Beheer

Governance
Rechtspraak

Super Tuesday: governance en de menselijke maat

Verantwoord omgaan met het effect op mensen wordt steeds belangrijker.

15 mei 2023

Verantwoord omgaan met het effect op mensen wordt steeds belangrijker.

Het gebruik van informatietechnologie (IT) en bijbehorende data door organisaties, overheid en in het dagelijks leven is niet zonder risico. De menselijke maat [1] mag niet verloren gaan. Het is noodzakelijk dat de aandacht voor de besturing van IT en het gebruik van IT in de hoogste echelons van organisaties meer aandacht krijgt.

In de praktijk is er bij de besturing veel aandacht voor de financieel-economische aspecten van IT-gebruik en ook steeds meer voor de risico's van cybercrime. Voor de menselijke aspecten is er daarentegen nog weinig of geen aandacht. Door toenemende digitalisering en IT ontstaat een complex geheel van systemen, dat vaak moeilijk is te doorzien of te beïnvloeden door gebruikers en andere belanghebbenden. Het verantwoord omgaan met het effect op mensen wordt steeds belangrijker en in toenemende mate ook een ethisch vraagstuk.

Sprekers

De sprekers van deze Super Tuesday zijn leden en betrokkenen bij de NEN-werkgroep ‘Governance op de menselijke kant van IT’. De werkgroep heeft een concept praktijkrichtlijn opgesteld om te zorgen dat in besluitvorming en toezicht de menselijke maat bij het gebruik van IT voldoende aanwezig blijft. De uitdaging hierbij is de IT-besturing zodanig in te richten dat de belanghebbenden de systemen kunnen overzien, doorzien en zo nodig tijdig (kunnen) ingrijpen. Het gebruik van deze praktijkrichtlijn ondersteunt organisaties bij het borgen van de menselijke maat in de besturing, zowel bij veranderingen, in IT-projecten als bij de feitelijk bedrijfsvoering.

De sprekers geven inzicht in de conceptrichtlijn en staan open voor reacties en aanvullingen. De deelnemers kunnen nu al aan de slag met de aandachtspunten en maatregelen uit de conceptrichtlijn. Zo maken zij hun dagelijkse praktijk meer mensgericht. De richtlijn maakt eventuele problemen in hun organisatie bespreekbaar.

Menselijke maat: effecten op individuele mensen. Dit zijn zowel de directe als de indirecte gebruikers, klanten, cliënten van de IT en de mensen wiens werk beïnvloed wordt door nieuwe of wijzigende IT.

Praktisch

Op elke eerste dinsdag van de maand verzorgt de KNVI een webinar of live event in de 'Super Tuesday'-reeks. Deze reeks vormt een gebalanceerde afspiegeling van de verschillende disciplines binnen de KNVI op het gebied van Informatiemanagement, Informatietechnologie en Informatievoorziening. Deze events worden georganiseerd door de centrale activiteitencommissie.

De Super Tuesday 'Governance' wordt georganiseerd op dinsdag 2 mei 2023 van 16:00 uur tot 17:30 uur. 

Magazine AG Connect

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (nummer 3 2023). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, zie dan de inhoudsopgave.

Lees meer over
1
Reacties
Jaap Koole 15 mei 2023 12:01

Ik zou in dit kader, om alles duidelijker te maken, graag twee dingen zien:
- Enkele voorbeelden waar het, geheel onverwacht, gigantisch mis ging (andere dan de bekende toeslagen), echt ict gericht.
- Enkele mooie goede voorbeelden hoe je dat mensgerichte zou kunnen doen, aanpakken. Zowel de resultaten als het pad erheen.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.