RMS

Stallman: "Jobs had schadelijke invloed op computeren"

Richard M. Stallman © Richard Stallman
11 oktober 2011
'Ik ben niet blij dat hij dood is, maar ik ben wel blij dat hij van het toneel verdwenen is." Met dat citaat van de burgemeester van Chicago in de jaren tachtig over een corrupte voorganger luchtte opensource-ikoon Richard Stallman zijn gemoed bij het overlijden van Steve Jobs.

Stallman is één van de weinigen die met een negatieve reactie kwamen na de dood van Steve Job. Dat kwam hem van verschillende kanten op het verwijt van slechte smaak te staan. Zonder die reacties waren zijn woorden wellicht overigens de meesten ontgaan: Stallman schreef zijn reactie al op 6 oktober.

Apple-fans zijn 'dwazen'

Op zijn site Stallman.org kenschetst Stallman Steve Jobs als de man die het idee van een computer als gevangenis 'cool' maakte, en de mensen die enthousiast worden van dat concept als dwazen.

'Niemand verdient het om te moeten sterven - Jobs niet, Mr. Bill niet, zelfs mensen die schuldig zijn aan grotere kwaden dan zij niet. Maar we verdienen allemaal het einde van de kwalijke invloed van Jobs op het computeren', stelt Stallman. Hij spreekt de hoop uit dat Jobs' opvolgers minder effectief zullen blijken in het uitoefenen van die kwalijk geachte invloed.

Stallmans zure commentaar is ongetwijfeld ingegeven door zijn verbondenheid met het opensourcegedachtengoed. De binding van Apple-klanten aan Apples eigen App Store en iTunes-winkel en het gebrek aan keuzevrijheid op het Apple-platform in het algemeen zijn Stallman een doorn in het oog. 'Ommuurde tuinen', is de karakteristiek die critici aan dat model geven.

 

Meer critici van Apple-model

Stallman staat overigens zeker niet alleen in zijn kritiek van dit aspect van Jobs' ondernemerschap. Meest prominente criticus van dit soort 'gesloten werelden' is Tim Berners-Lee, de man die de grondslag legde voor het internet zoals we dat nu kennen. Berners-Lee noemde de iTunes-constructie vorig jaar in een artikel in Scientific American als voorbeeld van tendensen die de openheid van het world wide web ondermijnen, en daarmee een bedreiging vormen voor de digitale revolutie en de toekomstige welvaart.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.