de klant, niet wordt gegeven. Maar plenty vinkjes bij de verschillende trefwoorden...

Over hoofd- en bij-zaken, voorbeeldje: er zijn vele terminal-programma's om contact te maken met een mainframe. Het kost een uurtje om te wennen aan het nieuwe programma, maar wordt desondanks genoemd voor de match, terwijl dat normaliter geen enkele rol speelt.

Een ander voorbeeld is editing op het IBM mainframe met ISPF, vroeger ook wel PDF of SPF genoemd of op de PC met SPF/360 van Command Technology Corporation. Iemand met weinig ervaring die een conversie project moet doen of massaal testdata moet aanmaken, die kan 100 manuur verstoken voor dat klusje, waar een ervaren persoon in 10 minuten klaar kan zijn. De power-edit. Leuk om eens een case te demonstreren. Geen nieuwkomer die dat voor elkaar krijgt, al was het alleen maar omdat de veelheid aan commando mogelijkheden niet benut worden. De nieuwkomer die alle modernistische kretelogie op het CV heeft staan versus de senior die een aanzienlijk slimmere en betere benadering heeft.

Geef mij die senior maar.

Een ander aspect is het leervermogen van senioren. Dat is uitstekend. ICT-ers die hun hele werkzame leven bij voortduring zich inwerken op nieuwe opdrachten, die leren eigenlijk doorlopend. Maar de HRM-er die al jaren stil staat en meent zichzelf te moeten vergelijken met de sollicitant, die heeft het mis. Die zou eens het boek 'Gebruik je Hersens' van collega Jan-Willem van den Brandhof moeten doornemen om te zien dat mensen nooit stil hoeven te staan. Integendeel.

Nog een ander aspect. In de tijd dat we nog een goed arbeidsbureau hadden, dat veel krachtiger was dan het huidige UWV, toen hadden we nog wel eens grootschalige opleidingsprojecten. Mooi voorbeeld: P.I.O.N. project. Gesubsidieerde omscholing voor wekloze academici naar de ICT. Voor herhaling vatbaar. Kun je de zeer ten onrechte thuiszittende ICT-ers in een paar weken tijd op stoom helpen, gebruikmakend van speedlearning technieken.

In de huidige tijd zie je dat er massaal mensen van buiten Europa worden geïmporteerd, tegen de Europese regelgeving in, mensen die zich hier ook blijvend vestigen. Als je dat afzet tegen het wegsturen van twee ingeburgerde kids, dan kun je alleen maar concluderen dat de outsourcing-lobby heel veel succes heeft, dat de praktijk is dat Nederland-kennisland geen enkele prioriteit heeft maar de winst van ondernemingen des te meer. Winst die overigens geen winst is. Eigen, betrokken mensen die écht meedenken met jouw bedrijf, dat is pas échte winst.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.