Loopbaan

Carriere
werken

Spectaculaire daling werkloosheid IT’ers

Opvallende cijfers van UWV nadat de werkloosheid onder IT-professionals twee maanden op rij juist was gestegen.

© Shutterstock
22 juni 2017

Opvallende cijfers van UWV nadat de werkloosheid onder IT-professionals twee maanden op rij juist was gestegen.

In de maand mei liet het aantal werkloze IT-professionals in ons land na een toename in maart en april een gigantische daling zien. Nog niet eerder nam de werkloosheid in één maand tijd zo sterk af.

Dat blijkt uit onlangs verschenen cijfers van UWV WERKbedrijf. Eind mei stonden er 15.102 niet-werkende IT’ers ingeschreven bij de instantie als werkzoekend. Een maand ervoor waren dat er nog 18.226. Dat komt dus neer op een afname van maar liefst 17,1%, terwijl de werkloosheid onder IT-personeel normaal gesproken op maandbasis slechts enkele procenten of zelfs minder dan een procent verschilt.

Karin Pilgram van UWV WERKbedrijf stelt dat het aantal werkzoekende ICT'ers geregistreerd bij UWV in mei meer dan gemiddeld gedaald is. “Het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden nam in mei met 14,7 procent af, terwijl dat voor IT’ers dus 17,1% is.” Overigens heeft UWV geen informatie over werkzoekenden per sector, alleen per beroep.

Geen verklaring

Een verklaring voor de plotseling fikse daling van de werkloosheid onder IT-professionals geeft UWV niet. Vorig jaar was er in de maand mei geen forse dip te zien in het aantal werkloze IT’ers, sterker nog: toen nam de werkloosheid zelfs iets op ten opzichte van de maand april. Ook in het jaar daarvoor was er juist sprake van een lichte toename in de maand mei, dus er lijkt geen sprake van seizoensinvloeden.

Pilgram benadrukt dat een daling van werkzoekende ICT'ers helaas niet per se betekent dat deze groep IT'ers allemaal aan het werk gekomen is. "We weten dit simpelweg niet. Het kan ook zijn dat ze de arbeidsmarkt de rug toegekeerd hebben, geen verplichting meer hebben van hun gemeente om zich nog langer in te schrijven bij UWV, of weer terug zijn gegaan naar school of iets dergelijks."

Het aantal werkloze IT-professionals nam op jaarbasis af met ruim 23%. Nog niet eerder is zo’n spectaculaire daling waargenomen. Ondanks dat er niet gesteld kan worden dat de IT'ers die niet meer staan ingeschreven staan als werkzoekend allemaal een baan hebben gevonden, lijkt het er wel op dat veel werkgevers – die al een tijdje moord en brand schreeuwen over de problemen bij het vinden van hoogopgeleid IT-personeel - nu eindelijk ook de weg hebben weten te vinden naar de nog altijd omvangrijke vijver met werkloze IT’ers in ons land. In deze groep zitten relatief veel IT’ers in de leeftijdcategorie 45-67 jaar.

Marieke Duijndam, landelijk adviseur werkgeversdiensten bij UWV, met onder meer IT in haar portefeuille, liet AG Connect eerder al eens weten het een gemiste kans te vinden als werkgevers deze groep links laten liggen. Zij noemt zichzelf wel eens gekscherend een Jehova-getuige. “Mijn doel is mensen terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Ik probeer overal mijn voet tussen de deur te krijgen, maar krijg vaak de deur in mijn gezicht gesmeten. Werkgevers staan niet echt open voor werkloze IT’ers, laat staan als ze boven de 45 zijn.”

Daling in alle categorieën

De werkloosheid is in alle drie de categorieën die UWV hanteert voor IT-peroneel gedaald afgelopen maand. In de categorie met de meeste werkloze IT’ers – specialisten ICT- nam het aantal werklozen in een maand tijd af van 9175 naar 7525. Dit is de categorie met hoofdzakelijk software- en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten.

De tweede categorie – vakspecialisten ICT- bestaat hoofdzakelijk uit gebruiksondersteuners ICT en een kleine groep tv- en radiotechnici. Hier gaat het om nog net iets meer dan 5000 werkloze IT-professionals (5007 om precies te wezen), terwijl dit er vorige maand nog 5844 waren. De laatste categorie – managers ICT – is qua omvang het kleinst. Ook hier is er sprake van een afname en wel van 3207 in april naar 2570 een maand later.

Kloof moet gedicht

Opvallend is dat de grootste groep werkloze IT-professionals softwareontwikkelaars betreft, terwijl er juist aan dit specialisme een enorme behoefte bestaat bij werkgevers. Blijkbaar is de kloof tussen wat gevraagd wordt aan vaardigheden en kennis en het aanbod hiervan erg groot. Volgens Duijndam van UWV kan er doordat de ontwikkelingen in de IT razendsnel gaan, snel sprake zijn van een mismatch. “Maar mijn ervaring is dat deze groep zich graag wil blijven ontwikkelen. Ze zullen ook wel moeten, want we moeten straks doorwerken tot ons 70e. Daarom kunnen ook werkgevers en opdrachtgevers niet zeggen: ‘Je bent nu 45, we kunnen niets meer met je, doei!’ Zij hebben ook een verantwoordelijkheid om personeel inzetbaar te houden, die verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de professional.”

Een woordvoerder bij beroepsvereniging KNVI laat weten dat hij vorig jaar vanuit de KNVI (voorheen Ngi-NGN) veel energie heeft gestoken in deze groep weer onder aandacht te brengen. “Door events te organiseren met werkgevers en door omscholingstrajecten te adviseren, maar helaas zijn er geen omscholingsvouchers meer beschikbaar. Niet alleen bedrijven maar ook recruiters durven het gewoon weg niet aan deze groep professionals aan te bieden.” Hij adviseert ‘oudere’IT’ers ‘connected te blijven met je vak’en niet op te geven en hoopt dat UWV vaker uitkeringen gaat doorbetalen gedurende de omscholingsperiode.

Antony Hulshof, die een reactie achterliet op de website van AG Connect naar aanleiding van de werkloosheidscijfers in april van dit jaar, kan niet geloven dat er behoefte is aan mensen die applicaties en systemen kunnen ontwerpen en ontwikkelen terwijl er 4766 software- en applicatieontwikkelaars op de bank zitten. “Ook al zouden sommigen intensieve bijscholingscursussen moeten volgen, dan nog levert dit op de korte termijn (minder dan 1 jaar!) al voordelen op wat betreft beschikbare expertise.” Hij vindt dat er gebrek aan visie en durf is aan de kant van bedrijven. “En wat een verspilling van talent en economische groei…”

 

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.