Tegenslag voor open source

5 maart 2010

Het mislukken in de gemeente Heerenveen van de overstap van de 450 medewerkers naar OpenOffice en het dreigende einde voor de zestig open-sourcedesktops in gebruik bij de gemeente Amsterdam betekent een forse tegenslag voor die overheden die moeite doen zich minder afhankelijk te maken van IT-leveranciers.

Het is ook een tegenvaller voor het project NOiV (Nederland Open in Verbinding) van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat project spoort overheden aan meer gebruik te maken van open standaarden en waar mogelijk over te stappen op open-sourcesoftware. Amper drie weken voor het jaarlijkse NOiV-congres verliest het met Heerenveen en Amsterdam twee desktopprojecten met een landelijke en zelfs internationale uitstraling. Wat resteert is een handvol overheden, waaronder de provincie en de stad Groningen die OpenOffice overwegen, en het Octrooicentrum Nederland, dat slechts 155 desktops inricht met onder meer open source.

Het ministerie van Economische Zaken zegt in Heerenveen weinig meer te kunnen doen dan een evaluatie. En in Amsterdam hoopt het NOiV op bezoek te mogen bij de vorig jaar benoemde CIO. “Het draait om beslissingen van autonome gemeenten”, verweert zich de woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. Hij wijst erop dat alle overheden aangesproken worden op het al dan niet realiseren van de doelen van het NOiV-project. “EZ en BZK wijzen doorlopend op het belang van open standaarden en het open maken van koppelvlakken tussen applicaties.”

In Amsterdam dreigt er een einde te komen aan de inzet van open-sourcedesktops. De CIO wil standaardiseren op Microsoft om de IT-systemen te centraliseren van veertien stadsdelen en 28 gemeentelijke servicebureaus.

Een woordvoerster van wethouder Maarten van Poelgeest (GroenLinks), verantwoordelijk voor IT, bezweert dat het gaat om niet meer dan een schets. “Uitgangspunt blijft dat we open source en open standaarden waar mogelijk behouden en uitrollen. Echter, een brede uitrol van open source is op korte termijn niet realiseerbaar.” Ze bestrijdt dat de open-sourcedekstops worden vervangen. “We zullen de huidige pilots zo veel mogelijk behouden en daarna mogelijk uitbreiden.”

Sabina Gazic, tot de verkiezingen van afgelopen woensdag PvdA-gemeenteraadslid: “De CIO zal nooit zeggen dat zij het desktopproject de nek omdraait. Zij beweert dat we de komende vier jaar moeten standaardiseren op Microsoft, om daarna makkelijk over te stappen op open source. Iedereen weet wat dat betekent voor open source.”

SP stadsdeel Zeeburg

De open-sourcedesktop is voorbij’

Het is over met de open-sourcedesktop, zegt Tier Bakker, fractievoorzitter voor de SP Oost-Watergraafsmeer in Amsterdam. “Over open source wordt de komende jaren met geen woord meer gesproken, want in de andere deelraden zijn de contracten met Microsoft reeds getekend.”

In Zeeburg draaiden de afgelopen drie jaar zo’n 25 desktops op SUSE Enterprise Linux en OpenOffice. De andere 35 SUSE-desktops staan bij de dienst Wonen.

Bakker geeft de moed echter niet op. Hij wil meteen na de gemeenteraadsverkiezingen het onderwerp op de agenda zetten. “Het valt ons zwaar tegen dat dit initiatief, dat onze deelgemeente besparingen oplevert, aan de kant is gezet. We hopen dat de gemeenteraad het stadsbestuur opnieuw dwingt de open-sourcedesktop te realiseren.”

Volgens Martin Verbeet, stadsdeelvoorzitter Amsterdam Oost-Watergraafsmeer, waarmee Zeeburg gaat fuseren, is de beslissing nog niet genomen. “Voor zover ik weet wordt hier nog over nagedacht. Wij willen best een open-sourcedesktop implementeren, maar mijn eigen randvoorwaarde is dat het dan wel gebruiksvriendelijk moet zijn en makkelijk te onderhouden.”

Volgens Kwartiermaker Frank van Erkel, verantwoordelijk voor de fusie van de deelgemeenten Zeeburg en Watergraafs­meer, blijft er in de nieuwe deelgemeente ruimte voor een aantal open-sourcedesktops. Hoeveel en waar, dat is nog onbekend. Maar: “De deelgemeente stapt op 1 mei niet over op een open-sourcedesktop, maar begint met Microsoft.”

De gemeente Heerenveen probeerde vier jaar lang vergeefs diverse applicaties te koppelen aan de open-sourcesuite van kantoortoepassingen OpenOffice. Problemen had het onder meer met een toepassing uitgekozen door de juridische afdeling en met de gemeentelijke applicaties geleverd door Centric. Wrang genoeg kreeg dat bedrijf in februari juist een pluim van Microsoft als zijnde de ‘meest innovatieve partner voor overheden’.

Problemen had het onder meer met een toepassing uitgekozen door de juridische afdeling en met de gemeentelijke applicaties geleverd door Centric. Wrang genoeg kreeg dat bedrijf in februari juist een pluim van Microsoft als zijnde de ‘meest innovatieve partner voor overheden’.

Volgens een ingewijde was een groot euvel het draaien van OpenOffice op een verouderd Citrix-systeem. “Startte iemand OpenOffice op, dan klapte vaak het netwerk eruit. Dat verweet men OpenOffice en dat voedde de weerzin bij de medewerkers. Precies hetzelfde probleem als in de gemeente Grootegast, maar daar wist men het met een minimale investering op te lossen.”

De door Heerenveen versbenoemde ICT-manager, Klaas Kielstra, pakte het probleem aan door eind vorig jaar terug te vallen op Microsoft Office. “Het blijkt al lastig genoeg om onze applicaties te koppelen met landelijke systemen. Tegelijkertijd overstappen op OpenOffice, dat gaat onze spankracht te boven.”

De overheidsmarkt gaat gebukt onder een gebrek aan concurrentie, weet Kielstra. “Wat overheidsapplicaties betreft hebben we de keuze uit twee en soms drie leveranciers. We willen ons evenmin ophangen aan Microsoft. Maar dat gevaar zit erin.”

 

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Laat de klantenservice je terugbellen!