Management

Governance
UWV-vlag

UWV komt te makkelijk weg met vaagheid over ICT

Rekenkamer signaleert troebele opdrachtrelatie tussen ministerie en uitvoeringsinstantie

© CC BY-SA 2.0,  mystic_mabel
2 februari 2017

Rekenkamer signaleert troebele opdrachtrelatie tussen ministerie en uitvoeringsinstantie

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onvoldoende zicht op de relatie tussen IT-uitgaven en IT-resultaten bij het UWV. 

Het UWV kampt al jaren met een nauwelijks beheersbaar ICT-landschap, dat deels nog uit de GAK-tijd dateert. Jaarlijks wordt er voor omstreeks 50 miljoen euro (projectkosten, dus los van de reguliere IT-operations) aan verspijkerd, maar de problemen op de werkvloer en voor de uitkeringsgerechtigden worden en niet aanwijsbaar minder op. 

Dat valt op te maken uit het eerder deze week aan de Tweede kamer aangeboden rapport "UWV, balanceren tussen ambities en middelen" van de algemene Rekenkamer. Aan een beoordeling van de staat van het ICT-landschap van UWV waagt de Rekenkamer zich niet. Dat de stabiliteit van de ICT beden peil is en verbetering behoeft is inmiddels kennelijk genoegzaam duidelijk, dus wordt ingezoomd op het UWV Informatieplan 2016-2020 en de kans van slagen van die op 463 miljoen euro begrote plan. Op zich was daar al eerder naar gekeken, wat uitmondde in een 15 aanbevelingen, van "Werk een effectieve rolverdeling uit en leg de bijbehorende verantwoordelijkheden vast" tot en met "Draag zorg voor actieve monitoring (...) van de gemaakte afspraken en de uitvoering van acties (...)".

Geen zicht op benodigd budget

De Rekenkamer kan het met deze aanbevelingen uiteraard niet oneens zijn, maar signaleert wel een aantal tekortkomingen die door de genoemde aanbevelingen niet worden afgedekt. Zo wordt de aansturing van UWV door de minister gehinderd door het ontbreken van relevante prestatie-indicatoren. Ook zou het ontbreken van afdoende zicht op het voor de taakuitvoering benodigde budget de productieve dialoog tussen minister en UWV bemoeilijken. Zo is er bij UWV geen sprake van een analyse van de verschillen tussen de voor- en nacalculatie per ICT-product of -dienst Daarmee is het volgens de Rekenkamer ook niet duidelijk of aan de verschillende divisies binnen het UWV de juiste middelen  zijn toegedeeld. En evenmin hoe de bekostiging van de uitvoeringskosten van UWV zich verhoudt  tot de werkelijke kosten. "Dit maakt het lastig voor zowel UWV als de minister van SZW om te beoordelen in hoe­verre het toegekende uitvoeringsbudget past op de daadwerkelijke uitvoeringskosten van UWV" concludeert het rapport. 

ICT-problemen in de praktijk

Dat het UWV geld en tijd spendeert aan IT die vervolgens niet doet wat er van mag worden verwacht is ergelijk; voor het parlement en voor de belastingbetaler. Maar die ergernis dreigt de aandacht af te leiden van het echte probleem: professionals die hun werk niet kunnen doen en uitkeringsgerechtigden die niet verder worden geholpen. Als voorbeeld noemt de Rekenkamer verzekeringsartsen, die voor registratie en rapportage van werkzaamheden zijn aangewezen op IT-systemen die regelmatig niet naar behoren werken. De artsen kunnen bijvoorbeeld een dossier niet openen of een rappor­tage ‘verdwijnt’ tijdens de verslaglegging. Dat leidt tot vertraging leiden in het afhandelen van onder meer herbeoordelingen.
Bij de casus polissignalen signaleerde de Rekenkamer dat binnen UWV verschillende beelden bestaan over de oorzaak van het stilvallen van de instroom van polissignalen. In sommige documenten en gesprekken werd dit geweten aan fouten in de programmatuur van de divisie Gegevensdiensten, terwijl dit in andere gevallen werd geweten aan computerstoringen of het bewust tijdelijk stilzetten van digitale processen om systemen aan te passen.

Lees meer over
2
Reacties
r.zaal 02 februari 2017 19:55

@Ron: Ik heb het aangepast. Dank voor je reactie.

ron 02 februari 2017 16:54

Ik denk dat Rolf Zaal de SVB met de GAK verward UWV is nl de samenvoeging van GAK en diverse kleinere fondsen die de werkeloosheids verzekeringen uitvoerden. SVB, voorheen RVB voerde van oudsher de OAW en AKW (kinderbijslag) uit en sinds kort de puinhoop van persoonsgebonden budget.
Dat Rolf beide verward is niet zo vreemd daar beiden kwa ICT een puinhoop zijn.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.