Twijfels over prestaties Windows 7

12 november 2008
Een analist heeft na tests en een analyse van de architectuur van Windows 7 openlijk vraagtekens gezet bij de verbeteringen die Microsofts nieuwe besturingssysteem zal brengen.
Het is natuurlijk vroeg dag om kritiek te spuien: van Windows 7 is alleen nog een voorlopige versie beschikbaar, een zogeheten prebètaversie. Toch is er alle reden tot twijfel, meent Randall C. Kennedy, voormalig analist bij consultancybedrijf Giga en directeur onderzoek van het op webanalyses gerichte Competitive Systems Analysis.

De twijfels beginnen bij de constatering dat er weinig verschillen lijken te zijn tussen Vista en Windows 7, schrijft  Kennedy in een bijdrage aan het Amerikaanse blad InfoWorld. Windows 7 telt nagenoeg hetzelfde aantal threads in de kernel (het System proces) als Windows Vista, stelt Kennedy. Bij de overgang van Windows 2000 naar Windows XP werden er 21 toegevoegd, en Windows Vista telde er in de kernel 39 meer dan XP. Het beslag op het geheugen is bovendien nagenoeg gelijk.

Die feiten bij elkaar genomen wekken de indruk dat er geen fundamentele veranderingen zijn aangebracht in Windows 7. Ook de onderdelen Desktop Windows Manager en Client/Server Runtime lijken nagenoeg identiek, stelt Kennedy. Windows 7 zou beter Windows Vista R2 heten, meent hij.

Tests die Kennedy met de Milestone 3 gedoopte prebètaversie heeft gedaan laten ook geen significante verschillen zien. Op die tests - waarmee hij het werken met een database in client/server-setting, een workflow-toepassing en het streamen van multimediabestanden simuleerde - presteert Windows 7 nagenoeg even goed of slecht als  Windows Vista Ultimate met SP1 en gebruikte het evenveel resources.

Het enige verschil dat Kennedy zag was, dat enkele programma's die onder Windows Vista wel werkten, niet compatibel bleken met Windows 7. Dat ondanks de verklaring van Microsoft dat er geen majeure veranderingen in de kernel en het drivermodel zouden optreden. Kennedy vermoedt dat die problemen voortkomen uit de veranderingen die Microsoft heeft aangebracht in het gewraakte User Account Control-mechanisme. Dat beveiligingsmechanisme van Windows Vista krijgt veel kritiek omdat het de gebruiker te vaak lastig zou vallen wanneer die programma's wil installeren op de computer.  

Daarnaast verandert Microsoft het gebruikersinterface maar weer eens, maar of gebruikers daar gelukkiger van worden valt zeer te betwijfelen, aldus Kennedy.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.