Loopbaan

Carriere
meisjes in de ICT

Toolkit om meer meiden de ICT in te krijgen

Hogescholen willen meer diversiteit en inclusiviteit.

© VHTO
4 december 2018

Hogescholen willen meer diversiteit en inclusiviteit.

Stichting HBO-i, de koepelorganisatie van alle ICT-opleidingen in het hbo, heeft zo veel mogelijk initiatieven van verschillende organisaties verzameld die meisjes en vrouwen moet stimuleren om voor een ICT-studie of baan te kiezen.

Op dit moment is slechts iets meer dan 10 procent van de eerstejaars ICT-studenten bij ‘harde’ ICT-studies vrouw. Bij de snijvlakopleidingen zoals Communicatie & Multimediadesign ligt dit wat hoger, maar ook daar zijn er aanzienlijk minder vrouwelijke dan mannelijke studenten. Dat moet anders, vinden ook de opleidingen en daarom is er het project Genderbalance in de ICT, een initiatief van Stichting HBO-i, waarvan kort geleden de resultaten werden gepresenteerd.

Een van die resultaten is een ‘Toolkit Genderbalance in de ICT’, een online overzicht van initiatieven om meer meisjes en vrouwen enthousiast te maken voor een toekomst in de ICT. “Stichting HBO-i streeft naar diversiteit en inclusiviteit in het algemeen en naar een verhoging van het aantal vrouwelijke ICT-studenten in het bijzonder”, licht Renée Prins die vorige week afscheid nam als bestuurslid van Stichting HBO-i toe.

Praktische tips en trucs

Het project Genderbalance in de ICT is – samen met HBO-i-leden en experts als VHTO – opgestart als een van de instrumenten bij te dragen aan de verhoging van het aantal vrouwelijke ICT-studenten. De hierboven genoemde toolkit is een verzameling initiatieven van verschillende organisaties, die HBO-i op deze manier wil helpen ontsluiten. De toolkit is bedoeld voor huidige en toekomstige vrouwelijke rolmodellen en voor HBO-i-leden. “Rolmodellen krijgen informatie en onderzoeksgegevens om meer meisjes en vrouwen enthousiast te maken voor een toekomst in de ICT. De toolkit voor HBO-i-leden bevat informatie over instroom, behoud en uitstroom, onderzoeksgegevens, genderscans en praktische tips en trucs voor open dagen en communicatieactiviteiten”, vertelt Prins, die zich al jaren met dit onderwerp bezighoudt. Zij was meer dan tien jaar lang de drijvende kracht achter het vergroten van de instroom en het behoud van vrouwen voor ICT-opleidingen.

Rolmodellen gezocht

Het project Genderbalance in de ICT vloeit voort uit een van de andere projecten waarbij gewerkt is aan een beter imago van ICT: ICT-Mindsets. Verder is er in 2017 een community van vrouwelijke rolmodellen in het HBO-i opgezet. Samen met VHTO, het landelijk expertisebureau voor meisjes en vrouwen in bèta & techniek, faciliteert HBO-i bijeenkomsten met deze rolmodellen en onderzoekers, waarbij de rolmodellen thema’s en onderwerpen aandragen. De vrouwelijke ICT-rolmodellen worden opgenomen in de landelijke database van VHTO (Spiegelbeeld), waardoor zij inzetbaar zijn voor activiteiten in gehele onderwijsketen.

Cocky Booij, directeur van VHTO, stelt dat banen ingrijpend veranderen door digitalisering en robotisering. Bij de nieuwe banen die de komende jaren zullen ontstaan worden niet alleen IT-kennis en IT-vaardigheden gevraagd, maar ook ethisch gedrag en veiligheid zullen centraal komen te staan. “Dit vraagt om multidisciplinaire studies, waarin meer meisjes hun interesses en aspiraties voor technologie én samenleving terugzien.

De afgelopen maanden ontmoetten al 3.051 meisjes op het vmbo, havo en vwo zo’n 435 vrouwelijke professionals in Tech & IT tijdens door VHTO georganiseerde speeddates. De speeddates vinden meestal plaats voorafgaande aan het maken van een profielkeuze in de onderbouw, maar kunnen ook georganiseerd worden in de bovenbouw met het oog op de keuze voor een vervolgstudie. Ook organiseert VHTO gastlessen Informatica door deze vrouwelijke IT-experts voor scholen. Deze vrouwen werken in het bedrijfsleven, van MKB tot multinational, maar ook bij ministeries, gemeenten, universiteiten en bij zorginstellingen en zijn actief in verschillende rollen, waaronder manager cyberrisk services, softwareontwikkelaar, systeembeheerder, cloud software services engagement manager, applicatieontwikkelaar, softwarearchitect, en nog veel meer.

Aanmelden

Vrouwen die zich willen aanmelden als rolmodel en willen speeddaten met meisjes om ze te inspireren of een gastles willen verzorgen kunnen zich hier aanmelden. Scholen in het voorgezet onderwijs die ook gebruik willen maken van dit VHTO-aanbod kunnen zich hier aanmelden.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.