Development

Datamanagement
'Vaccinatieregistratie is klaar, maar mist data'

'Vaccinatieregistratie is klaar, maar mist data'

Door missende data heeft RIVM geen volledig overzicht op de vaccinatiegraad.

© Shutterstock
13 april 2021

Door missende data heeft RIVM geen volledig overzicht op de vaccinatiegraad.

Het coronavaccinatieregistratiesysteem CIMS is af, maar wacht nog op data van andere partijen dan de GGD. Daarom heeft het RIVM momenteel geen volledig zicht op de vaccinatiegraad en worden de cijfers hierover niet gebruikt in de wekelijkse rapportage.

Volgens een woordvoerder van RIVM is het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS) gereed om alle vaccinatieregistratiegegevens van mensen die toestemming geven om de gegevens te delen met het RIVM te delen, te ontvangen en verwerken. “De koppelingen met de systemen van alle uitvoerders zijn gemaakt”, schrijft RIVM.

CIMS is speciaal ontwikkeld om het aantal coronavaccinaties bij te houden. Begin januari was het systeem al gereed, schreef minister Hugo de Jonge toen aan een brief aan de Tweede Kamer. Momenteel bevat CIMS alleen de gegevens van de personen die door de GGD zijn gevaccineerd. De gegevens van de door de GGD gevaccineerde personen worden via een koppeling met CoronIT naar CMIS gestuurd. Volgens RIVM is CIMS nu voor iets meer dan 75% gevuld, maar dit getal schommelt uiteraard.

Onvoldoende gevuld

“CIMS is op dit moment echter nog onvoldoende gevuld met gegevens van andere vaccinerende organisaties.” Gegevens die missen komen bijvoorbeeld van huisartsen, ziekenhuizen of zorginstellingen waar vaccinaties worden gezet. Die gegevens moeten door deze vaccinerende partijen worden aangeleverd en dat is (nog) niet gebeurd. RIVM zegt een beroep op hen te hebben gedaan om die data aan te leveren. “Juiste en snelle registratie hoort immers ook bij het gezamenlijk bestrijden van de pandemie. Registratie van vaccinaties is belangrijk om het vaccinatieprogramma te monitoren, bij te sturen en de effectiviteit te evalueren.”

De Jonge legde in zijn brief van januari uit dat als de vaccinatietoedieners de data niet geautomatiseerd kunnen doorgeven, er een invoerapplicatie beschikbaar komt. De Jonge schreef: “Deze wordt ontwikkeld als alternatief voor het met een eigen systeem registreren en automatisch verzenden naar RIVM. Daarnaast kan deze applicatie indien nodig gebruikt worden in specifieke groepen zoals dak- en thuislozen, asielzoekers en gedetineerden.”

Geanonimiseerde data

Waar nog aan wordt gewerkt is het aanleveren van data over het aantal toegediende vaccins bij mensen die geen toestemming geven voor registratie van hun vaccinatiegegevens in CIMS. RIVM: “Deze cijfers willen we wel geanonimiseerd ontvangen maar komen niet in CIMS terecht. Van de GGD ontvangen we dit percentage op dit moment wel. Dat ligt bij de GGD op ca. 10%. We gebruiken dat getal voor de schattingen van toegediende vaccins.”

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.