Development

Zakelijke software
Softwaretesters kampen met gebrek aan tijd en mankracht

Softwaretesters kampen met gebrek aan tijd en mankracht

Onderzoek legt pijnpunten bij het testen van digitale toepassingen bloot.

© Shutterstock
3 januari 2018

Onderzoek legt pijnpunten bij het testen van digitale toepassingen bloot.

Software speelt een steeds grotere rol binnen bedrijven en het testen ervan wordt daardoor ook belangrijker. Maar bijna de helft van de organisaties kampt met een gebrek aan tijd en personeel om software en websites goed te testen. 

Dat blijkt uit het Grote Software Testing Onderzoek 2017, dat AG Connect in samenwerking met Testbirds heeft uitgevoerd. Het onderzoek is gebaseerd op antwoorden van 250 IT-professionals. Bijna alle IT-­professionals vinden dat het testen van digitale toepassingen, zoals apps, websites en andere software, belangrijk is. Vier op de tien ondervraagden vindt echter dat er onvoldoende tijd en personeel wordt vrijgemaakt voor het testen van digitale toepassingen. De grootste problemen waar IT-professionals bij het testen tegenaan lopen, zijn een gebrek aan tijd, mankracht, budget en kennis.

Argumenten om te testen

Belangrijkste redenen om digitale toepassingen te testen. (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

De belangrijkste redenen om digitale toepassingen te testen, zijn – met afstand – kwaliteitsverbetering en foutenreductie. In meer dan de helft van de tests (52 procent) gaat het om desktoptoepassingen, dus software voor Windows, Linux of MacOS. Slechts 6 procent van de toepassingen die worden getest, betreft een mobiele applicatie.

Weinig aandacht voor security

Wat voor soort testen worden gebruikt. (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Bij de meeste organisaties die software of websites ontwikkelen, hoort het testen standaard bij de ontwikkelingsprocedure. Het testen gebeurt vooral om te onderzoeken of de toepassing goed werkt (functionaliteit) en of het geaccepteerd wordt. Andere veelgenoemde testsoorten zijn: integratie-, regressie- en performancetesten. Opvallend is dat bij niet meer dan 45 procent van de ondervraagden digitale toepassingen ook op beveiliging worden getest.

De belangrijkste uitdagingen

Genoeg budget (Klik op de afbeelding om een grotere versie te openen)
Grootste uitdaging (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Bijna de helft van de IT-professionals zegt dat resources (in de vorm van tijd en mankracht) een uitdaging vormen bij het testen. Ruim een derde heeft een probleem met de kennis en expertise om het testen goed uit te voeren, en 6 procent zegt dat het krappe budget een probleem vormt. Niet voor iedereen is het budget een struikelblok, maar toch vindt 40 procent dat er meer budget vrijgemaakt moet worden voor het testen van digitale toepassingen.

Budget voor het testen

Ontwikkelingsbudget beschikbaar voor testen (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Volgens een op de vijf respondenten wordt er binnen hun organisatie minder dan 10 procent van het budget voor softwareontwikkeling vrijgemaakt voor het testen. Een kwart zegt dat het budget voor softwaretesten tussen de 10 en 20 procent ligt en ongeveer evenveel ondervraagden weten niet hoeveel budget er voor het testen van software is.

Ontevredenheid en geautomatiseerd testen

Bent u tevreden met de huidige wijze waarop uw digitale producten worden getest?
Tevreden over testwijze (klik op de afbeelding voor een grotere versie)
Geautomatiseerd testen (Klik op de afbeelding voor een grotere versie)

Twee op de drie respondenten is tevreden met de manier waarop digitale toepassingen nu binnen hun organisatie worden getest. Maar liefst 27 procent geeft aan ontevreden te zijn. Waar die ontevredenheid precies uit bestaat, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk wordt die ontevredenheid veroorzaakt doordat IT-professionals willen dat er meer  digitale toepassingen geautomatiseerd worden getest. Een op de vier ondervraagden zegt dat er nu geautomatiseerd wordt getest. En 26 procent wil dat binnen nu en een jaar gaan doen. 

Verantwoording

Het online onderzoek is in oktober en november 2017 uitgevoerd onder 250 lezers van AG Connect, in samenwerking met Testbirds. Van de respondenten was 90 procent man en 10 procent vrouw. Van de mensen die de enquête hebben ingevuld, werkt 32 procent bij een organisatie met 1.000 medewerkers of meer, 15 procent zit bij een organisatie met 250 tot 1.000 medewerkers, 22 procent werkt bij een organisatie met 50-250 medewerkers en 21 procent bij een organisatie met tot 20 medewerkers.

Lees meer over Development OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.