Teeven: 'Zwak privacywet af'

20 december 2011
Om de beelden van bewakingscamera's beter te kunnen benutten wil staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de Wet bescherming persoonsgegevens aanpassen. Daardoor kunnen beelden van winkeldieven, inbrekers of overvallers ruimer worden gebruikt.

Met een minder ingeperkt gebruik van de beelden wordt het volgens Teeven eenvoudiger om de boosdoeners op te pakken. Hij heeft zijn plannen neergelegd in een wetsvoorstel dat inmiddels voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Camerabeelden van particulieren en bedrijven voor opsporingsdoeleinden kunnen, als de plannen doorgaan, vertoond worden aan het algemene publiek. Hoe sneller politie en justitie over zulk materiaal beschikken, des te groter de kans dat criminelen worden aangehouden. Nu is voor dat tonen nog een langdurige en omslachtige procedure nodig.

De voorgenomen wettelijke regeling is een uitvoering van een motie van de Kamerleden Elissen en Van Toorenburg. Teeven vindt dat burgers en bedrijven onder voorwaarden zelf beelden aangaande strafbare feiten op internet mogen zetten. Willekeurige verspreiding van beeldmateriaal kan mensen ten onrechte in verband brengen met strafbare feiten. De staatssecretaris komt nog met nadere regels voor openbaarmaking en verwijdering van de beelden.

Verder bevat het voorstel een meldplicht voor datalekken. Aanbesteders van informatiediensten worden straks verplicht diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens te melden, zoals onder meer in het Regeerakkoord is aangekondigd. De regeling geldt voor bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en het UWV.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.