Software-ecosystemen onder de loep

24 april 2013
Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht willen proberen meer zicht te krijgen op de manieren waarop softwarebedrijven in Nederland een economisch stimulerende factor zijn voor de economie.

Softwarebedrijven klagen nogal eens dat de overheid hen onvoldoende ziet staan en hen in haar stimuleringsbeleid achterstelt ten opzichte van meer traditionele ondernemingen. De vakgroep Software Production van de Utrechtse Bètafaculteit grijpt de tweejaarlijkse inventarisatie van de omvang van de softwaresector aan om een 'een spa dieper te steken' en te kijken waar dit gevoelen van de sector op stoelt en hoe softwarebedrijven en stimulerings-instituties langs elkaar opereren.

Landbouw en maakindustrie

Onderzoeker Vincent Blijleven heeft wel een eerste idee van de richting waarin hij het wil zoeken: "Economische stimulering vanuit de overheid verloopt vrijwel geheel via regionale lijnen. Dat is voor wat betreft gevestigde economische sectoren als landbouw en maakindustrie volkomen begrijpelijk en waarschijnlijk ook wel doelmatig. Maar voor een softwarebedrijf, dat geen stoffelijk product maakt, is de regio vaak een minder relevante categorie. In de ecosystemen rond softwarebedrijven speelt de factor geografische afstand nauwelijks een rol. Daar zijn onder meer kennis en technologie de verbindende factoren".

Tegelijkertijd ziet Blijleven toch wel bepaalde economische regio's waar softwarebedrijven wel geografisch samen lijken te werken, zoals Brainport Eindhoven en de Food Valley rondom Ede-Wageningen-Veenendaal: "Kennelijk is de wisselwerking met gebruikers die wél regio-gebonden opereren, zodanig dat de factor 'geografische nabijheid' in de kennisuitwisseling toch een rol gaat spelen."

Inhoudelijke facetten van samenwerking

Om precies uit te zoeken hoe het zit met software-bedrijven en de regio, wil Blijleven een aantal extra aandachtspunten meenemen in een onderzoek dat zijn vakgroep elke twee jaar uitvoert in samenwerking met de sectie software van de IT-brancheorganisatie Nederland ICT. Tot dusverre had dit onderzoek steeds een sterk inventariserend karakter, waarbij vragen werden beantwoord over de macroeconomische betekenis van de softwaresector. Deze keer zullen respondenten ook worden bevraagd over de inhoudelijke facetten van hun samenwerking met partners. Doel is nadrukkelijk om niet alleen te kijken welke mechanismen samenwerking binnen de regio bemoeilijken, maar vooral helder te krijgen onder welke (beïnvloedbare) randvoorwaarden regionale samenwerking rond softwarebedrijven wel tot stand komt.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.