Innovatie & Strategie

Branche
ketting

Software-industrie weinig alert inzake blockchain

Standaardisatie goeddeels overgelaten aan buitenland en gebruikers

Blockchain © CC BY 2.0 - Flickr.com,  Howard Lake
21 juli 2017

Standaardisatie goeddeels overgelaten aan buitenland en gebruikers

Belanghebbenden op het gebied van blockchain-toepassingen praten dit najaar in Tokio over standaardisatie rond de bockchain. De Nederlandse software-industrie heeft alle reden om in dat internationale overleg een stevige woordje mee te praten, maar tot dusverre nemen ze in het voorbereidingstraject een opmerkelijk afwachtende houding aan. 

Op 7 september vindt bij het Nederlands Normalisatie-instituut in Delft de aftrap plaats van de normcommissie voor Blockchain en Distributed Ledger Technologies. Volgens NEN-consultant Jaap van der Marel heeft zich in de opmaat naar deze oprichtingsbijeenkomst al een behoorlijke groep belanghebbenden gemeld, maar zijn de makers van applicatiesoftware op dit moment nog  ondervertegenwoordigd: "Tot dusverre zijn het vooral gebruikersorganisaties, zoals banken, verzekeraars en overheidsdiensten die aangeven dat ze graag betrokken zijn bij de totstandkoming van een Nederlandse inbreng tijdens de ISO/TC 307-bijeenkomst in Tokio. De makers van de software waarvan die organisaties gebruik maken, houden zich tot dusverre afzijdig". 

De onderwerpen waarover standpunten zullen moeten worden ingenomen, zijn onder meer architectuur, beveiliging, identiteitsmanagement, privacy, smart contracts en - last but not least - de vorming van een eenduidig vocabulaire voor blockchain-zaken. Standaardisatie op deze facetten rond de blockchain werd in het voorjaar van 2016 geagendeerd door Australië, dat daardoor min of meer aan de leiding is in het proces. Maar de procedures binnen de ISO zijn er op gericht om zoveel mogelijk een 'level playingfield' te scheppen waarin belanghebbenden in alle landen gelijke kansen hebben om hun inbreng te hebben en hun voordeel te doen met de kennisuitwisseling die gaande het normeringsproces plaats heeft. 

Verschillende landen, verschillende agenda's

De strijd om het level playing field leidt er geregeld ook toe dat het standaardisatieproces een veel minder suf en stoffig verloop heeft dan menig buitenstaander zich er bij voorstelt. Op de eerste mondiale bijeenkomst voor de ISO-norm voor Blockchain en Distributed Ledger Technologies in Sydney, in april van dit jaar, werd Australië bijvoorbeeld teruggefloten wat betreft het time frame dat hen kennelijk voor ogen stond. Andere landen, die geen zin hadden om achter Australië aan te hollen, slaagden erin om de status van 4 van de 5 voorgestelde 'werk'-groepen te veranderd te krijgen in 'studie'-groepen. "Daardoor krijgen belanghebbenden in die landen meer tijd om zich een visie te vormen op de diverse opties en vooral ook ontwikkelingen die nog volop gaande zijn" zegt Van der Marel. Het is dan ook allerminst uitgegesloten dat dit najaar in Tokio opnieuw flink wordt gesteggeld over kwesties waarin landen verschillende 'agenda's hebben. Als voorbeeld van een potentieel issue zou kunnen gelden de dominante rol van Rusland heeft weten te bemachtigen binnen de groep die voorstellen op het gebied van beveiliging binnen de blockchain voorbereidt. Andere landen die zich nadrukkelijk manifesteren zijn de VS, het VK, Duitsland en China.

Volgens Van der Marel zou het een denkfout zijn om aan te nemen dat het kleine Nederland in het krachtenveld van grote landen geen significante impact kan hebben: "Nederland behoort op IT-gebied tot de mondiale voorhoede. Bovendien draait de besluitvorming binnen ISO veel meer om inhoudelijkheid en kracht van argumenten dan om stemmentellen". Maar om te komen tot standpunten die én overtuigen én de belangen van de Nederlandse blockchain-gemeenschappen-in-wording reflecteren, is het wel noodzakelijk dat voldoende ingewijden hun kennis en visie inbrengen. 

Verbaasd, maar niet verrast

Dat de software-industrie zich tot dusverre afwachtend opstelt, verbaast Van der Marel, maar het verrast hem niet: "Ik heb het al vaker meegemaakt. Onlangs nog, bij de totstandkoming van de Europese norm voor e-facturering. Men wacht op actie van anderen." Maar daarmee laat men  kansen liggen om via concurrentieoverstijgend overleg zakelijk en technisch aan kracht te winnen. Als voorbeelden van wat deelnemers terugkrijgen voor hun inzet in het normalisatieoverleg noemt Van der Marel: 

  • verbreding van hun visie op de materie
  • oefening in het nadenken over best practices (, 'zie het overleg als een vorm van organisatieoverstijgende intervisie')
  • vroegtijdig inzicht in de inhoudelijke ontwikkeling en mogelijke impact van standaarden die nog niet zijn gepubliceerd
  • ontwikkeling van je nationale en internationale contactennetwerk
  • invloed, want "wie schrijft, die blijft". 

Waarde creëren voor eigen klant

Voor zover er binnen de Nederlandse software-industrie al sprake is concurrentieoverstijgende samenwerking, vervult daarbij het Software Platform van IT-branchevereniging Nederland ICT een spilfunctie. Gevraagd naar een reactie op de kritiek vanuit het NEN geeft een woordvoerder van Nederland ICT aan dat er wel degelijk aandacht is voor de  kansen die de blockchain leden biedt. Maar de focus zou daarbij primair liggen op mogelijkheden om blockchain-technologie in de eigen applicaties of services te verwerken, om zo direct extra waarde te creëren voor klanten of gebruikers. Standaardisatie is daarbij nuttig, maar niet per se noodzakelijk .
Publieke blockchainconstructies, die uiteraard veel meer afstemming – ook in internationaal verband – zullen behoeven, vormen voor de meeste Nederlandse softwareondernemers op dit moment nog te zeer een lange-termijnperspectief.

Masterclass blockchain
kasteel Nyenrode

Meer weten over het toepassen van blockchain-technologie?   In de maanden oktober en november verzorgt AG Connect in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit een praktijkgerichte masterclass over dit onderwerp.
In 6 bijeenkomsten worden de deelnemers bijgepraat over de technologie, de impact op bedrijfsmodellen, juridische facetten en mogelijke toekomstscenario's. Docenten zijn afkomstig uit zowel de academische wereld (TU Delft) als uit de praktijk (Port of Rotterdam en Logicalis).

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.