Loopbaan

Carriere
laptopop

‘Uitval hbo-ICT-studies nog altijd te hoog’

Slechts 44% behaalt binnen 5 jaar diploma.

30 november 2017

Slechts 44% behaalt binnen 5 jaar diploma.

In het eerste jaar haakt bijna 15% van de nieuwe eerstejaars hbo-studenten af, na drie jaar is het aantal afhakers opgelopen tot 21%. Bij ICT-opleidingen op hbo-niveau is dit nog veel hoger. Exacte cijfers zijn in het database van CHOI(Centrum Hoger Onderwijs Informatie), uitgever van de keuzegidsen in het mbo, hbo en wo, niet te vinden voor het hbo. Maar uit de Keuzegids HBO 2018 blijkt wel dat de meeste hbo-ICT-opleidingen met een hoog uitvalpercentage te maken hebben.

AG Connect legde de cijfers voor ICT-studies in het hbo onder de loep en wat bleek? Slechts 44% van de studenten die ooit zijn begonnen aan een ICT-studie heeft binnen 5 jaar een diploma op zak. Dit gemiddelde cijfer geldt zowel voor de ‘harde’ ICT-opleidingen als hbo-ICT, Informatica, Technische Informatica en Business IT & management, als voor de creatieve, vaak als softer bestempelde studies als Communication & Multimedia Design en Gametechnology.

Bijna een derde valt af

Voor alle bètatechniek opleidingen samen geldt dat bijna 14% in het eerste jaar is gestopt met de studie en ook niet aan iets nieuws is begonnen. Daarnaast is 17,4% in het eerste jaar geswitcht van studie. Dat betekent dat slecht 68,6 procent van de eerstejaars in de richting bètatechniek zich in het tweede studiejaar weer aanmeldt voor dezelfde studie aan dezelfde hogeschool. Dat is vergelijkbaar met universitaire ICT-studies. Eerder deze week schreef AG Connect al dat Informatica-opleidingen die worden aangeboden door universiteiten kampen met een hoog uitvalcijfer.

Reeks interventies

Het lage survivalcijfer voor eerstejaarsstudenten is al jaren een punt van aandacht voor hogescholen. Zo hebben zij tal van maatregelen genomen om de uitval in een vroeg stadium terug te dringen: betere voorlichting over de studie, het invoeren van de studiekeuzecheck en een intensivering van de studiebegeleiding. De interventies beginnen nu langzaam effect te krijgen; er is een vermindering van het aandeel studenten dat uitvalt. De afgelopen vijf jaar neemt de uitval in het eerste jaar van havisten en mbo’ers die een hbo-opleiding volgen licht af. Ook bij ICT-opleidingen lijkt dit gemiddeld genomen het geval.

Nog niet tevreden

Hoewel het aantal studenten dat afhaakt in het eerste jaar sinds kort terugloopt, zijn hogescholen die ICT-opleidingen aanbieden nog niet tevreden. Albert Sikkema, opleidingsmanager van de ICT-opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam heeft het verlagen van het uitvalpercentage tot een van de speerpunten gemaakt. “Wij zitten met 40% nog aan de onderkant van het landelijk gemiddelde van de hbo-ICT-opleidingen, maar het moet nog verder omlaag. Een te groot percentage maakt nog de verkeerde keuze.” De belangrijkste oorzaak is volgens hem dat veel havisten en mbo’ers zich verkijken op het technische gehalte van de opleiding. “Vaak vormt het programmeren het grootste struikelblok.”

Eerlijke voorlichting

Volgens Paul Goolkate, opleidingsmanager van de studie hbo-ICT, onderdeel van de Academie voor Creatieve Technologie van Saxion, is eerlijke voorlichting de sleutel tot succes. “Ook bij ons is de uitval te hoog. Bij technische studies is dit gemiddeld zo’n 50%, dus daar zitten wij met 40% gelukkig iets onder, maar het moet nog beter: je wilt niet dat 4 van de 10 studenten een verkeerde studie heeft gekozen.”

De opleidingsmanager bij Saxion zegt met zijn team hard te werken aan het verbeteren van het studierendement. Dat doe je niet door de opleiding makkelijker te maken, maar door eerlijke voorlichting te geven. Je moet een goed beeld schetsen van de opleiding: Wat is het? Wat kun je ermee? En je moet de technische component zeker niet onder het tapijt moffelen.”

Niet voor iedereen weggelegd

Goolkate had gehoopt dat de overgang naar een brede hbo-ICT-opleiding de uitval verder terug zou dringen, maar dit is nog niet het geval. “Het blijft een lastig vak. En zeker programmeren is niet voor iedereen weggelegd.”

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.