Development

Software-ontwikkeling

Technische schuld: een literatuuroverzicht

10 augustus 2012

De term Technical Debt werd voor zover bekend in 1992 voor het eerst gebruikt. Bedenker was Ward Cunningham. Hij introduceerde de term in een verslag van de ontwikkeling van een portfoliomanagementsysteem. Dat verslag, The WyCash Portfolio Management System, is nog steeds online te vinden.

Cunningham heeft zijn metafoor later nog eens toegelicht in een videoclip die op YouTube is gepubliceerd:

 

 

Cunningham houdt zich nog wel bezig met wat anderen van zijn idee van technische schuld maken, maar aan een echte uitwerking ervan is hij nooit toegekomen. Anderen wel.

Een bekende bijdrage is die van Steve McConnell, die in 2007 een nadere onderverdeling maakte in soorten technical debt, zoals bewust genomen en onbewust aangegane schuld. Dergelijke onderverdelingen kunnen het gesprek over de aanpak van tekortkomingen in IT-systemen vruchtbaarder maken. Zie Technical Debt op het 10x Software Development-blog van Construx.

Anthony Ferrara schetst de mogelijkheden om technische schuld op te lopen aan de hand van de financiële equivalenten ervan, van een voorschot via de hypotheek tot een schuld bij de creditcardmaatschappij. Ferrara’s artikel The Power of Technical Debt is te vinden op ircmaxell’s blog.

Ipek Ozkaya van het Software Engineering Institute adviseert onder andere de volgende bronnen aan wie zich verder in wil lezen in de materie:

  • In Agile Project Management: Creating Innovative Products (uitgever: Addison-Wesley) geeft Jim Highsmith het concept technical debt een plaats binnen projectmanagement in een agile-setting.
  • Philippe Kruchten, professor of software engineering aan de University Of British Columbia, plaats het concept in een verhandeling over kosten en waarde van ontwikkelinspanningen, en onderzoekt een oplossing voor het probleem dat evaluatie daarvan op financiële grondslagen niet tot een bevredigende uitkomst leidt. Kruchten heeft zijn inzichten nog niet in boekvorm vastgelegd, maar van de presentaties die hij erover gaf zijn wel slides beschikbaar op zijn blog. Kruchten heeft ter illustratie van het concept een bordspel ontwikkeld Hard Choices.
  • Ipek Ozkaya zelf laat zien hoe het concept technical debt gehanteerd kan worden bij het plannen van oplevermomenten in Enabling Agility through Architecture

Een interessante bron is ook het Cutter Consortium. Niet alles wat dat consortium publiceert is gratis, maar een speciale uitgave van het Cutter IT Journal over technical debt is na opgave van naam en adres gratis te lezen. Deze uitgave bevat onder andere een case study van  gebruik van het concept bij DeLorean System, en een verhandeling over het schatten van de kosten van (herstel van) technical debt. 

Cutter Consortiums senior consultant Israel Gat heeft op de site van Cutter een lange verhandeling gepubliceerd over het beheren van het softwareontwikkelproces met behulp van het concept technical debt. Gat heeft overigens meer publicaties over technical debt op zijn naam staan.

Nog meer literatuurverwijzingen geeft Brad Appleton op CMCrossroads.

Online is er ook een community ontstaan rond technische schuld: OnTechnicalDebt.

 
Lees het hele artikel
Je kunt dit artikel lezen nadat je bent ingelogd. Ben je nieuw bij AG Connect, registreer je dan gratis!

Registreren

  • Direct toegang tot AGConnect.nl
  • Dagelijks een AGConnect nieuwsbrief
  • 30 dagen onbeperkte toegang tot AGConnect.nl

Ben je abonnee, maar heb je nog geen account? Neem contact met ons op!