Tooling Special: Verleg je aandachtsgebied

22 oktober 2010
Tooling krijgt er binnen afzienbare tijd een ‘nieuw’ aandachtsgebied bij: het meten van een dienst. Dat is inherent aan de opkomst van cloud computing waarbij IT steeds meer een zwarte doos wordt en alleen de output telt.

Als er al een trend in tooling is aan te geven, dan is het de verschuiving van het monitoren van de infrastructuur naar het meten van dienstverlening, aldus Rene Pothumus, servicemanager bij BT Global Services en lid van de programmacommissie van het Tooling Event. In het verlengde van die constatering kan worden gesteld dat daarmee ook een verschuiving plaatsvindt van techniek naar business. Maar of men zich dat in de wereld van IT-beheer al realiseert?

Beheertooling is de afgelopen jaren primair ingezet om de prestaties van een infrastructuur te managen. Maar als de infrastructuur buiten de deur is gezet, wat in de praktijk steeds vaker gebeurt, is de uptime van een netwerk of de responstijd van een server niet langer de zorg van de interne beheerders. Veel belangrijker is dan of de overeengekomen dienst geleverd wordt.

Posthumus: “Voor de duidelijkheid, bij beheertools ligt het zwaartepunt momenteel nog steeds bij het monitoren van de infrastructuur, maar ik zie in de praktijk de eerste signalen van de verschuiving naar het meten van diensten. Dat hangt nauw samen met de opkomst van cloud computing. Strikt genomen is ‘de cloud’ een zwarte doos. Je weet niet hoe die georganiseerd is en dus kun je dat ook nauwelijks monitoren. Sterker nog, je wil het ook niet monitoren.”

Omslag in het denken
Met name dat laatste vergt volgens Posthumus een omslag in het denken van veel IT-beheer. “Dat is van nature een wereld van techneuten en die willen weten of iets werkt, hoe het werkt en of het optimaal werkt. En dus willen ze alles meten, want ‘meten is weten’. Maar op het moment dat een bedrijf zijn IT heeft uitbesteed, moet je anders over IT gaan denken. Niet meer ‘hoe’ maar ‘wat’. Levert een aanbieder de dienst zoals die contractueel overeengekomen is?”

Die omslag vergt voor zowel aanbieders als afnemers een andere benadering van tooling, stelt Posthumus. “Je moet als aanbieder in staat zijn een dienst te definiëren, met uiteraard een aantal parameters, maar wel zodanig dat voor een klant helder is wat je levert en meer nog dat de prestaties aan de hand van een aantal KPI’s zijn vast te stellen.

IT-beheer van zijn kant moet leren om hun leverancier te vertrouwen waar het de infrastructuur aangaat en ze moeten zich realiseren dat ze meer een regierol zullen krijgen en zich dus oriënteren op de tools die daarvoor op de markt komen.”

Verandering op til
Deze ontwikkeling betekent overigens niet dat de beheertools zoals we die nu kennen zullen verdwijnen, aldus Posthumus. “Voor de aanbieders blijft het monitoren van hun eigen systemen natuurlij ‘key’ en dus blijven zij de uptime van een netwerk meten, servers monitoren en IP-adressen volgen. De huidige hulpmiddelen daarvoor blijven bestaan, al zullen ze ongetwijfeld verder ontwikkeld worden. Maar je zal ook zien dat er een nieuwe generatie gereedschappen komt, gericht op het meten van prestaties, bijvoorbeeld de uptime van een website.”

Over de periode waarbinnen deze verandering zich zal voltrekken, is Posthumus niet heel uitgesproken. “Het vergt in de eerste plaats een massale overgang naar cloud computing. Vrijwel iedereen heeft het nu over cloud computing maar nog lang niet iedereen heeft al concrete plannen voor de overstap naar dat concept. De verandering op het terrein van tooling loopt komt daarna pas. Dus het duurt nog wel een paar jaar voor dat soort performance­tools breed beschikbaar zijn, maar dat ze komen, staat voor mij vast. Ik zie daar in mijn omgeving de eerste tekenen van. Dat gaat in de meeste gevallen nog om redelijk kleine projecten, maar het geeft wel aan dat bij verschillende organisaties het besef doordringt dat men wil weten of een beloofde dienst ook werkelijk geleverd wordt. Mijn advies aan beheerders is dan ook ‘verleg je aandachtsgebied’, zeker als je aan de afnemerskant actief bent. Daar maken technische details van de infrastructuur plaats voor informatie over prestaties.”

Onderling vergelijkbaar
Parallel aan die ontwikkeling voorziet Posthumus nog een belangrijke verandering. “Als organisaties eenmaal zo ver zijn dat de technische details plaats hebben gemaakt voor informatie over de prestaties, is de volgende vraag uiteraard wie de beste prijs-prestatieverhouding levert. Aanbieders zullen zich daarom moeten realiseren dat ze met generieke concepten komen die onderling vergelijkbaar zijn. Want klanten willen kunnen benchmarken. Er zullen daarom ongetwijfeld nieuwe standaarden ontstaan om een dienst te kunnen definiëren.”

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.