Loopbaan

Carriere
klok

Tijdsregistratie verplicht voor bedrijven, oordeelt EU-hof

Bedrijven in de EU krijgen de verplichting opgelegd om overwerk objectief en betrouwbaar te registreren.

© Shutterstock
14 mei 2019

Bedrijven in de EU krijgen de verplichting opgelegd om overwerk objectief en betrouwbaar te registreren.

Ondernemingen zijn verplicht om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem op te zetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Dat is nodig om het per dag en per week gewerkte aantal uren inclusief overwerk te registreren en om te controleren of de minimale rusttijden in acht zijn genomen, oordeelt het Europees Hof van Justitie.

Het Hof draagt de EU-lidstaten op te zorgen voor een concrete nationale regeling voor de toepassing van een 'prikklok'-systeem waaraan werkgevers zich dienen te houden. Volgens de Europese rechters heeft iedere werknemer het fundamentele recht op een beperking van de maximumarbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden. Dat kan alleen worden aangetoond en gecontroleerd met een goede registratie.

Dankzij Spaanse vakbond

De uitspraak is het gevolg van een zaak die was aangespannen door een vakbond in Spanje. In Spanje wordt 53,7 procent van de gemaakte overuren in bedrijven niet geregistreerd waardoor werknemers daar geen bewijs voor hebben en hun rechten niet kunnen claimen.

Vakbond Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) heeft de Spaanse rechter verzocht om aan Deutsche Bank SAE de verplichting op te leggen om een
systeem in te voeren voor de registratie van het dagelijks aantal gewerkte uren door het personeel van de bank. Dit valt te lezen in het arrest (PDF) van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Deutsche Bank

De bond geeft aan dat de verplichting om een dergelijk registratiesysteem op te zetten niet alleen uit het nationale recht voortvloeit, maar ook uit het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de arbeidstijdenrichtlijn. Deutsche Bank stelt echter dat uit de rechtspraak van de hoogste rechter in Spanje (het Tribunal Supremo) volgt dat het Spaanse recht geen dergelijke algemene verplichting kent. Het Europese Hof gaat hier niet mee in deze tegenargumentatie.

5
Reacties
M. Commandeur 02 juni 2019 15:31

@Vivian
Probeer je te diskwalificeren door het woord 'achterlopen' te gebruiken?
Let wel dat onze neoliberale opvattingen over werk en werktijden (flex-arbeid) goed te vergelijken zijn met de Middeleeuwen maar helaas ook met de hedendaagse situatie in landen als bv. China en Bangladesh.
Neoliberaal is hier dat we 'markt' als vage entiteit ons een arbeidsethos laten opdrukken en dat de overheid moet terugtreden.

Vivian 20 mei 2019 08:13

Terug naar de 19e eeuw dus. Omdat men in Spanje nog achterloopt in arbeidsethos moet de rest van Europa daarvoor bloeden.

Aldo Lanooij 18 mei 2019 10:43

Mooi, dan zijn we straks hopelijk af van die Amerikaanse toestanden.
Als door de werkgever "Hart voor de zaak" wordt verwacht dan hoort de zaak ook "Hart voor de werknemer" te hebben.

Lowlander 14 mei 2019 15:41

De EU is ook een bedrijf, dus om te beginnen daar maar eens een prikklok verplichten - ohhhh, wacht.....

Jan van der Zanden 14 mei 2019 14:54

Het moet niet gekker worden....

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.