'Technische insteek domineert architectuur nog te veel'

27 november 2014
Het zwaartepunt in informatiemanagement verschuift van de techniek in de richting van de zakelijkelijk waardecreatie. Toch domineert in de meeste bedrijven de technische architectuur nog steeds over de meer business-gerichte architectuur.

Dat valt op te maken uit het deze week door Quint Wellington Redwood vrijgegeven Informatiemanagement onderzoek 2014. Voor het onderzoek werden 80 CIO's bevraagd over de uitdagingen waarvoor zich gesteld zien.

meer aandacht voor toegevoegde zakelijke waarde

In 70% van de organisaties ligt de focus van informatiemanagement (IM) op strategische en businessgerichte activiteiten. Dat bevestigt volgens de onderzoekers de trend dat IM zich steeds meer richt op de business en steeds meer aandacht besteedt aan toegevoegde waarde in businesstermen. Toch moet deze verschuiving z'n doorwerking nog grotendeels krijgen. Zo blijkt dat in de meeste organisaties technische architec­tuurvormen (infrastructuur architectuur en applicatie- en dataarchitectuur) nog altijd beduidend meer aandacht krijgen dan de meer businessgerichte vormen van architectuur (informatie- en enterprise architectuur).

Cloud vermindert belang technische architectuur

De onderzoekers voorzien dat de toenemende aandacht binnen IM voor business en strategie en de nauwere samenwerking tussen IM en architectuur belangrijke aanjagers zullen zijn om binnen de architectuurdiscipli­ne ook meer aandacht te besteden aan enterprisearchitectuur: "De technologische mogelijkheden bieden hiervoor ook de ruimte. Door de toene­mende beweging richting de cloud zal het belang van de technische architecturen minder worden en de focus meer op integratie en dus op enterprisearchitectuur komen te liggen".

Aandacht voor processen in de knel

De vaststelling dat de volwassenheid van IM-processen gemiddeld gelijk bleef ten opzichte van 2013 lijkt er op te duiden dat professionalisering van IM-processen onvoldoende aandacht krijgt. De onderzoekers stellen vast de processen zich bevinden op volwassenheidsniveau 2. Dat betekent dat ze wel zodanig zijn ingericht dat de benodigde producten op een gecontroleerde manier worden gerealiseerd. "Dit geeft de informatiemanager ruimte om z'n aandacht te richten op samenwerking met de business en het leveren van een strategische bijdrage aan het succes van de organisatie", zo stellen ze relativerend vast. Maar: "Hoewel deze strategische inbreng van groot belang is, is het net zo belangrijk dat IM op passende wijze blijft werken aan de inrichting van de processen, om continue verbetering te realiseren".

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.