Development

Software-ontwikkeling

Tools voor het beheren van technische schuld

10 augustus 2012

De allerbeste manier om technische schuld te managen, is simpelweg documenteren waar tijdens een project wat hoekjes afgesneden zijn, wat daarvoor de reden was, om welke werkzaamheden het gaat en wat er dus gerepareerd zou moeten worden.

De Franse tak van DNV ITGS – de voorganger van inspearit – heeft een speciaal op het beheer van technische schuld gerichte methode ontwikkeld: Sqale. Sqale staat voor Software Quality Assessment based on Lifecycle Expectations. De methode voor het inschatten van de softwarekwaliteit is generiek, en toe te passen ongeacht de gebruikte programmeertalen en –tools. Ze maakt het mogelijk vast te leggen, wat bij softwareontwikkeling als technische schuld dient te worden beschouwd, en helpt via verschillende indexen de technische schuld en het zakelijk belang daarvan te meten. Sqale wordt onder een opensourcelicentie beschikbaar gesteld. Meer informatie over de methode, en over tools waarin de methode is verwerkt, is te vinden op een geheel aan Sqale gewijde site.

In bestaande systemen kan men inzicht krijgen in de vraag of er technisch schuld bestaat door het meten van de kwaliteit van de software (dan gaat het vaak om onbedoelde technische schuld), en door het in kaart brengen van de passing van de bestaande applicaties op de architectuur. Geïnteresseerden zouden een kijkje kunnen nemen bij de volgende tools:

Het CAST Application Intelligence Platform: CAST levert een oplossing voor beoordeling van softwarekwaliteit en prestatiemeting die:

  • in kaart kan brengen in hoeverre applicatieontwikkelteams zijn afgeweken van de architectuur- en programmeerstandaarden,
  • structurele gebreken kan opsporen, en
  • op grond daarvan de technische schuld kan berekenen.

 Lattix levert met zijn Lattix System een hulpmiddel om de softwarearchitectuur in kaart te brengen en te beheren aan de hand van design structure matrices, en is uit dien hoofde ook bruikbaar om grip te krijgen op de technische schuld.

hello2morrow levert een plug-in voor het Sonar-platform. Deze SonarJ plug-in signaleert openstaande taken en schendingen van architectuurprincipes in ontwikkelprojecten, en koppelt daar een schatting van achterstallig werk aan. 

SonarJ veronderstelt de aanwezigheid van Sonar. Dat is een opensourceplatform voor technische inspectie van de codekwaliteit.  Voor dat platform is ook een plug-in beschikbaar dat de Sqale-methodiek implementeert. Die Technical Debt Evaluation plugin is te vinden bij Sonar.

Andere implementaties van Sqale zijn volgens opgave van Sqale.org te vinden in Insite SaaS (van Metrixware), SQuORE (van SQuORING) en Mia-Quality (van Mia-Software) Deze organisdaties hebben met elkaar gemeen dat hun hoofdkantoor in Frankrijk staat. De sites van Metrixware en Mia-Software zijn op dit moment alleen te doorvorsen voor wie de Franse taal machtig is.

Tocea heeft eveneens tools voor het meten van de kwaliteit van software in termen van documentatie, toepassing van ‘best practices’, codedekking, dubbel werk en dergelijke (Scertify Code) en het tool Scertify Architecture, dat architecten in staat stelt om voortdurend de architectuur van applicaties te volgen en verbeteren. Tocea biedt daarnaast een benchmark voor de omvang van de technische schuld op de site techdebt.org.  Die benchmark wordt op vrijwillige en anonieme basis gevuld met gegevens van gebruikers van zijn Scertify Refactoring Assessment. Dat laatste is een gratis opensourcetool dat automatisch kan signaleren waar mogelijkheden tot verbetering schuilen in softwarecode en wat die verbeteringen opleveren.

Geïntegreerde ontwikkelomgevingen kunnen ook mogelijkheden bieden voor het registreren en beheren van de technische schuld. Microsoft maakt daar bijvoorbeeld - in zijn Application Lifecycle Management-tools van Visual Studio Ultimate – expliciet gewag van

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!